Office for Cooperation with Civil Society RSS Бизнис http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20190822072352 20190822072352 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Евидентирање стварних власника наставља се и после 31.01.2019. http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1033 31.01.2019 | Thu, 31 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1033 http://civilnodrustvo.gov.rs Позив ОЦД за евидентирање стварних власника у Централној евиденцији стварних власника (рок: 31.1.2019.) http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1023 31.12.2018 | Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1023 http://civilnodrustvo.gov.rs Канцеларија у жирију за избор најбољих пословних идеја у оквиру пројекта SENSES http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1012 18.12.2018 | Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1012 http://civilnodrustvo.gov.rs Усвојен Закон о централној евиденцији стварних власника http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=945 25.06.2018 | Mon, 25 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=945 http://civilnodrustvo.gov.rs FOCUS кoнфeрeнциja o инoвaциjaмa и кoмуникaциjи jaвнe упрaвe сa jaвнoшћу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=937 06.06.2018 | Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=937 http://civilnodrustvo.gov.rs Умањене чланарине у Привредној комори Србије за удружења http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=916 08.03.2018 | Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=916 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана годишња конференција о друштвено одговорном пословању http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=886 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=886 http://civilnodrustvo.gov.rs Инфoрмaциja зa удружeњa o члaнaрини у Приврeднoj кoмoри Србиje http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=785 06.02.2017 | Mon, 06 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=785 http://civilnodrustvo.gov.rs Гугл пoдржaвa цивилно друштво кроз Google Ad Grants прoгрaм http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=470 04.06.2014 | Wed, 04 Jun 2014 11:55:28 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=470 http://civilnodrustvo.gov.rs