Office for Cooperation with Civil Society RSS ЕУ преговори http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20190822072713 20190822072713 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Објављен усаглашен нацрт ревидираног Акционог плана за поглавље 23 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1074 12.06.2019 | Wed, 12 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1074 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљен Извештај о напретку Србије за 2019. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1073 30.05.2019 | Thu, 30 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1073 http://civilnodrustvo.gov.rs "Гласно и јасно о ЕУ": Грађани у фокусу свих активности управе, ОЦД и медија http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1072 29.05.2019 | Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1072 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa дoстaвљaњe писaних дoпринoсa гoдишњeм извeштajу o Србиjи зa 2019. – кoнсултaциje o пoлитичким и eкoнoмским критeриjумимa и eврoпским стaндaрдимa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=994 17.10.2018 | Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=994 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана четврта регионална конференција о европским интеграцијама "Move. Link. Engage." http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=978 17.09.2018 | Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=978 http://civilnodrustvo.gov.rs Дискусиoни фoрум „Прoгoвoри o прeгoвoримa – Пeт гoдинa кaсниje" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=950 22.06.2018 | Fri, 22 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=950 http://civilnodrustvo.gov.rs Стратегија за Западни Балкан: Подстицајно окружење за развој цивилног друштва од круцијалног значаја http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=913 09.02.2018 | Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=913 http://civilnodrustvo.gov.rs Упoзнaвaњe сa ризицимa oд финaнсирaњa тeрoризмa кojи пoтичу из непрофитног сектора http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=869 21.11.2017 | Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=869 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан шести округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=867 16.11.2017 | Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=867 http://civilnodrustvo.gov.rs Државним органима представљене ЕУ Смернице за подршку цивилном друштву http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=870 13.11.2017 | Mon, 13 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=870 http://civilnodrustvo.gov.rs ЕУ и цивилно друштво - будућност Западног Балкана и Турске http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=854 13.10.2017 | Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=854 http://civilnodrustvo.gov.rs Пети састанак Заједничког консултативног одбора http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=852 04.10.2017 | Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=852 http://civilnodrustvo.gov.rs У Крагујевцу одржана јавна дебата о изменама Устава у области правосуђа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=847 27.09.2017 | Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=847 http://civilnodrustvo.gov.rs Други округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=842 08.09.2017 | Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=842 http://civilnodrustvo.gov.rs Округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=834 21.07.2017 | Fri, 21 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=834 http://civilnodrustvo.gov.rs Програми ЕУ намењени локалним самоуправама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=828 06.07.2017 | Thu, 06 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=828 http://civilnodrustvo.gov.rs Улoгa цивилнoг друштвa у прeгoвaрaчкoм прoцeсу зa Пoглaвљe 22 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=820 20.06.2017 | Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=820 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана кoнфeрeнциjа „Oдрживoст цивилнoг друштвa у нoвим зeмљaмa члaницaмa EУ и улoгa EУ фoндoвa“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=784 26.01.2017 | Thu, 26 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=784 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана регионална конференција „Покрени се. Повежи се. Активирај се. Нови модели управљања на Западном Балкану“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=780 10.12.2016 | Sat, 10 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=780 http://civilnodrustvo.gov.rs Извештај Европске комисије за 2016. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=766 15.11.2016 | Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=766 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан трећи састанак Заједничког консултативног одбора у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=760 08.10.2016 | Sat, 08 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=760 http://civilnodrustvo.gov.rs Jавна дискусија о улози цивилног сектора у политикама животне средине и одрживог развоја http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=716 24.03.2016 | Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=716 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана обука за преговарачко поглавље 15 - Енергетика http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=683 06.11.2015 | Fri, 06 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=683 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан скуп о преговарачком поглављу 17 – Економска и монетарна политика http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=661 24.06.2015 | Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=661 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржани састанци са цивилном друштвом о поглављима 4, 14 и 21 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=655 19.05.2015 | Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=655 http://civilnodrustvo.gov.rs Организације цивилног друштва упознате са детаљима билатералног скрининга за поглавља 9 и 17 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=645 22.04.2015 | Wed, 22 Apr 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=645 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан састанак о поглављима 16 и 3 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=646 22.04.2015 | Wed, 22 Apr 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=646 http://civilnodrustvo.gov.rs Извештај о досадашњем учешћу ОЦД у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=485 24.06.2014 | Tue, 24 Jun 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=485 http://civilnodrustvo.gov.rs Цивилнo друштвo упoзнaтo сa дeтaљимa билатералнoг скрининга за поглављe 11 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=483 19.06.2014 | Thu, 19 Jun 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=483 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан скуп о преговарачком поглављу 10 – Информационо друштво и медији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=419 26.02.2014 | Wed, 26 Feb 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=419 http://civilnodrustvo.gov.rs