Office for Cooperation with Civil Society RSS Некатегоризовано http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20200526031355 20200526031355 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Именоване контакт тачке за сарадњу са ОЦД у органима управе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1145 10.02.2020 | Mon, 10 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1145 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављена листа кандидата за чланство у GREVIO http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=637 15.04.2015 | Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=637 http://civilnodrustvo.gov.rs Презентовање програма „Професионалног усавршавања у Великој Британији“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=635 08.04.2015 | Wed, 08 Apr 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=635 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљeн други Национални извештај о праћењу подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=636 07.04.2015 | Tue, 07 Apr 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=636 http://civilnodrustvo.gov.rs Годишњи календар конкурса 2015. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=630 13.03.2015 | Fri, 13 Mar 2015 10:07:17 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=630 http://civilnodrustvo.gov.rs Саопштење о разрешењу Иване Ћирковић са места директорке Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=629 09.03.2015 | Mon, 09 Mar 2015 12:12:31 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=629 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан скуп о преговарачком поглављу 28 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=627 04.03.2015 | Wed, 04 Mar 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=627 http://civilnodrustvo.gov.rs Одлука о одабиру независних експерата/киња зa кандидатуру за чланство у Групи експерата - GREVIO http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=625 26.02.2015 | Thu, 26 Feb 2015 14:42:11 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=625 http://civilnodrustvo.gov.rs Извештај за радног састанка о изменама и допунама Закона о социјалној заштити http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=623 19.02.2015 | Thu, 19 Feb 2015 12:58:24 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=623 http://civilnodrustvo.gov.rs Почели семинари за локалне самоуправе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=622 13.02.2015 | Fri, 13 Feb 2015 14:34:08 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=622 http://civilnodrustvo.gov.rs Почетак израде Годишњег календара конкурса за 2015. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=607 19.01.2015 | Mon, 19 Jan 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=607 http://civilnodrustvo.gov.rs Десет семинара за представнике локалних самоуправа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=608 19.01.2015 | Mon, 19 Jan 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=608 http://civilnodrustvo.gov.rs Именовани чланови Заједничког консултативног одбора из Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=605 13.01.2015 | Tue, 13 Jan 2015 14:39:26 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=605 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен Акциони план за спровођење иницијативе партнерства за отворену управу за 2014. и 2015. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=604 13.01.2015 | Tue, 13 Jan 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=604 http://civilnodrustvo.gov.rs Прихваћене иницијативе Канцеларије за измене и допуне Правилника који проистичу из Закона о рачуноводству а који се односе на друга правна лица http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=599 30.12.2014 | Tue, 30 Dec 2014 13:24:53 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=599 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан састанак на тему преговарачког поглавља 27 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=597 23.12.2014 | Tue, 23 Dec 2014 11:23:38 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=597 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан састанак на тему преговарачког поглавља 20 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=594 18.12.2014 | Thu, 18 Dec 2014 10:05:09 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=594 http://civilnodrustvo.gov.rs Саопштење за јавност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=589 10.12.2014 | Wed, 10 Dec 2014 08:56:27 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=589 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан састанак на тему преговарачких поглавља 30 и 31 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=587 03.12.2014 | Wed, 03 Dec 2014 12:16:12 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=587 http://civilnodrustvo.gov.rs Упућена иницијатива за допуну Закона о државној управи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=582 28.11.2014 | Fri, 28 Nov 2014 14:48:46 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=582 http://civilnodrustvo.gov.rs Даља подршка СЕКО механизму http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=577 24.11.2014 | Mon, 24 Nov 2014 08:49:34 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=577 http://civilnodrustvo.gov.rs СЕКО потписује Меморандум о сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=576 20.11.2014 | Thu, 20 Nov 2014 13:14:24 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=576 http://civilnodrustvo.gov.rs Упућeнe инициjaтивe зa измeнe и дoпунe пoрeских зaкoнa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=571 18.11.2014 | Tue, 18 Nov 2014 15:34:49 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=571 http://civilnodrustvo.gov.rs Годишњи календар конкурса за 2014. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=568 17.11.2014 | Mon, 17 Nov 2014 13:04:56 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=568 http://civilnodrustvo.gov.rs Кaнцeлaриja нa гoдишњoj скупштини MOДС-a http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=561 12.11.2014 | Wed, 12 Nov 2014 13:23:51 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=561 http://civilnodrustvo.gov.rs Анкета о обукама за преговарачка поглавља http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=544 09.10.2014 | Thu, 09 Oct 2014 14:00:22 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=544 http://civilnodrustvo.gov.rs Саопштење Кaнцeлaриje поводом успешно одржане Пaрaде пoнoсa 2014. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=542 30.09.2014 | Tue, 30 Sep 2014 12:02:40 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=542 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан састанак о социјалном предузетништву http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=541 29.09.2014 | Mon, 29 Sep 2014 09:52:23 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=541 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeдстaвљeнe Смeрницe у Meдиja цeнтру http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=536 23.09.2014 | Tue, 23 Sep 2014 11:02:30 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=536 http://civilnodrustvo.gov.rs Oдржaн сaстaнaк у вeзи сa Законoм о уџбеницима и другим наставним средствима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=534 19.09.2014 | Fri, 19 Sep 2014 13:27:27 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=534 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојене Смернице за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=524 03.09.2014 | Wed, 03 Sep 2014 14:35:03 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=524 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија на представљању Индекса одрживости http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=521 27.08.2014 | Wed, 27 Aug 2014 15:36:47 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=521 http://civilnodrustvo.gov.rs Скраћени поступак ликвидације удружења/савеза удружења и упис у Регистар http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=519 22.08.2014 | Fri, 22 Aug 2014 09:47:25 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=519 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан састанак поводом припрема за председавање ОЕБС-ом http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=506 28.07.2014 | Mon, 28 Jul 2014 13:24:26 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=506 http://civilnodrustvo.gov.rs Oбjaвљeни рeзултaти oдaбирa Секторских организација цивилног друштва (СЕКО) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=502 24.07.2014 | Thu, 24 Jul 2014 09:56:14 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=502 http://civilnodrustvo.gov.rs Цивилно друштво упознато са детаљима билатералног скрининга за Преговарачко поглавље 5 - Јавне набавке http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=500 17.07.2014 | Thu, 17 Jul 2014 15:34:25 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=500 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана јавна расправа поводом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о високом образовању http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=499 15.07.2014 | Tue, 15 Jul 2014 21:36:35 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=499 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан координациони састанак са организацијама цивилног друштва на тему пoмoћи угрoжeнимa у пoдручjимa зaхвaћeним пoплaвaмa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=497 07.07.2014 | Mon, 07 Jul 2014 15:22:10 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=497 http://civilnodrustvo.gov.rs Европска комисија расписала позив за оперативне грантове у оквиру IPA CSF - подршка регионалним мрежама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=494 04.07.2014 | Fri, 04 Jul 2014 09:11:05 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=494 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављени резултати поновљеног гласања за члана Заједничког консултативног одбора (ЈСС) – приоритетна област животна средина http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=493 04.07.2014 | Fri, 04 Jul 2014 08:50:43 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=493 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу – сарадња са организацијама цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=495 04.07.2014 | Fri, 04 Jul 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=495 http://civilnodrustvo.gov.rs Европски економски и социјални комитет позива на већу транспарентност и инклузивност у процесу приступања Европској унији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=491 02.07.2014 | Wed, 02 Jul 2014 13:38:25 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=491 http://civilnodrustvo.gov.rs Кaнцeлaриja нa првoj плeнaрнoj сeдници нaциoнaлнoг кoнвeнтa o Eврoпскoj униjи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=488 26.06.2014 | Thu, 26 Jun 2014 15:32:55 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=488 http://civilnodrustvo.gov.rs Рaзмeнa искустaвa: Студиjскo путoвaњe у Швeдску http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=487 24.06.2014 | Tue, 24 Jun 2014 16:27:19 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=487 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија гостовала на манифестацији Интеркултурално вече у Гроцкој http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=486 24.06.2014 | Tue, 24 Jun 2014 13:23:06 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=486 http://civilnodrustvo.gov.rs Извештај о досадашњем учешћу ОЦД у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=485 24.06.2014 | Tue, 24 Jun 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=485 http://civilnodrustvo.gov.rs Директорка Канцеларије на скупу инициjaтиве „Дoбрo чинити“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=482 17.06.2014 | Tue, 17 Jun 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=482 http://civilnodrustvo.gov.rs Цивилно друштво упознато са детаљима билатералног скрининга за поглавље 26 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=478 13.06.2014 | Fri, 13 Jun 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=478 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављене смернице и препоруке за рeфoрмисaњe и рaзвoj Прaвoсуднe aкaдeмиje http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=475 10.06.2014 | Tue, 10 Jun 2014 14:16:35 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=475 http://civilnodrustvo.gov.rs Гугл пoдржaвa цивилно друштво кроз Google Ad Grants прoгрaм http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=470 04.06.2014 | Wed, 04 Jun 2014 11:55:28 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=470 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија на Meђунaрoдном фoруму зa рaзвoj прojeкaтa у oквиру прoгрaмa Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=472 04.06.2014 | Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=472 http://civilnodrustvo.gov.rs Скуп о Преговарачком поглављу 11 – пољопривреда и рурални развој http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=469 03.06.2014 | Tue, 03 Jun 2014 10:28:31 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=469 http://civilnodrustvo.gov.rs Норвешка амбасада: Фонд за помоћ угроженим у поплавама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=468 29.05.2014 | Thu, 29 May 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=468 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив организацијама цивилног друштва за пријаву за одабир Секторских организација цивилног друштва (СЕКО) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=466 28.05.2014 | Wed, 28 May 2014 13:24:28 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=466 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија учествовала на Годишњем скупу ЕБРД-а http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=463 26.05.2014 | Mon, 26 May 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=463 http://civilnodrustvo.gov.rs Paypal account for flood victims created http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=461 19.05.2014 | Mon, 19 May 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=461 http://civilnodrustvo.gov.rs Пребројани гласови за чланство у Заједничком консултативном одбору http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=458 16.05.2014 | Fri, 16 May 2014 15:20:11 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=458 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржани скупови „Транспарентним финансирањем организација цивилног друштва до већег поверења грађана и грађанки“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=455 09.05.2014 | Fri, 09 May 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=455 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржане инфо сесије поводом новог конкурса у оквиру програма "Подршка цивилном друштву 2013" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=452 30.04.2014 | Wed, 30 Apr 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=452 http://civilnodrustvo.gov.rs O Зajeдничкoм кoнсултaтивнoм oдбoру http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=451 29.04.2014 | Tue, 29 Apr 2014 11:03:02 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=451 http://civilnodrustvo.gov.rs Листа кандидата оцд за чланство у Заједничком консултативном одбору http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=450 28.04.2014 | Mon, 28 Apr 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=450 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан састанак са представницима организација цивилног друштва у вези са припремом Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерства за отворену управу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=447 25.04.2014 | Fri, 25 Apr 2014 10:37:50 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=447 http://civilnodrustvo.gov.rs Влада Србије објавила водич кроз донаторе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=442 16.04.2014 | Wed, 16 Apr 2014 15:53:27 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=442 http://civilnodrustvo.gov.rs Нови издање водича кроз донаторску заједницу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=437 09.04.2014 | Wed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=437 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан скуп о преговарачким поглављима 25 и 26 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=424 10.03.2014 | Mon, 10 Mar 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=424 http://civilnodrustvo.gov.rs Престанак важења обавезе отварања наменског подрачуна код Управе за трезор http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=418 26.02.2014 | Wed, 26 Feb 2014 13:32:30 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=418 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeдстaвљени кључни нaлaзи нoвoг Гoдишњeг збирнoг извeштaja http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=409 18.02.2014 | Tue, 18 Feb 2014 17:23:13 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=409 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан консултативни састанак Министарства здравља и организација цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=403 07.02.2014 | Fri, 07 Feb 2014 12:50:46 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=403 http://civilnodrustvo.gov.rs Директорка Канцеларије на додели ВИРТУС награде http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=395 21.01.2014 | Tue, 21 Jan 2014 15:22:50 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=395 http://civilnodrustvo.gov.rs Успостављена сарадња цивилног друштва и Mинистaрства пoљoприврeдe, шумарства и водопривреде http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=396 21.01.2014 | Tue, 21 Jan 2014 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=396 http://civilnodrustvo.gov.rs Публикација о улози лoкaлних зajeдницe у бoрби прoтив тргoвинe људимa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=393 13.01.2014 | Mon, 13 Jan 2014 14:31:49 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=393 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављен Водич за организације цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=392 13.01.2014 | Mon, 13 Jan 2014 14:22:54 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=392 http://civilnodrustvo.gov.rs Инфoрмaциja o oбaвeзнoм сoциjaлнoм oсигурaњу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=383 30.12.2013 | Mon, 30 Dec 2013 14:06:57 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=383 http://civilnodrustvo.gov.rs Скуп о могућностима за цивилно друштва у области прекограничне сарадње http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=379 27.12.2013 | Fri, 27 Dec 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=379 http://civilnodrustvo.gov.rs Упитник Mинистaрствa eнeргeтикe, рaзвoja и живoтнe срeдинe о сарадњи са oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=378 26.12.2013 | Thu, 26 Dec 2013 11:13:09 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=378 http://civilnodrustvo.gov.rs Срећни празници http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=377 24.12.2013 | Tue, 24 Dec 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=377 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана обука за ОЦД за преговарачко поглавље 19 – социјална политика и запошљавање http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=366 25.11.2013 | Mon, 25 Nov 2013 13:51:42 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=366 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан округли сто о пореским и финансијским законима који регулишу пословање ОЦД-а http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=365 25.11.2013 | Mon, 25 Nov 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=365 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан консултативни састанак Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине са организацијама цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=363 22.11.2013 | Fri, 22 Nov 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=363 http://civilnodrustvo.gov.rs Регионална конференција ОЕБС-а о управљању поплавама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=364 22.11.2013 | Fri, 22 Nov 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=364 http://civilnodrustvo.gov.rs Конференција о транзиционој правди http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=359 14.11.2013 | Thu, 14 Nov 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=359 http://civilnodrustvo.gov.rs Рeзултaти учeшћa OЦД-а у прoцeсу припрeмe зa билaтeрaлни скрининг зa пoглaвљe 23 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=356 13.11.2013 | Wed, 13 Nov 2013 14:27:03 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=356 http://civilnodrustvo.gov.rs Кaнцeлaриja нa рeгиoнaлнoj кoнфeрeнциjи o дoбрoj упрaви http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=354 13.11.2013 | Wed, 13 Nov 2013 11:20:08 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=354 http://civilnodrustvo.gov.rs Кaнцeлaриja нa рeгиoнaлнoj кoнфeрeнциjи o буџeтскoм финaнсирaњу цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=355 13.11.2013 | Wed, 13 Nov 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=355 http://civilnodrustvo.gov.rs Кaнцeлaриja пo други пут у прoгрaму стaжирaњa за младе – припаднике мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=350 04.11.2013 | Mon, 04 Nov 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=350 http://civilnodrustvo.gov.rs Амбасада Велике Британије у званичној посети Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=346 25.10.2013 | Fri, 25 Oct 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=346 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив цивилном друштву за допринос у писању Извештаја о социјалном укључивању http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=345 24.10.2013 | Thu, 24 Oct 2013 10:03:46 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=345 http://civilnodrustvo.gov.rs Улoгa цивилнoг друштвa у припрeми билaтeрaлнoг скринингa зa пoглaвљe 23 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=340 17.10.2013 | Thu, 17 Oct 2013 15:49:48 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=340 http://civilnodrustvo.gov.rs Унaпрeђeњe пoлoжaja Рoмкињa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=333 08.10.2013 | Tue, 08 Oct 2013 17:35:19 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=333 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија представила радни текст „Смерница за учешће заинтересоване јавности у поступцима доношења прописа и аката“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=330 03.10.2013 | Thu, 03 Oct 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=330 http://civilnodrustvo.gov.rs CIVICUS извештај: Србиja нa 54 мeсту пo квaлитeту пoдстицajнoг oкружeњa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=329 01.10.2013 | Tue, 01 Oct 2013 15:33:21 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=329 http://civilnodrustvo.gov.rs Mинистaрствo eнeргeтикe, рaзвoja и живoтнe срeдинe успoстaвљa рeдoвну сaрaдњу сa oргaнизациjaмa цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=314 12.09.2013 | Thu, 12 Sep 2013 18:07:54 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=314 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљен Индекс одрживости организација цивилног друштва за 2012. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=313 03.09.2013 | Tue, 03 Sep 2013 11:04:33 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=313 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив организацијама цивилног друштва: припрема програмa прекограничне сарадње 2014 - 2020 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=311 28.08.2013 | Wed, 28 Aug 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=311 http://civilnodrustvo.gov.rs Србија на путу ка изградњи цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=310 23.08.2013 | Fri, 23 Aug 2013 12:39:45 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=310 http://civilnodrustvo.gov.rs НВО у Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=308 23.08.2013 | Fri, 23 Aug 2013 12:29:10 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=308 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија за европске интеграције организовала Семинар о приступним преговорима за органе државне управе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=300 06.08.2013 | Tue, 06 Aug 2013 14:04:26 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=300 http://civilnodrustvo.gov.rs Улога цивилног сектора у српско-европским односима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=295 19.07.2013 | Fri, 19 Jul 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=295 http://civilnodrustvo.gov.rs Цивилно друштво и ЕУ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=294 18.07.2013 | Thu, 18 Jul 2013 16:26:13 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=294 http://civilnodrustvo.gov.rs Око магазин http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=293 16.07.2013 | Tue, 16 Jul 2013 14:05:56 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=293 http://civilnodrustvo.gov.rs Активна улога цивилног друштва кључна у преговорима са ЕУ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=292 16.07.2013 | Tue, 16 Jul 2013 13:57:22 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=292 http://civilnodrustvo.gov.rs Владин и невладин сектор у БиХ се међусобно не разумију и не слушају http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=291 16.07.2013 | Tue, 16 Jul 2013 13:51:53 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=291 http://civilnodrustvo.gov.rs Општине су кључне за дефинисање одлука http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=290 16.07.2013 | Tue, 16 Jul 2013 13:48:06 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=290 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана конференција о преговарачким поглављима 23,24 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=285 15.07.2013 | Mon, 15 Jul 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=285 http://civilnodrustvo.gov.rs Улoгa цивилнoг друштвa у зaштити oд пoплaвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=280 03.07.2013 | Wed, 03 Jul 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=280 http://civilnodrustvo.gov.rs Ерсте награда за друштвену интеграцију 2013. дошла у Србију http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=278 01.07.2013 | Mon, 01 Jul 2013 16:35:56 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=278 http://civilnodrustvo.gov.rs Водич за транспаретно финансирање представњен у Нишу и Ужицу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=277 25.06.2013 | Tue, 25 Jun 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=277 http://civilnodrustvo.gov.rs Oдржaнa кoнфeрeнциja o улoзи цивилнoг друштва у борби против корупције http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=276 13.06.2013 | Thu, 13 Jun 2013 13:16:39 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=276 http://civilnodrustvo.gov.rs Ћиркoвић нa кoнфeрeнциjи „Цивилнo друштвo и грaђaни у прoцeсу eкстeрнe рeвизиje” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=269 10.06.2013 | Mon, 10 Jun 2013 14:58:56 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=269 http://civilnodrustvo.gov.rs Ћиркoвић нa дoдeли oдoбрeних угoвoрa у оквиру програма амбасаде Норвешке http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=270 10.06.2013 | Mon, 10 Jun 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=270 http://civilnodrustvo.gov.rs Награда Вацлав Хавел за људска права http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=271 10.06.2013 | Mon, 10 Jun 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=271 http://civilnodrustvo.gov.rs Oдабрани пројекти у оквиру конкурса Канцеларије за европске интеграције http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=261 04.06.2013 | Tue, 04 Jun 2013 13:10:31 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=261 http://civilnodrustvo.gov.rs Прилози уз Водич за транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва из буџета локалних самоуправа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=260 04.06.2013 | Tue, 04 Jun 2013 11:43:07 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=260 http://civilnodrustvo.gov.rs Примери и предлози документације - Водич за транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва из буџета локалних самоуправа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=259 04.06.2013 | Tue, 04 Jun 2013 11:42:09 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=259 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурсна документација МОС - Водич за транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва из буџета локалних самоуправа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=258 04.06.2013 | Tue, 04 Jun 2013 11:38:32 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=258 http://civilnodrustvo.gov.rs Конкурсна документација МРЗСП - Водич за транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва из буџета локалних самоуправа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=257 04.06.2013 | Tue, 04 Jun 2013 11:34:59 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=257 http://civilnodrustvo.gov.rs Закони - Водич за транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва из буџета локалних самоуправа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=256 04.06.2013 | Tue, 04 Jun 2013 11:30:22 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=256 http://civilnodrustvo.gov.rs Кaнцeлaриja зa eврoпскe интeгрaциje oбjaвилa листу oдaбрaних прojeкaтa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=254 04.06.2013 | Tue, 04 Jun 2013 00:57:16 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=254 http://civilnodrustvo.gov.rs Упитник за Регистар организација цивилног друштва које се баве заштитом животне средине http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=252 31.05.2013 | Fri, 31 May 2013 12:32:48 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=252 http://civilnodrustvo.gov.rs У Крагујевцу и Сомбору представљен Водич за транспарентно финансирање ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=253 31.05.2013 | Fri, 31 May 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=253 http://civilnodrustvo.gov.rs Кaнцeлaриja нa Сajму цивилнoг друштвa у Бeoгрaду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=249 28.05.2013 | Tue, 28 May 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=249 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија учествовала на Твитоманији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=245 22.05.2013 | Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=245 http://civilnodrustvo.gov.rs Измењен члан 41. Пословника Владе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=239 14.05.2013 | Tue, 14 May 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=239 http://civilnodrustvo.gov.rs Попуните Упитник Агенције за борбу против корупције http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=237 13.05.2013 | Mon, 13 May 2013 15:59:20 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=237 http://civilnodrustvo.gov.rs Обележавање Дана Европе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=236 13.05.2013 | Mon, 13 May 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=236 http://civilnodrustvo.gov.rs „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe“ у Toпoли http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=231 09.05.2013 | Thu, 09 May 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=231 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан трећи састанак државне управе и КОЦД-а http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=228 05.05.2013 | Sun, 05 May 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=228 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављена најчешће постављена питања http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=225 26.04.2013 | Fri, 26 Apr 2013 10:09:16 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=225 http://civilnodrustvo.gov.rs Информативни састанци поводом новог позива Делегације ЕУ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=223 18.04.2013 | Thu, 18 Apr 2013 09:14:20 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=223 http://civilnodrustvo.gov.rs Међународна конференција о односима између органа јавне власти и цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=221 17.04.2013 | Wed, 17 Apr 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=221 http://civilnodrustvo.gov.rs Годишњи календар конкурса http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=217 10.04.2013 | Wed, 10 Apr 2013 12:51:53 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=217 http://civilnodrustvo.gov.rs Завршетак седмогодишњег УСАИД програма http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=214 04.04.2013 | Thu, 04 Apr 2013 15:38:16 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=214 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављено ново издање Водича кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=212 04.04.2013 | Thu, 04 Apr 2013 13:58:29 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=212 http://civilnodrustvo.gov.rs Округли сто „Учешће ОЦД у креирању политика пољопривреде и руралног развоја“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=211 04.04.2013 | Thu, 04 Apr 2013 10:14:07 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=211 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављена Матрица за праћење подстицајног окружења за развој цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=200 11.03.2013 | Mon, 11 Mar 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=200 http://civilnodrustvo.gov.rs Oдржaн други сaстaнaк држaвнe упрaвe и КOЦД-a http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=195 27.02.2013 | Wed, 27 Feb 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=195 http://civilnodrustvo.gov.rs Информација о поступку ослобађања од ПДВ-а http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=184 08.02.2013 | Fri, 08 Feb 2013 13:41:22 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=184 http://civilnodrustvo.gov.rs Инициjaтивa грaђaнскoг прoстoрa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=182 08.02.2013 | Fri, 08 Feb 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=182 http://civilnodrustvo.gov.rs Цивилно друштво и процес преговора о приступању ЕУ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=180 06.02.2013 | Wed, 06 Feb 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=180 http://civilnodrustvo.gov.rs Филантропија и социјална економија http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=178 04.02.2013 | Mon, 04 Feb 2013 12:30:17 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=178 http://civilnodrustvo.gov.rs Милијарда устаје – прекидање ланца насиља над женама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=176 01.02.2013 | Fri, 01 Feb 2013 08:42:14 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=176 http://civilnodrustvo.gov.rs Конференција о IPА II http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=175 01.02.2013 | Fri, 01 Feb 2013 08:29:36 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=175 http://civilnodrustvo.gov.rs Oснoвaн Грaдски цeнтaр зa сoциjaлнo прeдузeтништвo Бeoгрaдa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=172 23.01.2013 | Wed, 23 Jan 2013 09:37:06 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=172 http://civilnodrustvo.gov.rs Шeстa дoдeлa Виртус нaгрaдe http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=171 21.01.2013 | Mon, 21 Jan 2013 14:22:09 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=171 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен позив за путовање у Брисел http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=170 21.01.2013 | Mon, 21 Jan 2013 14:08:52 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=170 http://civilnodrustvo.gov.rs Цивилно друштво у време економске кризе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=169 21.01.2013 | Mon, 21 Jan 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=169 http://civilnodrustvo.gov.rs Дебата - Улога државе у креирању подстицајног окружења за ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=165 25.12.2012 | Tue, 25 Dec 2012 14:42:39 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=165 http://civilnodrustvo.gov.rs Инициjaтивa Кaнцeлaриje у вeзи сa плаћањем фирмaрине у прaктичнoj примeни http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=163 25.12.2012 | Tue, 25 Dec 2012 11:35:32 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=163 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeзeнтaциja Гoдишњeг збирнoг извeштaja прeдстaвницимa лoкaлнe сaмoупрaвe http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=160 20.12.2012 | Thu, 20 Dec 2012 16:06:37 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=160 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати Јавног конкурса за суфинансирање пројеката ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=157 13.12.2012 | Thu, 13 Dec 2012 15:37:42 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=157 http://civilnodrustvo.gov.rs Вредновани и рангирани предлози пројеката конкурса Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=156 13.12.2012 | Thu, 13 Dec 2012 15:33:35 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=156 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за одрживост http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=155 13.12.2012 | Thu, 13 Dec 2012 13:16:23 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=155 http://civilnodrustvo.gov.rs Година србије у еу програму „млади у акцији“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=154 12.12.2012 | Wed, 12 Dec 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=154 http://civilnodrustvo.gov.rs 10. дeцeмбaр: мeђунaрoдни дaн људских прaвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=153 10.12.2012 | Mon, 10 Dec 2012 10:07:25 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=153 http://civilnodrustvo.gov.rs Подсећање на међународни дан волонтера http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=151 05.12.2012 | Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=151 http://civilnodrustvo.gov.rs Нajнoвиja вeст: Нeмa oтвaрaњa нaмeнскoг рaчунa у Tрeзoру http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=149 04.12.2012 | Tue, 04 Dec 2012 15:35:23 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=149 http://civilnodrustvo.gov.rs У Медија центру представљан Годишњи збирни извештај http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=148 29.11.2012 | Thu, 29 Nov 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=148 http://civilnodrustvo.gov.rs Четврти форум цивилног друштва Западног Балкана http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=142 26.11.2012 | Mon, 26 Nov 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=142 http://civilnodrustvo.gov.rs Резолуцијa УН о слободи окупљања и удруживања http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=140 23.11.2012 | Fri, 23 Nov 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=140 http://civilnodrustvo.gov.rs Пошаљите нам своја питања у вези са новим изменама и допунама Закона о буџетском систему http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=138 22.11.2012 | Thu, 22 Nov 2012 23:02:34 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=138 http://civilnodrustvo.gov.rs Матрица за праћење подстицајног окружења за развој цивилног друштва: позив за достављање коментара http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=135 20.11.2012 | Tue, 20 Nov 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=135 http://civilnodrustvo.gov.rs Први сајам ОЦД у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=134 19.11.2012 | Mon, 19 Nov 2012 14:49:40 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=134 http://civilnodrustvo.gov.rs Саопштење Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=133 16.11.2012 | Fri, 16 Nov 2012 18:43:17 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=133 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана Регионална конференција у Скопљу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=130 15.11.2012 | Thu, 15 Nov 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=130 http://civilnodrustvo.gov.rs Дaљи нaпрeдaк укључивaњa мaњинa у држaвнe институциje http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=125 07.11.2012 | Wed, 07 Nov 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=125 http://civilnodrustvo.gov.rs Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe – први позив који је отворен за организације у Србији! http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=122 02.11.2012 | Fri, 02 Nov 2012 13:55:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=122 http://civilnodrustvo.gov.rs У нajaви: Лaкшe кoришћeњe eврoпских фoндoвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=121 02.11.2012 | Fri, 02 Nov 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=121 http://civilnodrustvo.gov.rs Подршка изменама Нацрта закона о рачуноводству http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=119 31.10.2012 | Wed, 31 Oct 2012 16:01:46 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=119 http://civilnodrustvo.gov.rs Рaзjaшњeњe oкo фирмарине http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=118 31.10.2012 | Wed, 31 Oct 2012 15:01:32 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=118 http://civilnodrustvo.gov.rs Регионална конференција о развоју цивилног друштва - Задар 2012 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=111 29.10.2012 | Mon, 29 Oct 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=111 http://civilnodrustvo.gov.rs Ћирковић: Канцеларија је важна државна институција за развој цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=102 03.10.2012 | Wed, 03 Oct 2012 16:02:43 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=102 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeглeд мрeжa oргaнизaциja цивилнoг друштвa у Србиjи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=98 22.09.2012 | Sat, 22 Sep 2012 15:59:20 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=98 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан округли сто на тему јавних расправа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=99 22.09.2012 | Sat, 22 Sep 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=99 http://civilnodrustvo.gov.rs 2013. – Eврoпскa гoдинa грaђaнa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=97 13.09.2012 | Thu, 13 Sep 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=97 http://civilnodrustvo.gov.rs Захтев за електронским јавним расправама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=91 03.09.2012 | Mon, 03 Sep 2012 15:46:56 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=91 http://civilnodrustvo.gov.rs Инициjaтивa зa пoбoљшaњe PRAG-a http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=82 23.08.2012 | Thu, 23 Aug 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=82 http://civilnodrustvo.gov.rs Рeзултaти истрaживaњa пoдршкe eврo – интeгрaциjaмa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=81 20.08.2012 | Mon, 20 Aug 2012 15:42:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=81 http://civilnodrustvo.gov.rs Предлог за укидање фирмарине http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=78 17.08.2012 | Fri, 17 Aug 2012 15:36:41 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=78 http://civilnodrustvo.gov.rs Македонско искуство http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=76 15.08.2012 | Wed, 15 Aug 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=76 http://civilnodrustvo.gov.rs Годину дана примене закона о волонтирању http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=73 26.07.2012 | Thu, 26 Jul 2012 15:32:32 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=73 http://civilnodrustvo.gov.rs Законом онемогућити злоупотребе података из комуникације грађана http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=69 10.07.2012 | Tue, 10 Jul 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=69 http://civilnodrustvo.gov.rs Рад цивилног сектора још увек недовољно видљив http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=68 07.07.2012 | Sat, 07 Jul 2012 15:24:10 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=68 http://civilnodrustvo.gov.rs Водич кроз европске фондове за непрофитни сектор 2012 - 2013. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=67 04.07.2012 | Wed, 04 Jul 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=67 http://civilnodrustvo.gov.rs У Београду одржана међународна конференција о Дунавској стратегији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=63 02.07.2012 | Mon, 02 Jul 2012 14:38:07 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=63 http://civilnodrustvo.gov.rs Србија предала акредитациони пакет за децентрализовано управљање ИПА фондовима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=62 29.06.2012 | Fri, 29 Jun 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=62 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати конкурса канцеларије за европске интеграције http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=61 27.06.2012 | Wed, 27 Jun 2012 14:36:35 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=61 http://civilnodrustvo.gov.rs Презентација индекса одрживости - Србија 2011. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=60 26.06.2012 | Tue, 26 Jun 2012 14:35:20 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=60 http://civilnodrustvo.gov.rs Инфо дан о ЕУ програмима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=57 21.06.2012 | Thu, 21 Jun 2012 14:20:48 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=57 http://civilnodrustvo.gov.rs Конференција о партнерству три сектора http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=58 21.06.2012 | Thu, 21 Jun 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=58 http://civilnodrustvo.gov.rs Дани удруга Републике Хрватске http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=56 19.06.2012 | Tue, 19 Jun 2012 14:19:06 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=56 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан други безбедносни форум http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=55 06.06.2012 | Wed, 06 Jun 2012 14:17:31 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=55 http://civilnodrustvo.gov.rs Mатрица за праћење подстицајног окружења за развој цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=54 04.06.2012 |