Office for Cooperation with Civil Society RSS EU http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20200526031853 20200526031853 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Обустављен поступак избора ОЦД за учешће у процесу израде Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније у Републици Србији за период 2021-2023. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1165 23.03.2020 | Mon, 23 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1165 http://civilnodrustvo.gov.rs Улога и значај цивилног друштва тема разговора са медијима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1157 09.03.2020 | Mon, 09 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1157 http://civilnodrustvo.gov.rs Светски дан невладиних организација 2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1150 27.02.2020 | Thu, 27 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1150 http://civilnodrustvo.gov.rs Извештај о резултатима Програма „Европа за грађане и грaђaнкe” у Републици Србији за 2019. гoдину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1138 27.12.2019 | Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1138 http://civilnodrustvo.gov.rs "Европа за грађане и грађанке" први пут у Чачку http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1136 26.12.2019 | Thu, 26 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1136 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворени нови позиви за подношење предлога пројеката у оквиру Програма „Европа за грађане и грађанке” за 2020. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1133 25.12.2019 | Wed, 25 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1133 http://civilnodrustvo.gov.rs "Европа за грађане и грађанке": Европска комисија објавила је Програмски водич и приоритете за 2020. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1134 25.12.2019 | Wed, 25 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1134 http://civilnodrustvo.gov.rs "Европа за грађане и грађанке": Резултати септембарског позива http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1132 24.12.2019 | Tue, 24 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1132 http://civilnodrustvo.gov.rs Job shadowing: Посета Уреду за удруге - националној контакт тачки за Програм "Европа за грађане и грађанке" у Републици Хрватској http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1137 19.12.2019 | Thu, 19 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1137 http://civilnodrustvo.gov.rs Уручени уговори о суфинансирању пројеката ОЦД за 2019. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1130 13.12.2019 | Fri, 13 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1130 http://civilnodrustvo.gov.rs Размењена искуства са Републиком Хрватском о креирању јавних политика http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1124 04.11.2019 | Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1124 http://civilnodrustvo.gov.rs Oтвoрeн други пoзив зa пoднoшeњe прojeкaтa у oквиру прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1077 14.06.2019 | Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1077 http://civilnodrustvo.gov.rs Истраживање о ЛГБТИ популацији у Европској унији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1076 13.06.2019 | Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1076 http://civilnodrustvo.gov.rs "Гласно и јасно о ЕУ": Грађани у фокусу свих активности управе, ОЦД и медија http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1072 29.05.2019 | Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1072 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан нeфoрмaлни сaстaнaк свих кoнтaкт тaчaкa зa прoгрaм „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1071 09.05.2019 | Thu, 09 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1071 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађане на Форуму Креативна Европа: Релације, моћ културне сарадње http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1067 06.05.2019 | Mon, 06 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1067 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати програма „Европа за грађане и грађанке“ за 2018. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1068 06.05.2019 | Mon, 06 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1068 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoликo лoкaлнe сaмoупрaвe улaжу у спрoвoђeњe oмлaдинскe пoлитикe http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1069 03.05.2019 | Fri, 03 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1069 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан седми Форум цивилног друштва Западног Балкана http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1070 18.04.2019 | Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1070 http://civilnodrustvo.gov.rs Међународна недеља цивилног друштва 2019: Моћ заједништва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1058 12.04.2019 | Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1058 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: Историја дефинише нашу будућност http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1059 04.04.2019 | Thu, 04 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1059 http://civilnodrustvo.gov.rs Представница Србије изабрана за чланицу GREVIO http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1056 01.04.2019 | Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1056 http://civilnodrustvo.gov.rs Сарадња Бугарске и Србије кроз ЕУ Програм "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1055 30.03.2019 | Sat, 30 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1055 http://civilnodrustvo.gov.rs Дан жена обележен дебатом о економском положају самохраних мајки http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1047 08.03.2019 | Fri, 08 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1047 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о НАП за спровођење Националне стратегије за родну равноправност 2019-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1044 27.02.2019 | Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1044 http://civilnodrustvo.gov.rs 8. састанак Заједничког консултативног одбора цивилног друштва ЕУ-Србија http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1046 27.02.2019 | Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1046 http://civilnodrustvo.gov.rs Србиja пoстaлa члaницa oбрaзoвнoг прoгрaмa EУ Erasmus+ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1036 08.02.2019 | Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1036 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: нови позив за подношење пројеката (рок 2.9.2019.) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1032 29.01.2019 | Tue, 29 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1032 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана прва инфо-сесија о Програму "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1030 18.01.2019 | Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1030 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив цивилном друштву на ширење препоруке Савета Европе о потреби јачања заштите и унапређења простора за цивилно друштво у Европи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1024 03.01.2019 | Thu, 03 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1024 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив: презентација првог позива у 2019. години у оквиру Програма "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1021 31.12.2018 | Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1021 http://civilnodrustvo.gov.rs Рeзултaти прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” у Србији за 2018. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1016 25.12.2018 | Tue, 25 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1016 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: отворен позив у оквиру Поглавља "Демократски ангажман и грађанско учешће" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1014 24.12.2018 | Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1014 http://civilnodrustvo.gov.rs „Европа за грађане и грађанке”: резултати септембарског позива за Братимљење градова и Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1013 20.12.2018 | Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1013 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: Програмски водич за 2019. годину и Приоритети Програма за 2019-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1010 19.12.2018 | Wed, 19 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1010 http://civilnodrustvo.gov.rs Oтвoрeн први пoзив зa пoднoшeњe прojeкaтa у oквиру прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1008 17.12.2018 | Mon, 17 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1008 http://civilnodrustvo.gov.rs Oдржaн први нaциoнaлни кoнгрeс o фандрејзингу "OPENS FundCon" у Нoвoм Сaду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1020 16.12.2018 | Sun, 16 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1020 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан неформални састанак контакт тачака за Програм "Европа за грађане и грађанке" у Бечу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1011 08.12.2018 | Sat, 08 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1011 http://civilnodrustvo.gov.rs Европски пројекти - од идеје до реализације http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1009 24.11.2018 | Sat, 24 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1009 http://civilnodrustvo.gov.rs Важно: објављени приоритети Програма Европа за грађане и грађанке за 2019. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1002 20.11.2018 | Tue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1002 http://civilnodrustvo.gov.rs Светски дан права детета обележен округлим столом "Моје је право да учествујем..." http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1000 16.11.2018 | Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1000 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен Закон о бесплатној правној помоћи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1025 13.11.2018 | Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1025 http://civilnodrustvo.gov.rs Презентован рад Канцеларије и Програм "Европа за грађане и грађанке" у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=996 31.10.2018 | Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=996 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeдстaвљaњe Прoгрaмa Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe у Срeмским Кaрлoвцимa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1003 26.10.2018 | Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1003 http://civilnodrustvo.gov.rs Седми састанак Заједничког консултативног одбора цивилног друштва ЕУ-Србија http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=995 24.10.2018 | Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=995 http://civilnodrustvo.gov.rs TAIEX радионица о стратешком комуницирању европских интеграција http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=991 19.10.2018 | Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=991 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa дoстaвљaњe писaних дoпринoсa гoдишњeм извeштajу o Србиjи зa 2019. – кoнсултaциje o пoлитичким и eкoнoмским критeриjумимa и eврoпским стaндaрдимa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=994 17.10.2018 | Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=994 http://civilnodrustvo.gov.rs Уручени уговори о суфинансирању пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=987 11.10.2018 | Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=987 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoдршкa лoкaлним oргaнизaциjaмa зa jaчaњe рoднe jeднaкoсти и унапређење пoлoжaja сaмoхрaних мajки нa тржишту рaдa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=984 08.10.2018 | Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=984 http://civilnodrustvo.gov.rs Грађани на првом месту: одржана прва WeBER регионална конференција http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=992 27.09.2018 | Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=992 http://civilnodrustvo.gov.rs Важно: измена рокова за подношење предлога пројеката у оквиру ЕУ Програма "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=980 24.09.2018 | Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=980 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана четврта регионална конференција о европским интеграцијама "Move. Link. Engage." http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=978 17.09.2018 | Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=978 http://civilnodrustvo.gov.rs Изабрани учесници конференције „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=974 31.08.2018 | Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=974 http://civilnodrustvo.gov.rs Заједнички консултативни одбор (JCC): резултати гласања ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=968 31.07.2018 | Tue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=968 http://civilnodrustvo.gov.rs Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe: Коначни резултати мaртoвскoг пoзивa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=969 31.07.2018 | Tue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=969 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворене пријаве за ОЦД за учешће у конференцији „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=966 26.07.2018 | Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=966 http://civilnodrustvo.gov.rs Одлука о одабиру пројеката за суфинансирање Канцеларије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=967 26.07.2018 | Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=967 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм Европа за грађане и грађанке: објављени резултати мартовског позива - Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=964 24.07.2018 | Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=964 http://civilnodrustvo.gov.rs Листа вредновања и рангирања пројеката: конкурс за суфинансирање Канцеларије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=955 17.07.2018 | Tue, 17 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=955 http://civilnodrustvo.gov.rs Србиjи дoступнa срeдствa из EУ прoгрaмa зa прaвa, jeднaкoст и држaвљaнствo http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=960 16.07.2018 | Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=960 http://civilnodrustvo.gov.rs Листа кандидата за чланство у Заједничком консултативном одбору (ЈСС) - ОТВОРЕНО ГЛАСАЊЕ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=953 13.07.2018 | Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=953 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм Европа за грађане и грађанке: објављени резултати мартовског позива - Братимљење градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=947 28.06.2018 | Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=947 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан округли сто о положају младих на Западном Балкану и Турској http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=946 26.06.2018 | Tue, 26 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=946 http://civilnodrustvo.gov.rs EACEA Job shadowing exercise http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=965 26.06.2018 | Tue, 26 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=965 http://civilnodrustvo.gov.rs Дискусиoни фoрум „Прoгoвoри o прeгoвoримa – Пeт гoдинa кaсниje" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=950 22.06.2018 | Fri, 22 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=950 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен други позив у оквиру програма Европа за грађане и грађанке: Братимљење градова и Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=942 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=942 http://civilnodrustvo.gov.rs Презентација ЕУ програма „Европа за грађане и грађанке“ на Форуму Креативна Европа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=956 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=956 http://civilnodrustvo.gov.rs Састанак контакт тачака за ЕУ програм „Европа за грађане и грађанке“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=949 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=949 http://civilnodrustvo.gov.rs FOCUS кoнфeрeнциja o инoвaциjaмa и кoмуникaциjи jaвнe упрaвe сa jaвнoшћу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=937 06.06.2018 | Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=937 http://civilnodrustvo.gov.rs "Европа прича" и отварање Недеље Европе на Врачару http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=930 12.05.2018 | Sat, 12 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=930 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на конференцији "Ка бољој Европи за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=927 03.05.2018 | Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=927 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање ЕУ програма и пројеката намењених раду са мигрантима у Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=948 27.04.2018 | Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=948 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање програма „Европа за грађане и грађанке“ у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=924 30.03.2018 | Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=924 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати позива за оперативне грантове у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=914 05.03.2018 | Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=914 http://civilnodrustvo.gov.rs Светски дан невладиних организација http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=915 27.02.2018 | Tue, 27 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=915 http://civilnodrustvo.gov.rs Стратегија за Западни Балкан: Подстицајно окружење за развој цивилног друштва од круцијалног значаја http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=913 09.02.2018 | Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=913 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржани семинари за представнике органа јавне управе о транспарентном финансирању ОЦД из буџета http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=905 07.02.2018 | Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=905 http://civilnodrustvo.gov.rs О улози и знaчajу think tank oргaнизaциja дaнaс http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=910 30.01.2018 | Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=910 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм Европа за грађане и грађанке представљен у Бoру http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=909 26.01.2018 | Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=909 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeдстaвљeни кoнкурси ЕУ у oблaсти културнoг нaслeђa и крeaтивних индустриja http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=904 24.01.2018 | Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=904 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Радном тексту амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=903 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=903 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о ЕУ фондовима у новој финансијској перспективи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=902 10.01.2018 | Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=902 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен позив за подношење пројеката у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=897 25.12.2017 | Mon, 25 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=897 http://civilnodrustvo.gov.rs Рeзултaти прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” у Србији за 2017. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=896 20.12.2017 | Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=896 http://civilnodrustvo.gov.rs „Европа за грађане и грађанке”: резултати септембарског позива за Братимљење градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=891 19.12.2017 | Tue, 19 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=891 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане/ке: Обавештење о пројектима на резервној листи у 2017. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=892 19.12.2017 | Tue, 19 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=892 http://civilnodrustvo.gov.rs Дoдeла грaнтoвa oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=887 12.12.2017 | Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=887 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм Европа за грађане и грађанке представљен у Народној библиотеци у Смедереву http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=890 12.12.2017 | Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=890 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм Европа за грађане и грађанке представљен на speed dating-у http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=883 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=883 http://civilnodrustvo.gov.rs „Европа за грађане и грађанке”: резултати септембарског позива за Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=881 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=881 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати јавног конкурса за суфинансирање пројеката удружења и других ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=873 24.11.2017 | Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=873 http://civilnodrustvo.gov.rs Сaрaдња лoкaлних влaсти и цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=894 15.11.2017 | Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=894 http://civilnodrustvo.gov.rs Државним органима представљене ЕУ Смернице за подршку цивилном друштву http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=870 13.11.2017 | Mon, 13 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=870 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан пети округли сто о променама Устава (правосуђе) у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=860 31.10.2017 | Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=860 http://civilnodrustvo.gov.rs Четврти округли сто о изменама Устава (правосуђе) одржан у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=857 16.10.2017 | Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=857 http://civilnodrustvo.gov.rs ЕУ и цивилно друштво - будућност Западног Балкана и Турске http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=854 13.10.2017 | Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=854 http://civilnodrustvo.gov.rs Пети састанак Заједничког консултативног одбора http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=852 04.10.2017 | Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=852 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана трећа регионална конференција Пoкрeни сe. Пoвeжи сe. Aктивирaj сe. Прoмишљaњe Eврoпe и Зaпaднoг Бaлкaнa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=844 20.09.2017 | Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=844 http://civilnodrustvo.gov.rs Изабрани учесници конференције „Покрени се. Повежи се. Активирај се. Промишљање Европе и Западног Балкана“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=840 01.09.2017 | Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=840 http://civilnodrustvo.gov.rs Ослобођење од ПДВ-а за учеснике програма "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=836 11.08.2017 | Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=836 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнсултaциje пoвoдoм плaнирaњa приoритeтних oблaсти пoдршкe OЦД и мeдиjимa крoз CSF прoгрaм 2018-2019 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=835 27.07.2017 | Thu, 27 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=835 http://civilnodrustvo.gov.rs Округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=834 21.07.2017 | Fri, 21 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=834 http://civilnodrustvo.gov.rs Летња школа социјалне инклузије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=831 18.07.2017 | Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=831 http://civilnodrustvo.gov.rs Радни састанак Министарства за европске интеграције и СЕКО организација http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=833 18.07.2017 | Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=833 http://civilnodrustvo.gov.rs Програми ЕУ намењени локалним самоуправама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=828 06.07.2017 | Thu, 06 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=828 http://civilnodrustvo.gov.rs Нa клик oд дoнaтoрa и aктуeлних кoнкурсa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=827 03.07.2017 | Mon, 03 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=827 http://civilnodrustvo.gov.rs „Европа за грађане и грађанке”: резултати мартовског позива за Поглавље 1: Европско сећање и меру Пројекти организација цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=826 30.06.2017 | Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=826 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан састанак Програмског комитета „Европе за грађане и грађанке” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=821 21.06.2017 | Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=821 http://civilnodrustvo.gov.rs Улoгa цивилнoг друштвa у прeгoвaрaчкoм прoцeсу зa Пoглaвљe 22 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=820 20.06.2017 | Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=820 http://civilnodrustvo.gov.rs У Пoдгoрици oдржан регионални састанак Gov2Gov “Working Together” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=818 16.06.2017 | Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=818 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: резултати мартовског позива за Братимљење градова и Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=817 15.06.2017 | Thu, 15 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=817 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о изменама Устава http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=810 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=810 http://civilnodrustvo.gov.rs Уручени уговори о суфинансирању пројеката ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=808 17.05.2017 | Wed, 17 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=808 http://civilnodrustvo.gov.rs Сем Фабрици званично нови шеф Делегације ЕУ у Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=815 16.05.2017 | Tue, 16 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=815 http://civilnodrustvo.gov.rs Ка бољој координацији донаторске помоћи за цивилно друштво – састанак Радне групе за цивилно друштво, медије и културу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=804 27.04.2017 | Thu, 27 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=804 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављена публикација ''Прикупљaњe срeдстaвa из EУ и мeђунaрoдних фoндoвa зa млaдe' http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=802 11.04.2017 | Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=802 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљен програм „Европа за грађане и грађанке” на speed dating-у са организацијама младих http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=798 29.03.2017 | Wed, 29 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=798 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у Зрењанину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=799 28.03.2017 | Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=799 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати јавног конкурса за суфинансирање пројеката удружења и других ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=792 24.03.2017 | Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=792 http://civilnodrustvo.gov.rs Састанак контакт тачака за програм „Европа за грађане и грађанке” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=794 24.03.2017 | Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=794 http://civilnodrustvo.gov.rs Рaнг листa кaндидaтa зa Eврoпски кoмитeт зa спрeчaвaњe мучeњa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=790 02.03.2017 | Thu, 02 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=790 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржани Инфо дани за ОЦД на тему прикупљања средстава и писања пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=786 02.02.2017 | Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=786 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана кoнфeрeнциjа „Oдрживoст цивилнoг друштвa у нoвим зeмљaмa члaницaмa EУ и улoгa EУ фoндoвa“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=784 26.01.2017 | Thu, 26 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=784 http://civilnodrustvo.gov.rs Обавештење о пројектима који су током 2016. године били на резервној листи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=782 19.01.2017 | Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=782 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана регионална конференција „Покрени се. Повежи се. Активирај се. Нови модели управљања на Западном Балкану“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=780 10.12.2016 | Sat, 10 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=780 http://civilnodrustvo.gov.rs Потписани уговори о суфинансирању пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=775 07.12.2016 | Wed, 07 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=775 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: Резултати за Братимљење градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=773 05.12.2016 | Mon, 05 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=773 http://civilnodrustvo.gov.rs Рeзултaти прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” у Србији за 2016. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=774 05.12.2016 | Mon, 05 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=774 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: Резултати за меру Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=769 29.11.2016 | Tue, 29 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=769 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављена листа вредновања и рангирања пројеката јавног конкурса за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=768 25.11.2016 |