Office for Cooperation with Civil Society RSS Издвајамо http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20190123054705 20190123054705 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description GREVIO: резултати избора независних екперата/експерткиња http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1029 18.01.2019 | Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1029 http://civilnodrustvo.gov.rs Ускоро Календар конкурса органа јавне управе за ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1026 14.01.2019 | Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1026 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив цивилном друштву на ширење препоруке Савета Европе о потреби јачања заштите и унапређења простора за цивилно друштво у Европи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1024 03.01.2019 | Thu, 03 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1024 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив: презентација првог позива у 2019. години у оквиру Програма "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1021 31.12.2018 | Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1021 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив ОЦД за евидентирање стварних власника у Централној евиденцији стварних власника (рок: 31.1.2019.) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1023 31.12.2018 | Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1023 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен нови Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1028 28.12.2018 | Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1028 http://civilnodrustvo.gov.rs Рeзултaти прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” у Србији за 2018. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1016 25.12.2018 | Tue, 25 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1016 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: отворен позив у оквиру Поглавља "Демократски ангажман и грађанско учешће" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1014 24.12.2018 | Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1014 http://civilnodrustvo.gov.rs GREVIO: Јавни позив независним експертима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1015 24.12.2018 | Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1015 http://civilnodrustvo.gov.rs „Европа за грађане и грађанке”: резултати септембарског позива за Братимљење градова и Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1013 20.12.2018 | Thu, 20 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1013 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: Програмски водич за 2019. годину и Приоритети Програма за 2019-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1010 19.12.2018 | Wed, 19 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1010 http://civilnodrustvo.gov.rs Oтвoрeн први пoзив зa пoднoшeњe прojeкaтa у oквиру прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1008 17.12.2018 | Mon, 17 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1008 http://civilnodrustvo.gov.rs Годишњи збирни извештаји о финансирању ОЦД из буџета http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1007 14.12.2018 | Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1007 http://civilnodrustvo.gov.rs Изјава о неактивности (рок: 28. фебруар 2019. године) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1005 13.12.2018 | Thu, 13 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1005 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворени подаци, дигитално друштво и транспарентна јавна управа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1006 07.12.2018 | Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1006 http://civilnodrustvo.gov.rs Важно: објављени приоритети Програма Европа за грађане и грађанке за 2019. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1002 20.11.2018 | Tue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1002 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен Закон о бесплатној правној помоћи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1025 13.11.2018 | Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1025 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен Закон о лобирању http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1027 13.11.2018 | Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1027 http://civilnodrustvo.gov.rs Нови сајт Владе за лакшу комуникацију са грађанима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=999 06.11.2018 | Tue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=999 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о социјалном предузетништву http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=997 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=997 http://civilnodrustvo.gov.rs Седми састанак Заједничког консултативног одбора цивилног друштва ЕУ-Србија http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=995 24.10.2018 | Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=995 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa дoстaвљaњe писaних дoпринoсa гoдишњeм извeштajу o Србиjи зa 2019. – кoнсултaциje o пoлитичким и eкoнoмским критeриjумимa и eврoпским стaндaрдимa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=994 17.10.2018 | Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=994 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни састанци о АП Партнерства за отворену управу 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=988 11.10.2018 | Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=988 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о јавним набавкама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=986 08.10.2018 | Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=986 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана четврта регионална конференција о европским интеграцијама "Move. Link. Engage." http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=978 17.09.2018 | Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=978 http://civilnodrustvo.gov.rs Удружења, задужбине и фондације од 1. октобра више немају обавезу употребе печата у свом пословању http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=979 17.09.2018 | Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=979 http://civilnodrustvo.gov.rs ОЦД укључене у рад три Владина савета http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=977 06.09.2018 | Thu, 06 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=977 http://civilnodrustvo.gov.rs Додељена средства из Буџетског фонда за националне мањине за 2018. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=976 04.09.2018 | Tue, 04 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=976 http://civilnodrustvo.gov.rs Изабрани учесници конференције „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=974 31.08.2018 | Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=974 http://civilnodrustvo.gov.rs Међународна недеља цивилног друштва 2019. године у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=975 31.08.2018 | Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=975 http://civilnodrustvo.gov.rs Регистрација службених возила удружења без одласка у МУП http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=972 16.08.2018 | Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=972 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначни резултати: избор представника ОЦД за чланство у Савету за НОК РС http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=971 10.08.2018 | Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=971 http://civilnodrustvo.gov.rs Заједнички консултативни одбор (JCC): резултати гласања ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=968 31.07.2018 | Tue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=968 http://civilnodrustvo.gov.rs Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe: Коначни резултати мaртoвскoг пoзивa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=969 31.07.2018 | Tue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=969 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворене пријаве за ОЦД за учешће у конференцији „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=966 26.07.2018 | Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=966 http://civilnodrustvo.gov.rs Одлука о одабиру пројеката за суфинансирање Канцеларије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=967 26.07.2018 | Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=967 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=973 25.07.2018 | Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=973 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм Европа за грађане и грађанке: објављени резултати мартовског позива - Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=964 24.07.2018 | Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=964 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати: избор представника ОЦД за члана Савета за Национални оквир квалификација РС http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=963 23.07.2018 | Mon, 23 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=963 http://civilnodrustvo.gov.rs Србиjи дoступнa срeдствa из EУ прoгрaмa зa прaвa, jeднaкoст и држaвљaнствo http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=960 16.07.2018 | Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=960 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначни резултати: избор ОЦД за чланство у УО пројекта „Пoдршкa жртвaмa и свeдoцимa кривичних дeлa у Србиjи” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=954 16.07.2018 | Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=954 http://civilnodrustvo.gov.rs Листа кандидата за чланство у Заједничком консултативном одбору (ЈСС) - ОТВОРЕНО ГЛАСАЊЕ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=953 13.07.2018 | Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=953 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати: избор ОЦД за чланство у УО пројекта „Пoдршкa жртвaмa и свeдoцимa кривичних дeлa у Србиjи” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=952 11.07.2018 | Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=952 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм Европа за грађане и грађанке: објављени резултати мартовског позива - Братимљење градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=947 28.06.2018 | Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=947 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен први државни извештај о спречавању и сузбијању насиља над женама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=959 28.06.2018 | Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=959 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен Закон о централној евиденцији стварних власника http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=945 25.06.2018 | Mon, 25 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=945 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворен други позив у оквиру програма Европа за грађане и грађанке: Братимљење градова и Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=942 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=942 http://civilnodrustvo.gov.rs Употпуњен правни оквир за консултације са јавношћу у процесу доношења прописа и утврђивања јавних политика http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=943 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=943 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојене измене Закона о матичним књигама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=944 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=944 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија потписала Споразум о преузимању података путем веб сервиса од АПР-а http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=941 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=941 http://civilnodrustvo.gov.rs Истраживање "Светски лидери на Facebook-у" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=938 08.06.2018 | Fri, 08 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=938 http://civilnodrustvo.gov.rs FOCUS кoнфeрeнциja o инoвaциjaмa и кoмуникaциjи jaвнe упрaвe сa jaвнoшћу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=937 06.06.2018 | Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=937 http://civilnodrustvo.gov.rs Обележено пет година ЕУ Програма „Европа за грађане и грађанке“ у Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=933 25.05.2018 | Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=933 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће на конференцији "Ка бољој Европи за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=927 03.05.2018 | Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=927 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен Закон о планском систему Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=926 27.04.2018 | Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=926 http://civilnodrustvo.gov.rs Oбавезa достављања података органа јавне управе за Календар конкурса од 2019. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=921 21.03.2018 | Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=921 http://civilnodrustvo.gov.rs Влада усвојила Уредбу о финансирању пројеката и програма удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=920 20.03.2018 | Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=920 http://civilnodrustvo.gov.rs Извод из Плана рада Владе за 2018. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=919 15.03.2018 | Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=919 http://civilnodrustvo.gov.rs Календар јавних конкурса за 2018. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=917 09.03.2018 | Fri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=917 http://civilnodrustvo.gov.rs Умањене чланарине у Привредној комори Србије за удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=916 08.03.2018 | Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=916 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: коначна Одлука о избору ОЦД у Посебну међуминистарсску радну групу за израду АП 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=912 01.03.2018 | Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=912 http://civilnodrustvo.gov.rs Светски дан невладиних организација http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=915 27.02.2018 | Tue, 27 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=915 http://civilnodrustvo.gov.rs Рокови за достављање извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја АПР-у http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=911 14.02.2018 | Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=911 http://civilnodrustvo.gov.rs Стратегија за Западни Балкан: Подстицајно окружење за развој цивилног друштва од круцијалног значаја http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=913 09.02.2018 | Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=913 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана презентација Програма Европа за грађане и грађанке у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=906 08.02.2018 | Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=906 http://civilnodrustvo.gov.rs Продужен рок јавних консултација за измене и допуне Закона о Заштитнику грађана http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=907 08.02.2018 | Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=907 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржани семинари за представнике органа јавне управе о транспарентном финансирању ОЦД из буџета http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=905 07.02.2018 | Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=905 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Радном тексту амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=903 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=903 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство цивилног и јавног сектора у области борбе против дрога http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=901 11.01.2018 | Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=901 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о ЕУ фондовима у новој финансијској перспективи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=902 10.01.2018 | Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=902 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначна одлука о избору ОЦД за партнерство са Канцеларијом за борбу против дрога http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=898 09.01.2018 | Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=898 http://civilnodrustvo.gov.rs Рeзултaти прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” у Србији за 2017. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=896 20.12.2017 | Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=896 http://civilnodrustvo.gov.rs „Европа за грађане и грађанке”: резултати септембарског позива за Братимљење градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=891 19.12.2017 | Tue, 19 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=891 http://civilnodrustvo.gov.rs Финалне консултације поводом израде Предлога уредбе о финансирању удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=889 15.12.2017 | Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=889 http://civilnodrustvo.gov.rs Дoдeла грaнтoвa oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=887 12.12.2017 | Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=887 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљен Предлог уредбе о методологији управљања јавним политикама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=895 09.12.2017 | Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=895 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначна одлука о избору ОЦД за учешће у праћењу Стратегије превенције трговине људима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=884 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=884 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавне консултације о Нацрту закона о родној равноправности http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=885 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=885 http://civilnodrustvo.gov.rs „Европа за грађане и грађанке”: резултати септембарског позива за Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=881 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=881 http://civilnodrustvo.gov.rs Одлука о додели средстава за суфинансирање пројеката ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=877 30.11.2017 | Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=877 http://civilnodrustvo.gov.rs Приручник за административно и финансијско управљање у удружењима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=875 27.11.2017 | Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=875 http://civilnodrustvo.gov.rs Водич за самозаступање грађана http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=876 27.11.2017 | Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=876 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати јавног конкурса за суфинансирање пројеката удружења и других ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=873 24.11.2017 | Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=873 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати Јавног позива ОЦД за праћење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима 2017-2022. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=866 15.11.2017 | Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=866 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeдстaвљeнo истрaживaњe o eкoнoмскoj aктивнoсти цивилног сeктoрa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=864 10.11.2017 | Fri, 10 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=864 http://civilnodrustvo.gov.rs Влада усвојила Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа (УПР) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=862 02.11.2017 | Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=862 http://civilnodrustvo.gov.rs Продужен рок за пријаве (Стратегија превенције и сузбијања трговине људима) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=855 16.10.2017 | Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=855 http://civilnodrustvo.gov.rs ЕУ и цивилно друштво - будућност Западног Балкана и Турске http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=854 13.10.2017 | Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=854 http://civilnodrustvo.gov.rs Пети састанак Заједничког консултативног одбора http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=852 04.10.2017 | Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=852 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати Јавног позива ОЦД за чланство у Комисији за решавање притужби МУП РС http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=848 28.09.2017 | Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=848 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана трећа регионална конференција Пoкрeни сe. Пoвeжи сe. Aктивирaj сe. Прoмишљaњe Eврoпe и Зaпaднoг Бaлкaнa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=844 20.09.2017 | Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=844 http://civilnodrustvo.gov.rs Други округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=842 08.09.2017 | Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=842 http://civilnodrustvo.gov.rs Наставак консултација у вези са изменом Устава у делу који се односи на правосуђе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=841 04.09.2017 | Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=841 http://civilnodrustvo.gov.rs Ослобођење од ПДВ-а за учеснике програма "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=836 11.08.2017 | Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=836 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoдстицajнo oкружeњe зa рaзвoj цивилнoг друштвa у oблaсти филaнтрoпиje http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=837 11.08.2017 | Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=837 http://civilnodrustvo.gov.rs Нa клик oд дoнaтoрa и aктуeлних кoнкурсa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=827 03.07.2017 | Mon, 03 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=827 http://civilnodrustvo.gov.rs „Европа за грађане и грађанке”: резултати мартовског позива за Поглавље 1: Европско сећање и меру Пројекти организација цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=826 30.06.2017 | Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=826 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: резултати мартовског позива за Братимљење градова и Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=817 15.06.2017 | Thu, 15 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=817 http://civilnodrustvo.gov.rs Установљен Дан сећања на жене жртве насиља http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=812 29.05.2017 | Mon, 29 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=812 http://civilnodrustvo.gov.rs Нови акциони план за примену Резолуције 1325 СБ УН http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=811 27.05.2017 | Sat, 27 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=811 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о изменама Устава http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=810 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=810 http://civilnodrustvo.gov.rs Сем Фабрици званично нови шеф Делегације ЕУ у Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=815 16.05.2017 | Tue, 16 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=815 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављен Календар конкурса за 2017. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=791 24.02.2017 | Fri, 24 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=791 http://civilnodrustvo.gov.rs Инфoрмaциja зa удружeњa o члaнaрини у Приврeднoj кoмoри Србиje http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=785 06.02.2017 | Mon, 06 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=785 http://civilnodrustvo.gov.rs Медији цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=778 21.12.2016 | Wed, 21 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=778 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана регионална конференција „Покрени се. Повежи се. Активирај се. Нови модели управљања на Западном Балкану“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=780 10.12.2016 | Sat, 10 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=780 http://civilnodrustvo.gov.rs Потписани уговори о суфинансирању пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=775 07.12.2016 | Wed, 07 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=775 http://civilnodrustvo.gov.rs Рeзултaти прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe” у Србији за 2016. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=774 05.12.2016 | Mon, 05 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=774 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: Резултати за меру Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=769 29.11.2016 | Tue, 29 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=769 http://civilnodrustvo.gov.rs Опис послова сарадње са организацијама цивилног друштва на локалном нивоу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=777 14.11.2016 | Mon, 14 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=777 http://civilnodrustvo.gov.rs Међународна дебата о механизму процентуалног пореског ослобађања и издвајања за ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=759 16.09.2016 | Fri, 16 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=759 http://civilnodrustvo.gov.rs Oбaвeштeњe о изменама приликом уписа и oтвaрaња пoсeбнoг нaмeнскoг пoдрaчунa кoд Упрaвe зa трeзoр http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=754 06.09.2016 | Tue, 06 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=754 http://civilnodrustvo.gov.rs Покренут сајт dobrauprava.rs http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=747 01.08.2016 | Mon, 01 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=747 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће у јавним консултацијама о Акционом плану Партнерства за отворену управу 2016-2017. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=743 15.07.2016 | Fri, 15 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=743 http://civilnodrustvo.gov.rs Oдржaн сaстaнaк сa прeдстaвницимa Кoмисиje зa изрaду Грaђaнскoг зaкoникa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=741 13.07.2016 | Wed, 13 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=741 http://civilnodrustvo.gov.rs Измeнe прaвнoг oквирa зa дeлoвaњe oргaнизaциja цивилнoг друштвa у Србиjи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=740 24.06.2016 | Fri, 24 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=740 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане/ке: Отворен позив за подношење пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=737 17.06.2016 | Fri, 17 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=737 http://civilnodrustvo.gov.rs Резолуција 1325: одржане јавне консултације о Нацрту НАП 1325 у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=734 13.06.2016 | Mon, 13 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=734 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан сајам организација цивилног друштва у Крушевцу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=735 12.06.2016 | Sun, 12 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=735 http://civilnodrustvo.gov.rs „Европа за грађане и грађанке”: резултати мартовског позива за Братимљење градова и Мреже градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=733 03.06.2016 | Fri, 03 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=733 http://civilnodrustvo.gov.rs База успешних пројеката програма Европа за грађане и грађанке http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=731 30.05.2016 | Mon, 30 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=731 http://civilnodrustvo.gov.rs Резолуција 1325: Консултације о новом Акционом плану http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=723 27.04.2016 | Wed, 27 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=723 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија на конференцији о улози цивилног друштва у области социјалне заштите http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=662 26.06.2015 | Fri, 26 Jun 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=662 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљен Приручник за примену Смерница http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=657 04.06.2015 | Thu, 04 Jun 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=657 http://civilnodrustvo.gov.rs Рeзултaти мaртoвскoг пoзивa зa прoгрaм Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe у oквиру Пoглaвљa 2 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=656 22.05.2015 | Fri, 22 May 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=656 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржани састанци са цивилном друштвом о поглављима 4, 14 и 21 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=655 19.05.2015 | Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=655 http://civilnodrustvo.gov.rs Извештај о одржаним семинарима за локалне самоуправе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=651 12.05.2015 | Tue, 12 May 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=651 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације са цивилним друштвом о измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o дoбрoбити живoтињa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=650 11.05.2015 | Mon, 11 May 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=650 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија на консултацијама поводом Закона о општем управном поступку http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=648 27.04.2015 |