Office for Cooperation with Civil Society RSS Подстицајно окружење http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20190822072532 20190822072532 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Јавни позив ОЦД за чланство у Посебној радној групи за израду Стратегије реформе јавне управе након 2021. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=632 12.08.2019 | Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=632 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив: кандидовање члана/чланице Радне и Експертске групе за израду Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима 2020-2025. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=628 05.08.2019 | Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=628 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађане на Форуму Креативна Европа: Релације, моћ културне сарадње http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=598 06.05.2019 | Mon, 06 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=598 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Смерницама за укључивање ОЦД у радне групе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=594 15.04.2019 | Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=594 http://civilnodrustvo.gov.rs Нова фаза Ресурс центра Грађанских иницијатива http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=575 08.02.2019 | Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=575 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације: Нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=571 24.01.2019 | Thu, 24 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=571 http://civilnodrustvo.gov.rs Секторски састанак: Спречавање ширења насилног екстремизма и радикализације који воде ка тероризму http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=562 05.12.2018 | Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=562 http://civilnodrustvo.gov.rs Финалне консултације поводом израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=561 28.11.2018 | Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=561 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за достављање коментара на Kоначни извештај – самопроцену о имплементацији АП Партнерства за отворену управу за 2016-2017. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=550 25.10.2018 | Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=550 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни састанци у оквиру припреме АП ПОУ 2018 - 2020. године у Нишу и Шапцу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=545 02.10.2018 | Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=545 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за предлагање кандидата за чланство у Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=525 02.07.2018 | Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=525 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив ОЦД за достављање прилога за потребе извештавања Републике Србији о примени Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=520 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=520 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за предлагање кандидата за чланство у Управном одбору пројекта „Пoдршкa жртвaмa и свeдoцимa кривичних дeлa у Србиjи" http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=521 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=521 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за прeдлaгaњe кaндидaтa из реда организација цивилног друштва зa чланство у Заједничком консултативном одбору (JCC) http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=522 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=522 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у истраживању о учешћу јавности у поступку креирања прописа и јавних политика http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=518 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=518 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив на консултативни састанак о измeнама прoписa из oблaсти кoрпoрaтивнoг рaчунoвoдствa и зaкoнскe рeвизиje http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=482 19.02.2018 | Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=482 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за достављање кандидатура за чланове Експертског савета за законодавство о НВО http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=480 12.02.2018 | Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=480 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=477 05.02.2018 | Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=477 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за органе јавне управе: седам семинара на тему транспарентног финансирања ОЦД из јавних средстава, мониторинга и евалуације програма и пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=468 18.12.2017 | Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=468 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о радном тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=464 14.12.2017 | Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=464 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни процес поводом израде АП за спровођење Националне стратегије за младе 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=463 13.12.2017 | Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=463 http://civilnodrustvo.gov.rs Обуке за ОЦД за примену Смерница за укључивање ОЦД у процес доношења прописа http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=444 09.10.2017 | Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=444 http://civilnodrustvo.gov.rs Истраживање о ОЦД које обављају привредну делатност http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=437 21.09.2017 | Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=437 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за попуњавање упитника Фондације Јелена Шантић http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=432 04.09.2017 | Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=432 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће у консултативном процесу о изменама и допунама Уредбе о финансирању удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=430 01.09.2017 | Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=430 http://civilnodrustvo.gov.rs Online упитник - истраживање потреба социјалних предузећа и организација цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=395 24.04.2017 | Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=395 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив нa бaзични трeнинг зa рaзвoj цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=393 15.04.2017 | Sat, 15 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=393 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за достављање искустава: примена Закона о волонтирању http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=388 04.04.2017 | Tue, 04 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=388 http://civilnodrustvo.gov.rs Парнертсво за отворену управу: кандидатура за члана Радне групе http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=290 03.12.2015 | Thu, 03 Dec 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=290 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање почетног истраживања о сарадњи органа државне управе и организација цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=282 09.11.2015 | Mon, 09 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=282 http://civilnodrustvo.gov.rs Обуке за транспарентно финансирање из локалних буџета http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=277 20.10.2015 | Tue, 20 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=277 http://civilnodrustvo.gov.rs Jавна рaспрaва o Нaциoнaлнoj стрaтeгиjи зa ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=263 04.08.2015 | Tue, 04 Aug 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=263 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна рaспрaва o Нaциoнaлнoj стрaтeгиjи зa ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=262 30.07.2015 | Thu, 30 Jul 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=262 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна рaспрaва o Нaциoнaлнoj стрaтeгиjи зa ствaрaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa у Бeoгрaду http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=261 28.07.2015 | Tue, 28 Jul 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/позив/позив.76.html?invitationId=261 http://civilnodrustvo.gov.rs