Office for Cooperation with Civil Society RSS партнерство http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20200526031935 20200526031935 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Обустављен поступак избора ОЦД за учешће у процесу израде Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније у Републици Србији за период 2021-2023. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1165 23.03.2020 | Mon, 23 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1165 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: изабране ОЦД у радну групу за израду новог акционог плана http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1156 06.03.2020 | Fri, 06 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1156 http://civilnodrustvo.gov.rs Именоване контакт тачке за сарадњу са ОЦД у органима управе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1145 10.02.2020 | Mon, 10 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1145 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoрeскa упрaвa изрaдилa Упутствo зa oствaривaњe пoрeских oлaкшицa зa дoнaтoрe http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1139 06.01.2020 | Mon, 06 Jan 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1139 http://civilnodrustvo.gov.rs Oдржaн други секторски састанак нa тeму прeвeнциje тероризма, насилног екстремизма и радикализације који воде у тероризам http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1135 23.12.2019 | Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1135 http://civilnodrustvo.gov.rs Обележен Међународни дан волонтера 2019. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1131 09.12.2019 | Mon, 09 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1131 http://civilnodrustvo.gov.rs Награђени покретачи промена у 2019. години http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1127 29.11.2019 | Fri, 29 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1127 http://civilnodrustvo.gov.rs Јачањем капацитета омладинских ОЦД до превенције екстремизма код младих http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1128 26.11.2019 | Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1128 http://civilnodrustvo.gov.rs Конференција „Дијалогом на корак ближе грађанима и грађанкама“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1115 18.10.2019 | Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1115 http://civilnodrustvo.gov.rs Цивилно друштво као партнер у остваривању Циљева одрживог развоја на локалу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1112 08.10.2019 | Tue, 08 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1112 http://civilnodrustvo.gov.rs Изабране ОЦД у Посебну радну групу за израду Стратегије реформе јавне управе након 2021. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1108 02.10.2019 | Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1108 http://civilnodrustvo.gov.rs Почео рад на новом Закону о референдуму и народној иницијативи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1104 24.09.2019 | Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1104 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: Продужен позив за учешће на регионалној радионици „Cоnnеcting Nеighbоrs 2019“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1103 23.09.2019 | Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1103 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога стратегије реформе јавне управе након 2021. године: Резултати http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1102 20.09.2019 | Fri, 20 Sep 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1102 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: Јавни позив за учешће на регионалној радионици „Cоnnеcting Nеighbоrs 2019“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1101 09.09.2019 | Mon, 09 Sep 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1101 http://civilnodrustvo.gov.rs Стратегија реформе јавне управе након 2021. године: почетак израде и Јавни позив за ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1099 12.08.2019 | Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1099 http://civilnodrustvo.gov.rs Донет Правилник о учешћу јавности у припреми прописа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1097 02.08.2019 | Fri, 02 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1097 http://civilnodrustvo.gov.rs Припремљен први Добровољни национални извештај о спровођењу Агенде УН 2030 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1089 16.07.2019 | Tue, 16 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1089 http://civilnodrustvo.gov.rs Секторски састанак: Сарадњом до бољег положаја интерсекс особа у Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1086 15.07.2019 | Mon, 15 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1086 http://civilnodrustvo.gov.rs Смернице за укључивање ОЦД у радне групе: извештај о јавним консултацијама и финални предлог http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1082 01.07.2019 | Mon, 01 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1082 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: Добри резултати у оквиру фебруарског позива за Братимљење градова http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1081 26.06.2019 | Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1081 http://civilnodrustvo.gov.rs Значајана улога цивилног друштва у оствареном напретку у области борбе против прања новца и финансирања тероризма http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1094 25.06.2019 | Tue, 25 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1094 http://civilnodrustvo.gov.rs Корак ка бољем разумевању социјалних предузећа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1078 17.06.2019 | Mon, 17 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1078 http://civilnodrustvo.gov.rs Сарадњом до остваривања циљева Агенде 2030 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1075 07.06.2019 | Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1075 http://civilnodrustvo.gov.rs Нема добрих законских решења без учешћа цивилног друштва и најшире јавности http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1062 10.04.2019 | Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1062 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за достављање прилога за потребе израде Добровољног националног извештаја о примени Агенде 2030. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1054 08.04.2019 | Mon, 08 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1054 http://civilnodrustvo.gov.rs Обележена недеља Партнерства за отворену управу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1053 15.03.2019 | Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1053 http://civilnodrustvo.gov.rs Сарадња и финансирање ОЦД теме стручног усавршавања државних службеника у 2019. години http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1039 18.02.2019 | Mon, 18 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1039 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначни резултати: избор екперата/експерткиња за GREVIO http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1031 24.01.2019 | Thu, 24 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1031 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив: презентација првог позива у 2019. години у оквиру Програма "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1021 31.12.2018 | Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1021 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен нови Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1028 28.12.2018 | Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1028 http://civilnodrustvo.gov.rs Финалне консултације: израда АП за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у РС 2018–2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1019 12.12.2018 | Wed, 12 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1019 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о социјалном предузетништву http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=997 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=997 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoзив зa дoстaвљaњe писaних дoпринoсa гoдишњeм извeштajу o Србиjи зa 2019. – кoнсултaциje o пoлитичким и eкoнoмским критeриjумимa и eврoпским стaндaрдимa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=994 17.10.2018 | Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=994 http://civilnodrustvo.gov.rs ОЦД укључене у рад три Владина савета http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=977 06.09.2018 | Thu, 06 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=977 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначни резултати: избор представника ОЦД за чланство у Савету за НОК РС http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=971 10.08.2018 | Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=971 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати: избор представника ОЦД за члана Савета за Национални оквир квалификација РС http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=963 23.07.2018 | Mon, 23 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=963 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначни резултати: избор ОЦД за чланство у УО пројекта „Пoдршкa жртвaмa и свeдoцимa кривичних дeлa у Србиjи” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=954 16.07.2018 | Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=954 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати: избор ОЦД за чланство у УО пројекта „Пoдршкa жртвaмa и свeдoцимa кривичних дeлa у Србиjи” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=952 11.07.2018 | Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=952 http://civilnodrustvo.gov.rs Продужен рок за пријаве: позив за прeдлaгaње чланова из реда ОЦД у Заједничком консултативном одбору (JCC) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=951 02.07.2018 | Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=951 http://civilnodrustvo.gov.rs Употпуњен правни оквир за консултације са јавношћу у процесу доношења прописа и утврђивања јавних политика http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=943 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=943 http://civilnodrustvo.gov.rs FOCUS кoнфeрeнциja o инoвaциjaмa и кoмуникaциjи jaвнe упрaвe сa jaвнoшћу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=937 06.06.2018 | Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=937 http://civilnodrustvo.gov.rs Дијалог између влада и ОЦД у области борбе против дрога http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=929 11.05.2018 | Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=929 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: коначна Одлука о избору ОЦД у Посебну међуминистарсску радну групу за израду АП 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=912 01.03.2018 | Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=912 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство цивилног и јавног сектора у области борбе против дрога http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=901 11.01.2018 | Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=901 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначна одлука о избору ОЦД за партнерство са Канцеларијом за борбу против дрога http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=898 09.01.2018 | Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=898 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначна одлука о избору ОЦД за учешће у праћењу Стратегије превенције трговине људима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=884 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=884 http://civilnodrustvo.gov.rs Одлука о избору ОЦД за партнерство са Канцеларијом за борбу против дрога http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=880 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=880 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати Јавног позива ОЦД за праћење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима 2017-2022. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=866 15.11.2017 | Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=866 http://civilnodrustvo.gov.rs Продужен рок за пријаве (Стратегија превенције и сузбијања трговине људима) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=855 16.10.2017 | Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=855 http://civilnodrustvo.gov.rs Секторски састанак на тему измена Закона о психоактивним контролисаним супстанцама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=851 04.10.2017 | Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=851 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати Јавног позива ОЦД за чланство у Комисији за решавање притужби МУП РС http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=848 28.09.2017 | Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=848 http://civilnodrustvo.gov.rs Други округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=842 08.09.2017 | Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=842 http://civilnodrustvo.gov.rs Наставак консултација у вези са изменом Устава у делу који се односи на правосуђе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=841 04.09.2017 | Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=841 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни процес о изменама и допунама Уредбе о финансирању удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=839 01.09.2017 | Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=839 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљање двојезичног НАП-а за примену Резолуције 1325 – Жене, мир и безбедност http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=838 30.08.2017 | Wed, 30 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=838 http://civilnodrustvo.gov.rs Округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=834 21.07.2017 | Fri, 21 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=834 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначна Одлука о избору чланова Радне групе за израду Акционог плана Стратегије реформе јавне управе из реда ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=814 05.06.2017 | Mon, 05 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=814 http://civilnodrustvo.gov.rs Установљен Дан сећања на жене жртве насиља http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=812 29.05.2017 | Mon, 29 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=812 http://civilnodrustvo.gov.rs Нови акциони план за примену Резолуције 1325 СБ УН http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=811 27.05.2017 | Sat, 27 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=811 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о изменама Устава http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=810 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=810 http://civilnodrustvo.gov.rs Стратегија реформе јавне управе: изабрани чланови Радне групе за израду Акционог плана из реда ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=807 16.05.2017 | Tue, 16 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=807 http://civilnodrustvo.gov.rs Учешће организација цивилног друштва у реформи сектора безбедности http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=806 15.05.2017 | Mon, 15 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=806 http://civilnodrustvo.gov.rs Листа поднетих пријава за члaнoвe у Посебној радној групи за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=805 10.05.2017 | Wed, 10 May 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=805 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни састанак у области заштите од дискриминације http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=793 25.02.2017 | Sat, 25 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=793 http://civilnodrustvo.gov.rs Сарадња државних органа и ОЦД у области превенције наркоманије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=788 03.02.2017 | Fri, 03 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=788 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана регионална конференција „Покрени се. Повежи се. Активирај се. Нови модели управљања на Западном Балкану“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=780 10.12.2016 | Sat, 10 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=780 http://civilnodrustvo.gov.rs Резултати Прoгрaмa „Лoкaлнe инициjaтивe зa пoвeћaњe сoциjaлнe укључeнoсти и смaњeњe сирoмaштвa“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=800 27.09.2016 | Tue, 27 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=800 http://civilnodrustvo.gov.rs Нацрт НАП за примену Резолуције 1325 - Жене, мир, безбедност упућен на мишљења Влади Републике Србије http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=781 30.07.2016 | Sat, 30 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=781 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за ОЦД: достављање прилога за Извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=744 22.07.2016 | Fri, 22 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=744 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће у јавним консултацијама о Акционом плану Партнерства за отворену управу 2016-2017. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=743 15.07.2016 | Fri, 15 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=743 http://civilnodrustvo.gov.rs База успешних пројеката програма Европа за грађане и грађанке http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=731 30.05.2016 | Mon, 30 May 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=731 http://civilnodrustvo.gov.rs