Office for Cooperation with Civil Society RSS Смернице http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20190822072550 20190822072550 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Јачање капацитета ЈЛС за сарадњу са ОЦД и њихово транспарентно финансирање из буџетских средстава http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1084 10.07.2019 | Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1084 http://civilnodrustvo.gov.rs Продужен рок: Консултације о Смерницама за укључивање ОЦД у радне групе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1060 06.05.2019 | Mon, 06 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1060 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Смерницама за укључивање ОЦД у радне групе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1065 23.04.2019 | Tue, 23 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1065 http://civilnodrustvo.gov.rs Нема добрих законских решења без учешћа цивилног друштва и најшире јавности http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1062 10.04.2019 | Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1062 http://civilnodrustvo.gov.rs Извод из Плана рада Владе за 2019. годину - прописи и јавне политике од значаја за цивилно друштво http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1048 11.03.2019 | Mon, 11 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1048 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојена Уредба о методологији управљања јавним политикама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1061 01.03.2019 | Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1061 http://civilnodrustvo.gov.rs Информација о најважнијим одредбама Закона о планском систему http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1035 06.02.2019 | Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1035 http://civilnodrustvo.gov.rs ОЦД укључене у рад три Владина савета http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=977 06.09.2018 | Thu, 06 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=977 http://civilnodrustvo.gov.rs Употпуњен правни оквир за консултације са јавношћу у процесу доношења прописа и утврђивања јавних политика http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=943 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=943 http://civilnodrustvo.gov.rs Дијалог између влада и ОЦД у области борбе против дрога http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=929 11.05.2018 | Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=929 http://civilnodrustvo.gov.rs Извод из Плана рада Владе за 2018. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=919 15.03.2018 | Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=919 http://civilnodrustvo.gov.rs О улози и знaчajу think tank oргaнизaциja дaнaс http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=910 30.01.2018 | Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=910 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД о сарадњи са органима јавне управе у процесу доношења прописа одржан у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=878 30.11.2017 | Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=878 http://civilnodrustvo.gov.rs Посета Конференције међународних невладиних организација Савета Европе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=865 14.11.2017 | Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=865 http://civilnodrustvo.gov.rs Напредак у области укључивања организација цивилног друштва у доношење одлука http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=863 07.11.2017 | Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=863 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД о сарадњи са органима јавне управе у процесу доношења прописа одржан у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=861 31.10.2017 | Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=861 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг за ОЦД о сарадњи са органима јавне управе у процесу доношења прописа одржан у Крушевцу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=859 26.10.2017 | Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=859 http://civilnodrustvo.gov.rs У Шапцу одржана обука за ОЦД о сарадњи са органима јавне управе у процесу доношења прописа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=858 23.10.2017 | Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=858 http://civilnodrustvo.gov.rs Секторски састанак на тему измена Закона о психоактивним контролисаним супстанцама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=851 04.10.2017 | Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=851 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг о сарадњи јавне управе и ОЦД са службеницима локалних самоуправа у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=832 14.07.2017 | Fri, 14 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=832 http://civilnodrustvo.gov.rs Тренинг о сарадњи органа јавне управе и ОЦД за локалне самоуправе одржан у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=822 23.06.2017 | Fri, 23 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=822 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана централна јавна расправа о измени Закона о државној управи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=783 23.12.2016 | Fri, 23 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=783 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан округли сто о транспарентности и учешћу јавности у креирању јавних политика http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=779 24.11.2016 | Thu, 24 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=779 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeдстaвљeнo стaњe у oблaсти рaзвoja цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=729 23.05.2016 | Mon, 23 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=729 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана регионална конференција о транспарентном финансирању цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=719 05.04.2016 | Tue, 05 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=719 http://civilnodrustvo.gov.rs Одлука о избору чланова и заменика чланова у Заједничком телу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=715 23.03.2016 | Wed, 23 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=715 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљен Приручник за примену Смерница http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=657 04.06.2015 | Thu, 04 Jun 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=657 http://civilnodrustvo.gov.rs