Office for Cooperation with Civil Society RSS Транспарентно финансирање http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20181017074944 20181017074944 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Закључак Владе о усаглашавању прописа са Уредбом о финансирању удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=985 24.09.2018 | Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=985 http://civilnodrustvo.gov.rs Инструктивно саветовање „Обавезе корисника јавних средстава и органа удружења у вези са доделом средстава за подстицање програма од јавног значаја“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=940 24.05.2018 | Thu, 24 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=940 http://civilnodrustvo.gov.rs Oбавезa достављања података органа јавне управе за Календар конкурса од 2019. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=921 21.03.2018 | Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=921 http://civilnodrustvo.gov.rs Влада усвојила Уредбу о финансирању пројеката и програма удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=920 20.03.2018 | Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=920 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржани семинари за представнике органа јавне управе о транспарентном финансирању ОЦД из буџета http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=905 07.02.2018 | Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=905 http://civilnodrustvo.gov.rs Финалне консултације поводом израде Предлога уредбе о финансирању удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=889 15.12.2017 | Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=889 http://civilnodrustvo.gov.rs Укључивaњeм грaђaнa дo oдгoвoрних jaвних финaнсиja http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=888 07.12.2017 | Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=888 http://civilnodrustvo.gov.rs Сaрaдња лoкaлних влaсти и цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=894 15.11.2017 | Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=894 http://civilnodrustvo.gov.rs Нa клик oд дoнaтoрa и aктуeлних кoнкурсa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=827 03.07.2017 | Mon, 03 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=827 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана регионална конференција о транспарентном финансирању цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=719 05.04.2016 | Tue, 05 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=719 http://civilnodrustvo.gov.rs Обавештење о отварању подрачуна код Управе за трезор http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=717 04.04.2016 | Mon, 04 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=717 http://civilnodrustvo.gov.rs Друга обука o транспарентном финансирању одржана у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=686 16.11.2015 | Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=686 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана обука у Новом Саду - транспарентно финансирање из локалног буџета http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=684 09.11.2015 | Mon, 09 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=684 http://civilnodrustvo.gov.rs О финансирању цивилног друштва из јавних средстава http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=679 26.10.2015 | Mon, 26 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=679 http://civilnodrustvo.gov.rs