Office for Cooperation with Civil Society RSS Партнерство за отворену управу http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20190822072305 20190822072305 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Отворена управа: резултати у претходних шест месеци http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1095 31.07.2019 | Wed, 31 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1095 http://civilnodrustvo.gov.rs Подаци Канцеларије доступни на Порталу отворених података http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1064 19.04.2019 | Fri, 19 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1064 http://civilnodrustvo.gov.rs Обележена недеља Партнерства за отворену управу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1053 15.03.2019 | Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1053 http://civilnodrustvo.gov.rs Подршка локалним самоуправама у изради локалних акционих планова у оквиру Партнерства за отворену управу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1052 12.03.2019 | Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1052 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан састанак Радне групе за отворене податке http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1057 05.03.2019 | Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1057 http://civilnodrustvo.gov.rs Календар јавних конкурса за ОЦД за 2019. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1040 25.02.2019 | Mon, 25 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1040 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен нови Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1028 28.12.2018 | Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1028 http://civilnodrustvo.gov.rs Финалне консултације: израда АП за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у РС 2018–2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1019 12.12.2018 | Wed, 12 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1019 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворени подаци, дигитално друштво и транспарентна јавна управа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1006 07.12.2018 | Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1006 http://civilnodrustvo.gov.rs Ка ефикаснијој примени Уредбе о финансирању ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1001 20.11.2018 | Tue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1001 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни састанци о АП Партнерства за отворену управу 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=988 11.10.2018 | Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=988 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: консултативни састанак са ОЦД поводом израде АП 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=931 13.04.2018 | Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=931 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворена управа и цивилно друштво http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=925 11.04.2018 | Wed, 11 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=925 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: резултати јавног позива за избор ОЦД у Посебну међуминистарску радну групу за израду АП 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=908 09.02.2018 | Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=908 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан састанак са организацијама цивилног друштва – праћење АП за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=824 28.06.2017 | Wed, 28 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=824 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: објављен извештај http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=764 01.11.2016 | Tue, 01 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=764 http://civilnodrustvo.gov.rs Извештај о спроведеним јавним консултацијама о АП Партнерства за отворену управу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=757 15.09.2016 | Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=757 http://civilnodrustvo.gov.rs Акциони план Партнерства за отворену управу: одржан састанак у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=751 20.08.2016 | Sat, 20 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=751 http://civilnodrustvo.gov.rs Акциони план Партнерства за отворену управу: одржан састанак у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=750 10.08.2016 | Wed, 10 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=750 http://civilnodrustvo.gov.rs Акциони план Партнерства за отворену управу: одржан састанак у Београду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=749 09.08.2016 | Tue, 09 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=749 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће у јавним консултацијама о Акционом плану Партнерства за отворену управу 2016-2017. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=743 15.07.2016 | Fri, 15 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=743 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: Успешно спроведене консултације са цивилним друштвом http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=708 22.02.2016 | Mon, 22 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=708 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: Извештај о Србији и позив за достављање коментара http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=707 18.02.2016 | Thu, 18 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=707 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: консултације са цивилним друштвом http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=705 11.02.2016 | Thu, 11 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=705 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: дoнeтa oдлукa o избору чланова и заменика чланова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=699 30.12.2015 | Wed, 30 Dec 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=699 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: изабрани чланови и заменици чланова радне групе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=695 22.12.2015 | Tue, 22 Dec 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=695 http://civilnodrustvo.gov.rs Листа поднетих пријава за кандидата за члана и заменика члана Посебне међуминистарске радне групе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=694 16.12.2015 | Wed, 16 Dec 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=694 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: објављени извештаји http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=693 07.12.2015 | Mon, 07 Dec 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=693 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: кандидатура за члана Радне групе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=689 23.11.2015 | Mon, 23 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=689 http://civilnodrustvo.gov.rs Нацрт Извештаја о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=676 19.10.2015 | Mon, 19 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=676 http://civilnodrustvo.gov.rs