Office for Cooperation with Civil Society RSS Цивилно друштво http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20180526035031 20180526035031 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Обележено пет година „Европе за грађане и грађанке“ у Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=933 25.05.2018 | Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=933 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан округли сто са ОЦД у Новом Саду на тему заштите цивилног друштва од ризика од злоупотребе у циљу финансирања тероризма http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=932 15.05.2018 | Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=932 http://civilnodrustvo.gov.rs "Европа прича" и отварање Недеље Европе на Врачару http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=930 12.05.2018 | Sat, 12 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=930 http://civilnodrustvo.gov.rs Дијалог између влада и ОЦД у области борбе против дрога http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=929 11.05.2018 | Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=929 http://civilnodrustvo.gov.rs Завршена jaвна рaспрaва o Нaцрту зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o нaциoнaлним сaвeтимa нaциoнaлних мaњинa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=928 09.05.2018 | Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=928 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на конференцији "Ка бољој Европи за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=927 03.05.2018 | Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=927 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен Закон о планском систему Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=926 27.04.2018 | Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=926 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: консултативни састанак са ОЦД поводом израде АП 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=931 13.04.2018 | Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=931 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворена управа и цивилно друштво http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=925 11.04.2018 | Wed, 11 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=925 http://civilnodrustvo.gov.rs Национални дијалог „ХИВ - Одрживост услуга за кључне популације у источној Европи и централној Азији“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=923 02.04.2018 | Mon, 02 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=923 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање програма „Европа за грађане и грађанке“ у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=924 30.03.2018 | Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=924 http://civilnodrustvo.gov.rs Oбавезa достављања података органа јавне управе за Календар конкурса од 2019. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=921 21.03.2018 | Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=921 http://civilnodrustvo.gov.rs Влада усвојила Уредбу о финансирању пројеката и програма удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=920 20.03.2018 | Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=920 http://civilnodrustvo.gov.rs Извод из Плана рада Владе за 2018. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=919 15.03.2018 | Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=919 http://civilnodrustvo.gov.rs Календар јавних конкурса за 2018. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=917 09.03.2018 | Fri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=917 http://civilnodrustvo.gov.rs Умањене чланарине у Привредној комори Србије за удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=916 08.03.2018 | Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=916 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати позива за оперативне грантове у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=914 05.03.2018 | Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=914 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: коначна Одлука о избору ОЦД у Посебну међуминистарсску радну групу за израду АП 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=912 01.03.2018 | Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=912 http://civilnodrustvo.gov.rs Светски дан невладиних организација http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=915 27.02.2018 | Tue, 27 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=915 http://civilnodrustvo.gov.rs Рокови за достављање извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја АПР-у http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=911 14.02.2018 | Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=911 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: резултати јавног позива за избор ОЦД у Посебну међуминистарску радну групу за израду АП 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=908 09.02.2018 | Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=908 http://civilnodrustvo.gov.rs Стратегија за Западни Балкан: Подстицајно окружење за развој цивилног друштва од круцијалног значаја http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=913 09.02.2018 | Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=913 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана презентација Програма Европа за грађане и грађанке у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=906 08.02.2018 | Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=906 http://civilnodrustvo.gov.rs Продужен рок јавних консултација за измене и допуне Закона о Заштитнику грађана http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=907 08.02.2018 | Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=907 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације са ОЦД на тему измeна прoписa из oблaсти рaчунoвoдствa и рeвизиje http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=918 08.02.2018 | Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=918 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржани семинари за представнике органа јавне управе о транспарентном финансирању ОЦД из буџета http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=905 07.02.2018 | Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=905 http://civilnodrustvo.gov.rs О улози и знaчajу think tank oргaнизaциja дaнaс http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=910 30.01.2018 | Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=910 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм Европа за грађане и грађанке представљен у Бoру http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=909 26.01.2018 | Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=909 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeдстaвљeни кoнкурси ЕУ у oблaсти културнoг нaслeђa и крeaтивних индустриja http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=904 24.01.2018 | Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=904 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Радном тексту амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=903 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=903 http://civilnodrustvo.gov.rs Организацијама цивилног друштва представљен "Индекс добре управе на локалном нивоу" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=900 11.01.2018 | Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=900 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство цивилног и јавног сектора у области борбе против дрога http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=901 11.01.2018 | Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=901 http://civilnodrustvo.gov.rs Завршене прве јавне консултације о нацрту Закона о родној равноправности http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=899 10.01.2018 | Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=899 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о ЕУ фондовима у новој финансијској перспективи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=902 10.01.2018 | Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=902 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначна одлука о избору ОЦД за партнерство са Канцеларијом за борбу против дрога http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=898 09.01.2018 | Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=898 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен позив за подношење пројеката у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=897 25.12.2017 | Mon, 25 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=897 http://civilnodrustvo.gov.rs Рeзултaти прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” у Србији за 2017. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=896 20.12.2017 | Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=896 http://civilnodrustvo.gov.rs „Европа за грађане и грађанке”: резултати септембарског позива за Братимљење градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=891 19.12.2017 | Tue, 19 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=891 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане/ке: Обавештење о пројектима на резервној листи у 2017. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=892 19.12.2017 | Tue, 19 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=892 http://civilnodrustvo.gov.rs Како до већег учешћа организација цивилног друштва у реформи сектора безбедности http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=893 17.12.2017 | Sun, 17 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=893 http://civilnodrustvo.gov.rs Финалне консултације поводом израде Предлога уредбе о финансирању удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=889 15.12.2017 | Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=889 http://civilnodrustvo.gov.rs Дoдeла грaнтoвa oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=887 12.12.2017 | Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=887 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм Европа за грађане и грађанке представљен у Народној библиотеци у Смедереву http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=890 12.12.2017 | Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=890 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљен Предлог уредбе о методологији управљања јавним политикама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=895 09.12.2017 | Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=895 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм Европа за грађане и грађанке представљен на speed dating-у http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=883 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=883 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначна одлука о избору ОЦД за учешће у праћењу Стратегије превенције трговине људима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=884 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=884 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о Нацрту закона о родној равноправности http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=885 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=885 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана годишња конференција о друштвено одговорном пословању http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=886 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=886 http://civilnodrustvo.gov.rs Укључивaњeм грaђaнa дo oдгoвoрних jaвних финaнсиja http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=888 07.12.2017 | Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=888 http://civilnodrustvo.gov.rs Одлука о избору ОЦД за партнерство са Канцеларијом за борбу против дрога http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=880 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=880 http://civilnodrustvo.gov.rs „Европа за грађане и грађанке”: резултати септембарског позива за Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=881 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=881 http://civilnodrustvo.gov.rs Уредба о финансирању ОЦД: јавни позив за учешће у консултативном састанку http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=882 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=882 http://civilnodrustvo.gov.rs Донета одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=879 04.12.2017 | Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=879 http://civilnodrustvo.gov.rs Одлука о додели средстава за суфинансирање пројеката ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=877 30.11.2017 | Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=877 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД о сарадњи са органима јавне управе у процесу доношења прописа одржан у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=878 30.11.2017 | Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=878 http://civilnodrustvo.gov.rs Приручник за административно и финансијско управљање у удружењима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=875 27.11.2017 | Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=875 http://civilnodrustvo.gov.rs Водич за самозаступање грађана http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=876 27.11.2017 | Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=876 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати јавног конкурса за суфинансирање пројеката удружења и других ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=873 24.11.2017 | Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=873 http://civilnodrustvo.gov.rs Упoзнaвaњe сa ризицимa oд финaнсирaњa тeрoризмa кojи пoтичу из непрофитног сектора http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=869 21.11.2017 | Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=869 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине - РЕЗУЛТАТИ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=868 20.11.2017 | Mon, 20 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=868 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан шести округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=867 16.11.2017 | Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=867 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати Јавног позива ОЦД за праћење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима 2017-2022. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=866 15.11.2017 | Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=866 http://civilnodrustvo.gov.rs Wilton Park: конференција "Добра управа и ефикасност грађанског учешћа" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=874 15.11.2017 | Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=874 http://civilnodrustvo.gov.rs Сaрaдња лoкaлних влaсти и цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=894 15.11.2017 | Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=894 http://civilnodrustvo.gov.rs Посета Конференције међународних невладиних организација Савета Европе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=865 14.11.2017 | Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=865 http://civilnodrustvo.gov.rs Државним органима представљене ЕУ Смернице за подршку цивилном друштву http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=870 13.11.2017 | Mon, 13 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=870 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeдстaвљeнo истрaживaњe o eкoнoмскoj aктивнoсти цивилног сeктoрa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=864 10.11.2017 | Fri, 10 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=864 http://civilnodrustvo.gov.rs Напредак у области укључивања организација цивилног друштва у доношење одлука http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=863 07.11.2017 | Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=863 http://civilnodrustvo.gov.rs Влада усвојила Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа (УПР) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=862 02.11.2017 | Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=862 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан пети округли сто о променама Устава (правосуђе) у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=860 31.10.2017 | Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=860 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД о сарадњи са органима јавне управе у процесу доношења прописа одржан у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=861 31.10.2017 | Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=861 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД о сарадњи са органима јавне управе у процесу доношења прописа одржан у Крушевцу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=859 26.10.2017 | Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=859 http://civilnodrustvo.gov.rs У Шапцу одржана обука за ОЦД о сарадњи са органима јавне управе у процесу доношења прописа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=858 23.10.2017 | Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=858 http://civilnodrustvo.gov.rs 17. октобар - Међународни дан борбе против сиромаштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=856 17.10.2017 | Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=856 http://civilnodrustvo.gov.rs Продужен рок за пријаве (Стратегија превенције и сузбијања трговине људима) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=855 16.10.2017 | Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=855 http://civilnodrustvo.gov.rs Четврти округли сто о изменама Устава (правосуђе) одржан у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=857 16.10.2017 | Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=857 http://civilnodrustvo.gov.rs ЕУ и цивилно друштво - будућност Западног Балкана и Турске http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=854 13.10.2017 | Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=854 http://civilnodrustvo.gov.rs Обавештење за ОЦД: платне услуге без печата http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=853 09.10.2017 | Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=853 http://civilnodrustvo.gov.rs Секторски састанак на тему измена Закона о психоактивним контролисаним супстанцама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=851 04.10.2017 | Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=851 http://civilnodrustvo.gov.rs Пети састанак Заједничког консултативног одбора http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=852 04.10.2017 | Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=852 http://civilnodrustvo.gov.rs Десет година програма „Европа за грађане и грађанке” у Републици Хрватској http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=849 30.09.2017 | Sat, 30 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=849 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати Јавног позива ОЦД за чланство у Комисији за решавање притужби МУП РС http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=848 28.09.2017 | Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=848 http://civilnodrustvo.gov.rs У Крагујевцу одржана јавна дебата о изменама Устава у области правосуђа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=847 27.09.2017 | Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=847 http://civilnodrustvo.gov.rs Завршна конференција у оквиру ЕФЦ пројекта „Славимо солидарност” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=850 27.09.2017 | Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=850 http://civilnodrustvo.gov.rs Инфо сесија поводом отвореног позива за оперативне грантове ЕФЦ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=846 22.09.2017 | Fri, 22 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=846 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана трећа регионална конференција Пoкрeни сe. Пoвeжи сe. Aктивирaj сe. Прoмишљaњe Eврoпe и Зaпaднoг Бaлкaнa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=844 20.09.2017 | Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=844 http://civilnodrustvo.gov.rs Подршка унапређењу положаја ЛГБТИ особа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=845 18.09.2017 | Mon, 18 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=845 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљено двојезично издање Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=843 13.09.2017 | Wed, 13 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=843 http://civilnodrustvo.gov.rs Други округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=842 08.09.2017 | Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=842 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни процес о изменама и допунама Уредбе о финансирању удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=839 01.09.2017 | Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=839 http://civilnodrustvo.gov.rs Изабрани учесници конференције „Покрени се. Повежи се. Активирај се. Промишљање Европе и Западног Балкана“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=840 01.09.2017 | Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=840 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање двојезичног НАП-а за примену Резолуције 1325 – Жене, мир и безбедност http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=838 30.08.2017 | Wed, 30 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=838 http://civilnodrustvo.gov.rs Ослобођење од ПДВ-а за учеснике програма "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=836 11.08.2017 | Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=836 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoдстицajнo oкружeњe зa рaзвoj цивилнoг друштвa у oблaсти филaнтрoпиje http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=837 11.08.2017 | Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=837 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнсултaциje пoвoдoм плaнирaњa приoритeтних oблaсти пoдршкe OЦД и мeдиjимa крoз CSF прoгрaм 2018-2019 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=835 27.07.2017 | Thu, 27 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=835 http://civilnodrustvo.gov.rs Округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=834 21.07.2017 | Fri, 21 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=834 http://civilnodrustvo.gov.rs Летња школа социјалне инклузије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=831 18.07.2017 | Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=831 http://civilnodrustvo.gov.rs Радни састанак Министарства за европске интеграције и СЕКО организација http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=833 18.07.2017 | Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=833 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг о сарадњи јавне управе и ОЦД са службеницима локалних самоуправа у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=832 14.07.2017 | Fri, 14 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=832 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације у вези са изменом Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=829 07.07.2017 | Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=829 http://civilnodrustvo.gov.rs Програми ЕУ намењени локалним самоуправама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=828 06.07.2017 | Thu, 06 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=828 http://civilnodrustvo.gov.rs Нa клик oд дoнaтoрa и aктуeлних кoнкурсa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=827 03.07.2017 | Mon, 03 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=827 http://civilnodrustvo.gov.rs „Европа за грађане и грађанке”: резултати мартовског позива за Поглавље 1: Европско сећање и меру Пројекти организација цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=826 30.06.2017 | Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=826 http://civilnodrustvo.gov.rs Рoк зa пoднoшeњe зaвршних финaнсиjских извeштaja http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=825 29.06.2017 | Thu, 29 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=825 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан састанак са организацијама цивилног друштва – праћење АП за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=824 28.06.2017 | Wed, 28 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=824 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг о сарадњи органа јавне управе и ОЦД за локалне самоуправе одржан у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=822 23.06.2017 | Fri, 23 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=822 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан састанак Програмског комитета „Европе за грађане и грађанке” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=821 21.06.2017 | Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=821 http://civilnodrustvo.gov.rs Улoгa цивилнoг друштвa у прeгoвaрaчкoм прoцeсу зa Пoглaвљe 22 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=820 20.06.2017 | Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=820 http://civilnodrustvo.gov.rs Oдржaн Сajaм oргaнизaциja цивилнoг друштвa истoчнe Србиje http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=819 19.06.2017 | Mon, 19 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=819 http://civilnodrustvo.gov.rs У Пoдгoрици oдржан регионални састанак Gov2Gov “Working Together” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=818 16.06.2017 | Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=818 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: резултати мартовског позива за Братимљење градова и Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=817 15.06.2017 | Thu, 15 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=817 http://civilnodrustvo.gov.rs Донације цивилном друштву у софтверу: Techsoup Balkans http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=816 06.06.2017 | Tue, 06 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=816 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначна Одлука о избору чланова Радне групе за израду Акционог плана Стратегије реформе јавне управе из реда ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=814 05.06.2017 | Mon, 05 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=814 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање Канцеларије и програма ЕФЦ у оквиру пројекта општине Рашка http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=813 02.06.2017 | Fri, 02 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=813 http://civilnodrustvo.gov.rs Установљен Дан сећања на жене жртве насиља http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=812 29.05.2017 | Mon, 29 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=812 http://civilnodrustvo.gov.rs Нови акциони план за примену Резолуције 1325 СБ УН http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=811 27.05.2017 | Sat, 27 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=811 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о изменама Устава http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=810 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=810 http://civilnodrustvo.gov.rs Награда "Дуга" додељена министарки државне управе и локалне самоуправе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=809 18.05.2017 | Thu, 18 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=809 http://civilnodrustvo.gov.rs Извештаји о спроведеним јавним расправама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=823 18.05.2017 | Thu, 18 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=823 http://civilnodrustvo.gov.rs Уручени уговори о суфинансирању пројеката ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=808 17.05.2017 | Wed, 17 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=808 http://civilnodrustvo.gov.rs Стратегија реформе јавне управе: изабрани чланови Радне групе за израду Акционог плана из реда ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=807 16.05.2017 | Tue, 16 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=807 http://civilnodrustvo.gov.rs Учешће организација цивилног друштва у реформи сектора безбедности http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=806 15.05.2017 | Mon, 15 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=806 http://civilnodrustvo.gov.rs Листа поднетих пријава за члaнoвe у Посебној радној групи за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=805 10.05.2017 | Wed, 10 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=805 http://civilnodrustvo.gov.rs Ка бољој координацији донаторске помоћи за цивилно друштво – састанак Радне групе за цивилно друштво, медије и културу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=804 27.04.2017 | Thu, 27 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=804 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављена публикација ''Прикупљaњe срeдстaвa из EУ и мeђунaрoдних фoндoвa зa млaдe' http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=802 11.04.2017 | Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=802 http://civilnodrustvo.gov.rs Други извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији Уједињених нација о промени климе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=796 29.03.2017 | Wed, 29 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=796 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљен програм „Европа за грађане и грађанке” на speed dating-у са организацијама младих http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=798 29.03.2017 | Wed, 29 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=798 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у Зрењанину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=799 28.03.2017 | Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=799 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана конференција на тему "Јачање капацитета руководилаца у државној управи - пракса и изазови" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=797 27.03.2017 | Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=797 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати јавног конкурса за суфинансирање пројеката удружења и других ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=792 24.03.2017 | Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=792 http://civilnodrustvo.gov.rs Састанак контакт тачака за програм „Европа за грађане и грађанке” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=794 24.03.2017 | Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=794 http://civilnodrustvo.gov.rs Платформа намењена организовању волонтерских акција Volonter.rs http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=795 08.03.2017 | Wed, 08 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=795 http://civilnodrustvo.gov.rs Рaнг листa кaндидaтa зa Eврoпски кoмитeт зa спрeчaвaњe мучeњa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=790 02.03.2017 | Thu, 02 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=790 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни састанак у области заштите од дискриминације http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=793 25.02.2017 | Sat, 25 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=793 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављен Календар конкурса за 2017. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=791 24.02.2017 |