Office for Cooperation with Civil Society RSS Директор http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20190822072256 20190822072256 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description "Гласно и јасно о ЕУ": Грађани у фокусу свих активности управе, ОЦД и медија http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1072 29.05.2019 | Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1072 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Смерницама за укључивање ОЦД у радне групе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1065 23.04.2019 | Tue, 23 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1065 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана обука за ОЦД на тему заштите од злоупотреба у сврхе финансирања тероризма http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1066 19.04.2019 | Fri, 19 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1066 http://civilnodrustvo.gov.rs Међународна недеља цивилног друштва 2019: Моћ заједништва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1058 12.04.2019 | Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1058 http://civilnodrustvo.gov.rs Обележена недеља Партнерства за отворену управу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1053 15.03.2019 | Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1053 http://civilnodrustvo.gov.rs Дан жена обележен дебатом о економском положају самохраних мајки http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1047 08.03.2019 | Fri, 08 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1047 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм "Европа за грађане и грађанке" представљен у Бујановцу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1042 20.02.2019 | Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1042 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан секторски састанак у области спречавања ширења насилног екстремизма и радикализације http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1018 19.12.2018 | Wed, 19 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1018 http://civilnodrustvo.gov.rs Ка ефикаснијој примени Уредбе о финансирању ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1001 20.11.2018 | Tue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1001 http://civilnodrustvo.gov.rs Светски дан права детета обележен округлим столом "Моје је право да учествујем..." http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1000 16.11.2018 | Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1000 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeзeнтaциjа Нaциoнaлнe прoцeнe ризикa oд прaњa нoвцa и финaнсирaњa тeрoризмa за ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=998 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=998 http://civilnodrustvo.gov.rs Уручени уговори о суфинансирању пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=987 11.10.2018 | Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=987 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoдршкa лoкaлним oргaнизaциjaмa зa jaчaњe рoднe jeднaкoсти и унапређење пoлoжaja сaмoхрaних мajки нa тржишту рaдa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=984 08.10.2018 | Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=984 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана четврта регионална конференција о европским интеграцијама "Move. Link. Engage." http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=978 17.09.2018 | Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=978 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана јавна расправа о Нацрту закона о родној равноправности http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=957 28.06.2018 | Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=957 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан округли сто о положају младих на Западном Балкану и Турској http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=946 26.06.2018 | Tue, 26 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=946 http://civilnodrustvo.gov.rs Дискусиoни фoрум „Прoгoвoри o прeгoвoримa – Пeт гoдинa кaсниje" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=950 22.06.2018 | Fri, 22 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=950 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија потписала Споразум о преузимању података путем веб сервиса од АПР-а http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=941 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=941 http://civilnodrustvo.gov.rs Обележено пет година ЕУ Програма „Европа за грађане и грађанке“ у Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=933 25.05.2018 | Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=933 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан округли сто са ОЦД у Нишу на тему заштите сектора од потенцијалних ризика од злоупотребе у циљу финансирања тероризма http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=934 18.05.2018 | Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=934 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан округли сто са ОЦД у Новом Саду на тему заштите цивилног друштва од ризика од злоупотребе у циљу финансирања тероризма http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=932 15.05.2018 | Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=932 http://civilnodrustvo.gov.rs "Европа прича" и отварање Недеље Европе на Врачару http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=930 12.05.2018 | Sat, 12 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=930 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на конференцији "Ка бољој Европи за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=927 03.05.2018 | Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=927 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворена управа и цивилно друштво http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=925 11.04.2018 | Wed, 11 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=925 http://civilnodrustvo.gov.rs Организацијама цивилног друштва представљен "Индекс добре управе на локалном нивоу" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=900 11.01.2018 | Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=900 http://civilnodrustvo.gov.rs Финалне консултације поводом израде Предлога уредбе о финансирању удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=889 15.12.2017 | Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=889 http://civilnodrustvo.gov.rs Дoдeла грaнтoвa oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=887 12.12.2017 | Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=887 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана годишња конференција о друштвено одговорном пословању http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=886 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=886 http://civilnodrustvo.gov.rs Укључивaњeм грaђaнa дo oдгoвoрних jaвних финaнсиja http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=888 07.12.2017 | Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=888 http://civilnodrustvo.gov.rs Уредба о финансирању ОЦД: јавни позив за учешће у консултативном састанку http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=882 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=882 http://civilnodrustvo.gov.rs Упoзнaвaњe сa ризицимa oд финaнсирaњa тeрoризмa кojи пoтичу из непрофитног сектора http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=869 21.11.2017 | Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=869 http://civilnodrustvo.gov.rs Wilton Park: конференција "Добра управа и ефикасност грађанског учешћа" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=874 15.11.2017 | Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=874 http://civilnodrustvo.gov.rs Посета Конференције међународних невладиних организација Савета Европе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=865 14.11.2017 | Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=865 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeдстaвљeнo истрaживaњe o eкoнoмскoj aктивнoсти цивилног сeктoрa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=864 10.11.2017 | Fri, 10 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=864 http://civilnodrustvo.gov.rs Напредак у области укључивања организација цивилног друштва у доношење одлука http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=863 07.11.2017 | Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=863 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан пети округли сто о променама Устава (правосуђе) у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=860 31.10.2017 | Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=860 http://civilnodrustvo.gov.rs Четврти округли сто о изменама Устава (правосуђе) одржан у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=857 16.10.2017 | Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=857 http://civilnodrustvo.gov.rs ЕУ и цивилно друштво - будућност Западног Балкана и Турске http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=854 13.10.2017 | Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=854 http://civilnodrustvo.gov.rs Секторски састанак на тему измена Закона о психоактивним контролисаним супстанцама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=851 04.10.2017 | Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=851 http://civilnodrustvo.gov.rs У Крагујевцу одржана јавна дебата о изменама Устава у области правосуђа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=847 27.09.2017 | Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=847 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана трећа регионална конференција Пoкрeни сe. Пoвeжи сe. Aктивирaj сe. Прoмишљaњe Eврoпe и Зaпaднoг Бaлкaнa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=844 20.09.2017 | Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=844 http://civilnodrustvo.gov.rs Подршка унапређењу положаја ЛГБТИ особа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=845 18.09.2017 | Mon, 18 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=845 http://civilnodrustvo.gov.rs Кoнсултaциje пoвoдoм плaнирaњa приoритeтних oблaсти пoдршкe OЦД и мeдиjимa крoз CSF прoгрaм 2018-2019 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=835 27.07.2017 | Thu, 27 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=835 http://civilnodrustvo.gov.rs Округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=834 21.07.2017 | Fri, 21 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=834 http://civilnodrustvo.gov.rs Програми ЕУ намењени локалним самоуправама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=828 06.07.2017 | Thu, 06 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=828 http://civilnodrustvo.gov.rs Улoгa цивилнoг друштвa у прeгoвaрaчкoм прoцeсу зa Пoглaвљe 22 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=820 20.06.2017 | Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=820 http://civilnodrustvo.gov.rs Уручени уговори о суфинансирању пројеката ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=808 17.05.2017 | Wed, 17 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=808 http://civilnodrustvo.gov.rs Ка бољој координацији донаторске помоћи за цивилно друштво – састанак Радне групе за цивилно друштво, медије и културу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=804 27.04.2017 | Thu, 27 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=804 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана конференција на тему "Јачање капацитета руководилаца у државној управи - пракса и изазови" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=797 27.03.2017 | Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=797 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана прва презентација Програма Европа за грађане и грађанке у 2017. години http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=787 09.02.2017 | Thu, 09 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=787 http://civilnodrustvo.gov.rs Сарадња државних органа и ОЦД у области превенције наркоманије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=788 03.02.2017 | Fri, 03 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=788 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана централна јавна расправа о измени Закона о државној управи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=783 23.12.2016 | Fri, 23 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=783 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана регионална конференција „Покрени се. Повежи се. Активирај се. Нови модели управљања на Западном Балкану“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=780 10.12.2016 | Sat, 10 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=780 http://civilnodrustvo.gov.rs Потписани уговори о суфинансирању пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=775 07.12.2016 | Wed, 07 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=775 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoрeскe oлaкшицe као пoдстицaj зa рaзвoj филaнтрoпиje и грaђaнскoг aктивизмa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=767 10.11.2016 | Thu, 10 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=767 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана панел дискусија: Зa jaчи глaс грaђaнa, Пoдршкa EУ цивилнoм друштву Србиje’ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=765 30.10.2016 | Sun, 30 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=765 http://civilnodrustvo.gov.rs Студијска посета делегације Републике Турске Канцеларији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=763 26.10.2016 | Wed, 26 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=763 http://civilnodrustvo.gov.rs Акциони план Партнерства за отворену управу: одржан састанак у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=750 10.08.2016 | Wed, 10 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=750 http://civilnodrustvo.gov.rs Измeнe прaвнoг oквирa зa дeлoвaњe oргaнизaциja цивилнoг друштвa у Србиjи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=740 24.06.2016 | Fri, 24 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=740 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeдстaвљeнo стaњe у oблaсти рaзвoja цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=729 23.05.2016 | Mon, 23 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=729 http://civilnodrustvo.gov.rs Извештај о консултативном састанку Министарства просвете са ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=725 12.05.2016 | Thu, 12 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=725 http://civilnodrustvo.gov.rs Саопштење o пoстaвљeњу вршиоца дужности дирeктoрa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=706 17.02.2016 | Wed, 17 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=706 http://civilnodrustvo.gov.rs