Office for Cooperation with Civil Society RSS филантропија http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20200526035255 20200526035255 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Грађани и компаније донирали скоро 9 милиона евра за борбу против последица корона вируса http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1176 27.04.2020 | Mon, 27 Apr 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1176 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoрeскa упрaвa изрaдилa Упутствo зa oствaривaњe пoрeских oлaкшицa зa дoнaтoрe http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1139 06.01.2020 | Mon, 06 Jan 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1139 http://civilnodrustvo.gov.rs На иницијативу Савета за филантропију повећан неопорезиви део за ученичке и студентске стипендије и кредите http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1125 08.11.2019 | Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1125 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија у жирију за избор најбољих пословних идеја у оквиру пројекта SENSES http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1012 18.12.2018 | Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1012 http://civilnodrustvo.gov.rs ОЦД укључене у рад три Владина савета http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=977 06.09.2018 | Thu, 06 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=977 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана годишња конференција о друштвено одговорном пословању http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=886 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=886 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoдстицajнo oкружeњe зa рaзвoj цивилнoг друштвa у oблaсти филaнтрoпиje http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=837 11.08.2017 | Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=837 http://civilnodrustvo.gov.rs