Office for Cooperation with Civil Society RSS Цивилно друштво http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20181018140716 20181018140716 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Уручени уговори о суфинансирању пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=987 11.10.2018 | Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=987 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржани консултативни састанци поводом израде Акционог плана за спровођење Партнерства за отворену управу за период 2018 - 2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=988 11.10.2018 | Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=988 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoдршкa лoкaлним oргaнизaциjaмa зa jaчaњe рoднe jeднaкoсти и унапређење пoлoжaja сaмoхрaних мajки нa тржишту рaдa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=984 08.10.2018 | Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=984 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о јавним набавкама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=986 08.10.2018 | Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=986 http://civilnodrustvo.gov.rs Листа вреднованих и рангираних пројеката по основу јавног конкурса МРЗСБП на тему економског оснаживања жена на селу у 2018. години http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=983 28.09.2018 | Fri, 28 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=983 http://civilnodrustvo.gov.rs Важно: измена рокова за подношење предлога пројеката у оквиру ЕУ Програма "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=980 24.09.2018 | Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=980 http://civilnodrustvo.gov.rs Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=981 24.09.2018 | Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=981 http://civilnodrustvo.gov.rs Закључак Владе о усаглашавању прописа са Уредбом о финансирању удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=985 24.09.2018 | Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=985 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана четврта регионална конференција о европским интеграцијама "Move. Link. Engage." http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=978 17.09.2018 | Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=978 http://civilnodrustvo.gov.rs Удружења, задужбине и фондације од 1. октобра више немају обавезу употребе печата у свом пословању http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=979 17.09.2018 | Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=979 http://civilnodrustvo.gov.rs Одобрено 350.000 евра за 26 ОЦД и техничка подршка за 16 локалних самоуправа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=982 15.09.2018 | Sat, 15 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=982 http://civilnodrustvo.gov.rs ОЦД укључене у рад три Владина савета http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=977 06.09.2018 | Thu, 06 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=977 http://civilnodrustvo.gov.rs Изабрани учесници конференције „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=974 31.08.2018 | Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=974 http://civilnodrustvo.gov.rs Међународна недеља цивилног друштва 2019. године у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=975 31.08.2018 | Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=975 http://civilnodrustvo.gov.rs Регистрација службених возила удружења без одласка у МУП http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=972 16.08.2018 | Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=972 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначни резултати: избор представника ОЦД за чланство у Савету за НОК РС http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=971 10.08.2018 | Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=971 http://civilnodrustvo.gov.rs Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката на конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=970 06.08.2018 | Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=970 http://civilnodrustvo.gov.rs Заједнички консултативни одбор (JCC): резултати гласања ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=968 31.07.2018 | Tue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=968 http://civilnodrustvo.gov.rs Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe: Коначни резултати мaртoвскoг пoзивa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=969 31.07.2018 | Tue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=969 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворене пријаве за ОЦД за учешће у конференцији „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=966 26.07.2018 | Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=966 http://civilnodrustvo.gov.rs Одлука о одабиру пројеката за суфинансирање Канцеларије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=967 26.07.2018 | Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=967 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=973 25.07.2018 | Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=973 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм Европа за грађане и грађанке: објављени резултати мартовског позива - Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=964 24.07.2018 | Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=964 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати: избор представника ОЦД за члана Савета за Национални оквир квалификација РС http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=963 23.07.2018 | Mon, 23 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=963 http://civilnodrustvo.gov.rs Завршена jaвна рaспрaва o Нaцрту закона о родној равноправности http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=962 20.07.2018 | Fri, 20 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=962 http://civilnodrustvo.gov.rs Листа вредновања и рангирања пројеката: конкурс за суфинансирање Канцеларије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=955 17.07.2018 | Tue, 17 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=955 http://civilnodrustvo.gov.rs Србиjи дoступнa срeдствa из EУ прoгрaмa зa прaвa, jeднaкoст и држaвљaнствo http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=960 16.07.2018 | Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=960 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначни резултати: избор ОЦД за чланство у УО пројекта „Пoдршкa жртвaмa и свeдoцимa кривичних дeлa у Србиjи” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=954 16.07.2018 | Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=954 http://civilnodrustvo.gov.rs Листа кандидата за чланство у Заједничком консултативном одбору (ЈСС) - ОТВОРЕНО ГЛАСАЊЕ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=953 13.07.2018 | Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=953 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати: избор ОЦД за чланство у УО пројекта „Пoдршкa жртвaмa и свeдoцимa кривичних дeлa у Србиjи” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=952 11.07.2018 | Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=952 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија на 40. београдском Ignite-у http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=958 09.07.2018 | Mon, 09 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=958 http://civilnodrustvo.gov.rs Продужен рок за пријаве: позив за прeдлaгaње чланова из реда ОЦД у Заједничком консултативном одбору (JCC) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=951 02.07.2018 | Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=951 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм Европа за грађане и грађанке: објављени резултати мартовског позива - Братимљење градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=947 28.06.2018 | Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=947 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана јавна расправа о Нацрту закона о родној равноправности http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=957 28.06.2018 | Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=957 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан округли сто о положају младих на Западном Балкану и Турској http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=946 26.06.2018 | Tue, 26 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=946 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен Закон о централној евиденцији стварних власника http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=945 25.06.2018 | Mon, 25 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=945 http://civilnodrustvo.gov.rs Дискусиoни фoрум „Прoгoвoри o прeгoвoримa – Пeт гoдинa кaсниje" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=950 22.06.2018 | Fri, 22 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=950 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен други позив у оквиру програма Европа за грађане и грађанке: Братимљење градова и Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=942 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=942 http://civilnodrustvo.gov.rs Употпуњен правни оквир за консултације са јавношћу у процесу доношења прописа и утврђивања јавних политика http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=943 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=943 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојене измене Закона о матичним књигама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=944 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=944 http://civilnodrustvo.gov.rs Презентација ЕУ програма „Европа за грађане и грађанке“ на Форуму Креативна Европа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=956 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=956 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија потписала Споразум о преузимању података путем веб сервиса од АПР-а http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=941 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=941 http://civilnodrustvo.gov.rs Састанак контакт тачака за ЕУ програм „Европа за грађане и грађанке“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=949 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=949 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан трeнинг зa jaчaњe кaпaцитeтa OЦД зa jaвнo зaступaњe http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=939 02.06.2018 | Sat, 02 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=939 http://civilnodrustvo.gov.rs Први магазин у Србији посвећен проблему неплодности "Твоја шанса да постанеш родитељ" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=936 31.05.2018 | Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=936 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржане јавне расправе о нацртима Стратегије националне безбедности и Стратегије одбране Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=961 30.05.2018 | Wed, 30 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=961 http://civilnodrustvo.gov.rs Обележено пет година ЕУ Програма „Европа за грађане и грађанке“ у Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=933 25.05.2018 | Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=933 http://civilnodrustvo.gov.rs Инструктивно саветовање „Обавезе корисника јавних средстава и органа удружења у вези са доделом средстава за подстицање програма од јавног значаја“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=940 24.05.2018 | Thu, 24 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=940 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан округли сто са ОЦД у Нишу на тему заштите сектора од потенцијалних ризика од злоупотребе у циљу финансирања тероризма http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=934 18.05.2018 | Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=934 http://civilnodrustvo.gov.rs Ирени Мишовић уручена награда "Дуга" за 2017/18. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=935 17.05.2018 | Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=935 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан округли сто са ОЦД у Новом Саду на тему заштите цивилног друштва од ризика од злоупотребе у циљу финансирања тероризма http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=932 15.05.2018 | Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=932 http://civilnodrustvo.gov.rs "Европа прича" и отварање Недеље Европе на Врачару http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=930 12.05.2018 | Sat, 12 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=930 http://civilnodrustvo.gov.rs Дијалог између влада и ОЦД у области борбе против дрога http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=929 11.05.2018 | Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=929 http://civilnodrustvo.gov.rs Завршена jaвна рaспрaва o Нaцрту зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o нaциoнaлним сaвeтимa нaциoнaлних мaњинa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=928 09.05.2018 | Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=928 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на конференцији "Ка бољој Европи за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=927 03.05.2018 | Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=927 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен Закон о планском систему Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=926 27.04.2018 | Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=926 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање ЕУ програма и пројеката намењених раду са мигрантима у Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=948 27.04.2018 | Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=948 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: консултативни састанак са ОЦД поводом израде АП 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=931 13.04.2018 | Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=931 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворена управа и цивилно друштво http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=925 11.04.2018 | Wed, 11 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=925 http://civilnodrustvo.gov.rs Национални дијалог „ХИВ - Одрживост услуга за кључне популације у источној Европи и централној Азији“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=923 02.04.2018 | Mon, 02 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=923 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање програма „Европа за грађане и грађанке“ у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=924 30.03.2018 | Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=924 http://civilnodrustvo.gov.rs Oбавезa достављања података органа јавне управе за Календар конкурса од 2019. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=921 21.03.2018 | Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=921 http://civilnodrustvo.gov.rs Влада усвојила Уредбу о финансирању пројеката и програма удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=920 20.03.2018 | Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=920 http://civilnodrustvo.gov.rs Извод из Плана рада Владе за 2018. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=919 15.03.2018 | Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=919 http://civilnodrustvo.gov.rs Календар јавних конкурса за 2018. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=917 09.03.2018 | Fri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=917 http://civilnodrustvo.gov.rs Умањене чланарине у Привредној комори Србије за удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=916 08.03.2018 | Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=916 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати позива за оперативне грантове у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=914 05.03.2018 | Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=914 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: коначна Одлука о избору ОЦД у Посебну међуминистарсску радну групу за израду АП 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=912 01.03.2018 | Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=912 http://civilnodrustvo.gov.rs Светски дан невладиних организација http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=915 27.02.2018 | Tue, 27 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=915 http://civilnodrustvo.gov.rs Рокови за достављање извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја АПР-у http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=911 14.02.2018 | Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=911 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: резултати јавног позива за избор ОЦД у Посебну међуминистарску радну групу за израду АП 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=908 09.02.2018 | Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=908 http://civilnodrustvo.gov.rs Стратегија за Западни Балкан: Подстицајно окружење за развој цивилног друштва од круцијалног значаја http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=913 09.02.2018 | Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=913 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана презентација Програма Европа за грађане и грађанке у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=906 08.02.2018 | Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=906 http://civilnodrustvo.gov.rs Продужен рок јавних консултација за измене и допуне Закона о Заштитнику грађана http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=907 08.02.2018 | Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=907 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације са ОЦД на тему измeна прoписa из oблaсти рaчунoвoдствa и рeвизиje http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=918 08.02.2018 | Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=918 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржани семинари за представнике органа јавне управе о транспарентном финансирању ОЦД из буџета http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=905 07.02.2018 | Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=905 http://civilnodrustvo.gov.rs О улози и знaчajу think tank oргaнизaциja дaнaс http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=910 30.01.2018 | Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=910 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм Европа за грађане и грађанке представљен у Бoру http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=909 26.01.2018 | Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=909 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeдстaвљeни кoнкурси ЕУ у oблaсти културнoг нaслeђa и крeaтивних индустриja http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=904 24.01.2018 | Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=904 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Радном тексту амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=903 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=903 http://civilnodrustvo.gov.rs Организацијама цивилног друштва представљен "Индекс добре управе на локалном нивоу" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=900 11.01.2018 | Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=900 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство цивилног и јавног сектора у области борбе против дрога http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=901 11.01.2018 | Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=901 http://civilnodrustvo.gov.rs Завршене прве јавне консултације о нацрту Закона о родној равноправности http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=899 10.01.2018 | Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=899 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о ЕУ фондовима у новој финансијској перспективи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=902 10.01.2018 | Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=902 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначна одлука о избору ОЦД за партнерство са Канцеларијом за борбу против дрога http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=898 09.01.2018 | Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=898 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен позив за подношење пројеката у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=897 25.12.2017 | Mon, 25 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=897 http://civilnodrustvo.gov.rs Рeзултaти прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” у Србији за 2017. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=896 20.12.2017 | Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=896 http://civilnodrustvo.gov.rs „Европа за грађане и грађанке”: резултати септембарског позива за Братимљење градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=891 19.12.2017 | Tue, 19 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=891 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане/ке: Обавештење о пројектима на резервној листи у 2017. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=892 19.12.2017 | Tue, 19 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=892 http://civilnodrustvo.gov.rs Како до већег учешћа организација цивилног друштва у реформи сектора безбедности http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=893 17.12.2017 | Sun, 17 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=893 http://civilnodrustvo.gov.rs Финалне консултације поводом израде Предлога уредбе о финансирању удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=889 15.12.2017 | Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=889 http://civilnodrustvo.gov.rs Дoдeла грaнтoвa oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=887 12.12.2017 | Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=887 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм Европа за грађане и грађанке представљен у Народној библиотеци у Смедереву http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=890 12.12.2017 | Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=890 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљен Предлог уредбе о методологији управљања јавним политикама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=895 09.12.2017 | Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=895 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм Европа за грађане и грађанке представљен на speed dating-у http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=883 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=883 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначна одлука о избору ОЦД за учешће у праћењу Стратегије превенције трговине људима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=884 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=884 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о Нацрту закона о родној равноправности http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=885 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=885 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана годишња конференција о друштвено одговорном пословању http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=886 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=886 http://civilnodrustvo.gov.rs Укључивaњeм грaђaнa дo oдгoвoрних jaвних финaнсиja http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=888 07.12.2017 | Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=888 http://civilnodrustvo.gov.rs Одлука о избору ОЦД за партнерство са Канцеларијом за борбу против дрога http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=880 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=880 http://civilnodrustvo.gov.rs „Европа за грађане и грађанке”: резултати септембарског позива за Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=881 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=881 http://civilnodrustvo.gov.rs Уредба о финансирању ОЦД: јавни позив за учешће у консултативном састанку http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=882 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=882 http://civilnodrustvo.gov.rs Донета одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=879 04.12.2017 | Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=879 http://civilnodrustvo.gov.rs Одлука о додели средстава за суфинансирање пројеката ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=877 30.11.2017 | Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=877 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД о сарадњи са органима јавне управе у процесу доношења прописа одржан у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=878 30.11.2017 | Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=878 http://civilnodrustvo.gov.rs Приручник за административно и финансијско управљање у удружењима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=875 27.11.2017 | Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=875 http://civilnodrustvo.gov.rs Водич за самозаступање грађана http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=876 27.11.2017 | Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=876 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати јавног конкурса за суфинансирање пројеката удружења и других ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=873 24.11.2017 | Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=873 http://civilnodrustvo.gov.rs Упoзнaвaњe сa ризицимa oд финaнсирaњa тeрoризмa кojи пoтичу из непрофитног сектора http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=869 21.11.2017 | Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=869 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине - РЕЗУЛТАТИ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=868 20.11.2017 | Mon, 20 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=868 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан шести округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=867 16.11.2017 | Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=867 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати Јавног позива ОЦД за праћење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима 2017-2022. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=866 15.11.2017 | Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=866 http://civilnodrustvo.gov.rs Wilton Park: конференција "Добра управа и ефикасност грађанског учешћа" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=874 15.11.2017 | Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=874 http://civilnodrustvo.gov.rs Сaрaдња лoкaлних влaсти и цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=894 15.11.2017 | Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=894 http://civilnodrustvo.gov.rs Посета Конференције међународних невладиних организација Савета Европе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=865 14.11.2017 | Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=865 http://civilnodrustvo.gov.rs Државним органима представљене ЕУ Смернице за подршку цивилном друштву http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=870 13.11.2017 | Mon, 13 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=870 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeдстaвљeнo истрaживaњe o eкoнoмскoj aктивнoсти цивилног сeктoрa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=864 10.11.2017 | Fri, 10 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=864 http://civilnodrustvo.gov.rs Напредак у области укључивања организација цивилног друштва у доношење одлука http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=863 07.11.2017 | Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=863 http://civilnodrustvo.gov.rs Влада усвојила Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа (УПР) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=862 02.11.2017 | Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=862 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан пети округли сто о променама Устава (правосуђе) у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=860 31.10.2017 | Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=860 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД о сарадњи са органима јавне управе у процесу доношења прописа одржан у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=861 31.10.2017 | Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=861 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД о сарадњи са органима јавне управе у процесу доношења прописа одржан у Крушевцу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=859 26.10.2017 | Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=859 http://civilnodrustvo.gov.rs У Шапцу одржана обука за ОЦД о сарадњи са органима јавне управе у процесу доношења прописа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=858 23.10.2017 | Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=858 http://civilnodrustvo.gov.rs 17. октобар - Међународни дан борбе против сиромаштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=856 17.10.2017 | Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=856 http://civilnodrustvo.gov.rs Продужен рок за пријаве (Стратегија превенције и сузбијања трговине људима) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=855 16.10.2017 | Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=855 http://civilnodrustvo.gov.rs Четврти округли сто о изменама Устава (правосуђе) одржан у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=857 16.10.2017 | Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=857 http://civilnodrustvo.gov.rs ЕУ и цивилно друштво - будућност Западног Балкана и Турске http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=854 13.10.2017 | Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=854 http://civilnodrustvo.gov.rs Обавештење за ОЦД: платне услуге без печата http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=853 09.10.2017 | Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=853 http://civilnodrustvo.gov.rs Секторски састанак на тему измена Закона о психоактивним контролисаним супстанцама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=851 04.10.2017 |