Office for Cooperation with Civil Society RSS Државна управа http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20200526024952 20200526024952 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Резултате реформе јавне управе могуће пратити кроз нову апликацију http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1175 27.04.2020 | Mon, 27 Apr 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1175 http://civilnodrustvo.gov.rs Примена Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима на организације цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1174 21.04.2020 | Tue, 21 Apr 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1174 http://civilnodrustvo.gov.rs Дозволе за кретање у време полицијског часа за пружаоце услуга персоналне асистенције и помоћ у кући http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1168 06.04.2020 | Mon, 06 Apr 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1168 http://civilnodrustvo.gov.rs САОПШТЕЊE: Подршка за флексибилан приступ донатора у реализацији пројеката ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1163 24.03.2020 | Tue, 24 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1163 http://civilnodrustvo.gov.rs Обустављен поступак избора ОЦД за учешће у процесу израде Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније у Републици Србији за период 2021-2023. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1165 23.03.2020 | Mon, 23 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1165 http://civilnodrustvo.gov.rs ОБАВЕШТЕЊЕ Пoдносиоцима пријава на конкурсу за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине у 2020.години http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1159 17.03.2020 | Tue, 17 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1159 http://civilnodrustvo.gov.rs Обуставља се јавни конкурс за суфинансирање ОЦД пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1161 17.03.2020 | Tue, 17 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1161 http://civilnodrustvo.gov.rs Развој локалних заједница кроз јачање капацитета два сектора http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1158 12.03.2020 | Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1158 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: изабране ОЦД у радну групу за израду новог акционог плана http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1156 06.03.2020 | Fri, 06 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1156 http://civilnodrustvo.gov.rs Учешће на тренингу Примена принципа учешћа грађана http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1155 04.03.2020 | Wed, 04 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1155 http://civilnodrustvo.gov.rs Почиње израда анализе ефеката важећег Закона о волонтирању http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1148 21.02.2020 | Fri, 21 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1148 http://civilnodrustvo.gov.rs НАЈАВА: Канцеларија наставља са јачањем капацитета ЈЛС и ОЦД у циљу унапређења сарадње и дијалога http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1146 20.02.2020 | Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1146 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: Резултати Јавног позива за учешће у радној групи за израду Акционог плана 2020-2022. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1147 20.02.2020 | Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1147 http://civilnodrustvo.gov.rs Именоване контакт тачке за сарадњу са ОЦД у органима управе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1145 10.02.2020 | Mon, 10 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1145 http://civilnodrustvo.gov.rs Влада усвојила Смернице за укључивање ОЦД у радне групе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1144 04.02.2020 | Tue, 04 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1144 http://civilnodrustvo.gov.rs Партнерство за отворену управу: Јавни позив за учешће у радној групи за израду Акционог плана 2020-2022. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1143 30.01.2020 | Thu, 30 Jan 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1143 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoрeскa упрaвa изрaдилa Упутствo зa oствaривaњe пoрeских oлaкшицa зa дoнaтoрe http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1139 06.01.2020 | Mon, 06 Jan 2020 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1139 http://civilnodrustvo.gov.rs Oдржaн други секторски састанак нa тeму прeвeнциje тероризма, насилног екстремизма и радикализације који воде у тероризам http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1135 23.12.2019 | Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1135 http://civilnodrustvo.gov.rs Обележен Међународни дан волонтера 2019. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1131 09.12.2019 | Mon, 09 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1131 http://civilnodrustvo.gov.rs Награђени покретачи промена у 2019. години http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1127 29.11.2019 | Fri, 29 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1127 http://civilnodrustvo.gov.rs Јачањем капацитета омладинских ОЦД до превенције екстремизма код младих http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1128 26.11.2019 | Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1128 http://civilnodrustvo.gov.rs Сaвeт Eврoпe усвојио ревидирани Кодекс добре праксе зa учeшћe грaђaнa у прoцeсу дoнoшeњa oдлукa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1119 18.11.2019 | Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1119 http://civilnodrustvo.gov.rs На иницијативу Савета за филантропију повећан неопорезиви део за ученичке и студентске стипендије и кредите http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1125 08.11.2019 | Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1125 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављен Водич за транспарентно финансирање удружења и других ОЦД из буџетских средстава локалних самоуправа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1118 06.11.2019 | Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1118 http://civilnodrustvo.gov.rs Размењена искуства са Републиком Хрватском о креирању јавних политика http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1124 04.11.2019 | Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1124 http://civilnodrustvo.gov.rs Конференција „Дијалогом на корак ближе грађанима и грађанкама“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1115 18.10.2019 | Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1115 http://civilnodrustvo.gov.rs Цивилно друштво као партнер у остваривању Циљева одрживог развоја на локалу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1112 08.10.2019 | Tue, 08 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1112 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављен Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке – упис и даље у току http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1109 03.10.2019 | Thu, 03 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1109 http://civilnodrustvo.gov.rs Изабране ОЦД у Посебну радну групу за израду Стратегије реформе јавне управе након 2021. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1108 02.10.2019 | Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1108 http://civilnodrustvo.gov.rs Почео рад на новом Закону о референдуму и народној иницијативи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1104 24.09.2019 | Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1104 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив ОЦД за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога стратегије реформе јавне управе након 2021. године: Резултати http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1102 20.09.2019 | Fri, 20 Sep 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1102 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављена Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1100 27.08.2019 | Tue, 27 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1100 http://civilnodrustvo.gov.rs Стратегија реформе јавне управе након 2021. године: почетак израде и Јавни позив за ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1099 12.08.2019 | Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1099 http://civilnodrustvo.gov.rs Листа вредновања и рангирања: Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2019. години http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1098 06.08.2019 | Tue, 06 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1098 http://civilnodrustvo.gov.rs Донет Правилник о учешћу јавности у припреми прописа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1097 02.08.2019 | Fri, 02 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1097 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворена управа: резултати у претходних шест месеци http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1095 31.07.2019 | Wed, 31 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1095 http://civilnodrustvo.gov.rs ОЕБС објавио водич "Улога цивилног друштва у превенцији и спречавању насилног екстремизма и радикализације који воде у тероризам" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1093 30.07.2019 | Tue, 30 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1093 http://civilnodrustvo.gov.rs Припремљен први Добровољни национални извештај о спровођењу Агенде УН 2030 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1089 16.07.2019 | Tue, 16 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1089 http://civilnodrustvo.gov.rs Секторски састанак: Сарадњом до бољег положаја интерсекс особа у Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1086 15.07.2019 | Mon, 15 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1086 http://civilnodrustvo.gov.rs Јачање капацитета ЈЛС за сарадњу са ОЦД и њихово транспарентно финансирање из буџетских средстава http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1084 10.07.2019 | Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1084 http://civilnodrustvo.gov.rs Смернице за укључивање ОЦД у радне групе: извештај о јавним консултацијама и финални предлог http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1082 01.07.2019 | Mon, 01 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1082 http://civilnodrustvo.gov.rs Значајана улога цивилног друштва у оствареном напретку у области борбе против прања новца и финансирања тероризма http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1094 25.06.2019 | Tue, 25 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1094 http://civilnodrustvo.gov.rs Изабрани пројекти којима се додељују финансијска средства за побољшање економског положаја жена које су претрпеле насиље http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1080 21.06.2019 | Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1080 http://civilnodrustvo.gov.rs Извештај о спровденој јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1079 18.06.2019 | Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1079 http://civilnodrustvo.gov.rs Корак ка бољем разумевању социјалних предузећа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1078 17.06.2019 | Mon, 17 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1078 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављен усаглашен нацрт ревидираног Акционог плана за поглавље 23 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1074 12.06.2019 | Wed, 12 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1074 http://civilnodrustvo.gov.rs Сарадњом до остваривања циљева Агенде 2030 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1075 07.06.2019 | Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1075 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљен Извештај о напретку Србије за 2019. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1073 30.05.2019 | Thu, 30 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1073 http://civilnodrustvo.gov.rs "Гласно и јасно о ЕУ": Грађани у фокусу свих активности управе, ОЦД и медија http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1072 29.05.2019 | Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1072 http://civilnodrustvo.gov.rs Продужен рок: Консултације о Смерницама за укључивање ОЦД у радне групе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1060 06.05.2019 | Mon, 06 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1060 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о Смерницама за укључивање ОЦД у радне групе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1065 23.04.2019 | Tue, 23 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1065 http://civilnodrustvo.gov.rs Подаци Канцеларије доступни на Порталу отворених података http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1064 19.04.2019 | Fri, 19 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1064 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана обука за ОЦД на тему заштите од злоупотреба у сврхе финансирања тероризма http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1066 19.04.2019 | Fri, 19 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1066 http://civilnodrustvo.gov.rs Закључна запажања Комитета за елиминисање дискриминације жена у вези са Четвртим периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1063 11.04.2019 | Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1063 http://civilnodrustvo.gov.rs Нема добрих законских решења без учешћа цивилног друштва и најшире јавности http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1062 10.04.2019 | Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1062 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за достављање прилога за потребе израде Добровољног националног извештаја о примени Агенде 2030. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1054 08.04.2019 | Mon, 08 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1054 http://civilnodrustvo.gov.rs Представница Србије изабрана за чланицу GREVIO http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1056 01.04.2019 | Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1056 http://civilnodrustvo.gov.rs Сарадња Бугарске и Србије кроз ЕУ Програм "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1055 30.03.2019 | Sat, 30 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1055 http://civilnodrustvo.gov.rs Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1050 19.03.2019 | Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1050 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за попуњавање Упитника за процену рањивости непрофитног сектора http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1051 19.03.2019 | Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1051 http://civilnodrustvo.gov.rs Обележена недеља Партнерства за отворену управу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1053 15.03.2019 | Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1053 http://civilnodrustvo.gov.rs Oдлукa о избору кандидата за учешће на регионалној конференцији „Citizens & Culture: Fuse. Transform. Revive!“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1049 14.03.2019 | Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1049 http://civilnodrustvo.gov.rs Подршка локалним самоуправама у изради локалних акционих планова у оквиру Партнерства за отворену управу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1052 12.03.2019 | Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1052 http://civilnodrustvo.gov.rs Извод из Плана рада Владе за 2019. годину - прописи и јавне политике од значаја за цивилно друштво http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1048 11.03.2019 | Mon, 11 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1048 http://civilnodrustvo.gov.rs Дан жена обележен дебатом о економском положају самохраних мајки http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1047 08.03.2019 | Fri, 08 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1047 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан састанак Радне групе за отворене податке http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1057 05.03.2019 | Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1057 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојена Уредба о методологији управљања јавним политикама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1061 01.03.2019 | Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1061 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултације о НАП за спровођење Националне стратегије за родну равноправност 2019-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1044 27.02.2019 | Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1044 http://civilnodrustvo.gov.rs Календар јавних конкурса за ОЦД за 2019. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1040 25.02.2019 | Mon, 25 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1040 http://civilnodrustvo.gov.rs Програм "Европа за грађане и грађанке" представљен у Бујановцу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1042 20.02.2019 | Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1042 http://civilnodrustvo.gov.rs Сарадња и финансирање ОЦД теме стручног усавршавања државних службеника у 2019. години http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1039 18.02.2019 | Mon, 18 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1039 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту стратегије развоја система јавног информисања http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1037 14.02.2019 | Thu, 14 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1037 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљен Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1045 12.02.2019 | Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1045 http://civilnodrustvo.gov.rs Србиja пoстaлa члaницa oбрaзoвнoг прoгрaмa EУ Erasmus+ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1036 08.02.2019 | Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1036 http://civilnodrustvo.gov.rs Информација о најважнијим одредбама Закона о планском систему http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1035 06.02.2019 | Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1035 http://civilnodrustvo.gov.rs Важна информација за ОЦД: подношење зaхтeва зa oслoбaђaњe oд ПДВ-a од почетка године искључивo eлeктрoнским путeм http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1034 01.02.2019 | Fri, 01 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1034 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначни резултати: избор екперата/експерткиња за GREVIO http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1031 24.01.2019 | Thu, 24 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1031 http://civilnodrustvo.gov.rs GREVIO: резултати избора независних екперата/експерткиња http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1029 18.01.2019 | Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1029 http://civilnodrustvo.gov.rs Ускоро Календар конкурса органа јавне управе за ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1026 14.01.2019 | Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1026 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив цивилном друштву на ширење препоруке Савета Европе о потреби јачања заштите и унапређења простора за цивилно друштво у Европи http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1024 03.01.2019 | Thu, 03 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1024 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавни позив за учешће ОЦД на "едитатону" поводом Међународног дана жена 8.3.2019. године http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1022 31.12.2018 | Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1022 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен нови Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1028 28.12.2018 | Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1028 http://civilnodrustvo.gov.rs GREVIO: Јавни позив независним експертима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1015 24.12.2018 | Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1015 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан секторски састанак у области спречавања ширења насилног екстремизма и радикализације http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1018 19.12.2018 | Wed, 19 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1018 http://civilnodrustvo.gov.rs Годишњи збирни извештаји о финансирању ОЦД из буџета http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1007 14.12.2018 | Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1007 http://civilnodrustvo.gov.rs Финалне консултације: израда АП за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у РС 2018–2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1019 12.12.2018 | Wed, 12 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1019 http://civilnodrustvo.gov.rs Отворени подаци, дигитално друштво и транспарентна јавна управа http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1006 07.12.2018 | Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1006 http://civilnodrustvo.gov.rs Влада Швајцарске оснажује рањиве групе у Србији кроз подршку социјално иновативним пројектима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1004 30.11.2018 | Fri, 30 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1004 http://civilnodrustvo.gov.rs Ка ефикаснијој примени Уредбе о финансирању ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1001 20.11.2018 | Tue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1001 http://civilnodrustvo.gov.rs Светски дан права детета обележен округлим столом "Моје је право да учествујем..." http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1000 16.11.2018 | Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1000 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен Закон о лобирању http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1027 13.11.2018 | Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1027 http://civilnodrustvo.gov.rs Нови сајт Владе за лакшу комуникацију са грађанима http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=999 06.11.2018 | Tue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=999 http://civilnodrustvo.gov.rs Јавна расправа о Нацрту закона о социјалном предузетништву http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=997 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=997 http://civilnodrustvo.gov.rs Прeзeнтaциjа Нaциoнaлнe прoцeнe ризикa oд прaњa нoвцa и финaнсирaњa тeрoризмa за ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=998 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=998 http://civilnodrustvo.gov.rs Презентован рад Канцеларије и Програм "Европа за грађане и грађанке" у Нишу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=996 31.10.2018 | Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=996 http://civilnodrustvo.gov.rs Одлука о одабиру пројеката (економско оснаживање жена) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=993 25.10.2018 | Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=993 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначна листа рангираних пројеката на тему економског оснаживања жена на селу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=990 22.10.2018 | Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=990 http://civilnodrustvo.gov.rs TAIEX радионица о стратешком комуницирању европских интеграција http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=991 19.10.2018 | Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=991 http://civilnodrustvo.gov.rs Улога цивилног друштва у спречавању насилног екстремизма и радикализације http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1017 18.10.2018 | Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1017 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљен Индекс одрживости ОЦД за 2017. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=989 16.10.2018 | Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=989 http://civilnodrustvo.gov.rs Уручени уговори о суфинансирању пројеката http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=987 11.10.2018 | Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=987 http://civilnodrustvo.gov.rs Консултативни састанци о АП Партнерства за отворену управу 2018-2020. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=988 11.10.2018 | Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=988 http://civilnodrustvo.gov.rs Пoдршкa лoкaлним oргaнизaциjaмa зa jaчaњe рoднe jeднaкoсти и унапређење пoлoжaja сaмoхрaних мajки нa тржишту рaдa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=984 08.10.2018 | Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=984 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о јавним набавкама http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=986 08.10.2018 | Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=986 http://civilnodrustvo.gov.rs Листа рангираних пројеката: конкурс МРЗБСП на тему економског оснаживања жена на селу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=983 28.09.2018 | Fri, 28 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=983 http://civilnodrustvo.gov.rs Закључак Владе о усаглашавању прописа са Уредбом о финансирању удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=985 24.09.2018 | Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=985 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана четврта регионална конференција о европским интеграцијама "Move. Link. Engage." http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=978 17.09.2018 | Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=978 http://civilnodrustvo.gov.rs ОЦД укључене у рад три Владина савета http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=977 06.09.2018 | Thu, 06 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=977 http://civilnodrustvo.gov.rs Додељена средства из Буџетског фонда за националне мањине за 2018. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=976 04.09.2018 | Tue, 04 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=976 http://civilnodrustvo.gov.rs Регистрација службених возила удружења без одласка у МУП http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=972 16.08.2018 | Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=972 http://civilnodrustvo.gov.rs Коначни резултати: избор представника ОЦД за чланство у Савету за НОК РС http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=971 10.08.2018 | Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=971 http://civilnodrustvo.gov.rs Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката на конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=970 06.08.2018 | Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=970 http://civilnodrustvo.gov.rs Заједнички консултативни одбор (JCC): резултати гласања ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=968 31.07.2018 |