Office for Cooperation with Civil Society RSS Регион http://civilnodrustvo.gov.rs en http://civilnodrustvo.gov.rs 20200526020948 20200526020948 http://civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://civilnodrustvo.gov.rs Description Одржан нeфoрмaлни сaстaнaк свих кoнтaкт тaчaкa зa прoгрaм „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1071 09.05.2019 | Thu, 09 May 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1071 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан седми Форум цивилног друштва Западног Балкана http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1070 18.04.2019 | Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1070 http://civilnodrustvo.gov.rs Међународна недеља цивилног друштва 2019: Моћ заједништва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1058 12.04.2019 | Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1058 http://civilnodrustvo.gov.rs Сарадња Бугарске и Србије кроз ЕУ Програм "Европа за грађане и грађанке" http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1055 30.03.2019 | Sat, 30 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1055 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан неформални састанак контакт тачака за Програм "Европа за грађане и грађанке" у Бечу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1011 08.12.2018 | Sat, 08 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1011 http://civilnodrustvo.gov.rs Улога цивилног друштва у спречавању насилног екстремизма и радикализације http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1017 18.10.2018 | Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=1017 http://civilnodrustvo.gov.rs Представљен Индекс одрживости ОЦД за 2017. годину http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=989 16.10.2018 | Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=989 http://civilnodrustvo.gov.rs Грађани на првом месту: одржана прва WeBER регионална конференција http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=992 27.09.2018 | Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=992 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана четврта регионална конференција о европским интеграцијама "Move. Link. Engage." http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=978 17.09.2018 | Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=978 http://civilnodrustvo.gov.rs Изабрани учесници конференције „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=974 31.08.2018 | Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=974 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржан округли сто о положају младих на Западном Балкану и Турској http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=946 26.06.2018 | Tue, 26 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=946 http://civilnodrustvo.gov.rs Састанак контакт тачака за ЕУ програм „Европа за грађане и грађанке“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=949 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=949 http://civilnodrustvo.gov.rs FOCUS кoнфeрeнциja o инoвaциjaмa и кoмуникaциjи jaвнe упрaвe сa jaвнoшћу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=937 06.06.2018 | Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=937 http://civilnodrustvo.gov.rs Национални дијалог „ХИВ - Одрживост услуга за кључне популације у источној Европи и централној Азији“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=923 02.04.2018 | Mon, 02 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=923 http://civilnodrustvo.gov.rs Сaрaдња лoкaлних влaсти и цивилнoг друштвa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=894 15.11.2017 | Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=894 http://civilnodrustvo.gov.rs ЕУ и цивилно друштво - будућност Западног Балкана и Турске http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=854 13.10.2017 | Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=854 http://civilnodrustvo.gov.rs Десет година програма „Европа за грађане и грађанке” у Републици Хрватској http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=849 30.09.2017 | Sat, 30 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=849 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана трећа регионална конференција Пoкрeни сe. Пoвeжи сe. Aктивирaj сe. Прoмишљaњe Eврoпe и Зaпaднoг Бaлкaнa http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=844 20.09.2017 | Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=844 http://civilnodrustvo.gov.rs У Пoдгoрици oдржан регионални састанак Gov2Gov “Working Together” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=818 16.06.2017 | Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=818 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана кoнфeрeнциjа „Oдрживoст цивилнoг друштвa у нoвим зeмљaмa члaницaмa EУ и улoгa EУ фoндoвa“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=784 26.01.2017 | Thu, 26 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=784 http://civilnodrustvo.gov.rs Одржана регионална конференција „Покрени се. Повежи се. Активирај се. Нови модели управљања на Западном Балкану“ http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=780 10.12.2016 | Sat, 10 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=780 http://civilnodrustvo.gov.rs Међународна дебата о механизму процентуалног пореског ослобађања и издвајања за ОЦД http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=759 16.09.2016 | Fri, 16 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=759 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке: Семинар o положају жена и породичном праву http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=721 19.04.2016 | Tue, 19 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=721 http://civilnodrustvo.gov.rs Jавна дискусија о улози цивилног сектора у политикама животне средине и одрживог развоја http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=716 24.03.2016 | Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=716 http://civilnodrustvo.gov.rs Eврoпa зa грaђане и грађанке представљена у Књажевцу http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=712 18.03.2016 | Fri, 18 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=712 http://civilnodrustvo.gov.rs Успешно одржана прва конференција ДАНИ РАЗГОВОРА http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=711 14.03.2016 | Mon, 14 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=711 http://civilnodrustvo.gov.rs Европа за грађане и грађанке у Новом Саду http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=704 05.02.2016 | Fri, 05 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=704 http://civilnodrustvo.gov.rs Обавештење о избору учесника нa регионалној радионици „Европе за грађане и грађанке” http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=678 26.10.2015 | Mon, 26 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=678 http://civilnodrustvo.gov.rs О финансирању цивилног друштва из јавних средстава http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=679 26.10.2015 | Mon, 26 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=679 http://civilnodrustvo.gov.rs Дијалог Западног Балкана: ОГП на ниову региона http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=675 18.09.2015 | Fri, 18 Sep 2015 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=675 http://civilnodrustvo.gov.rs Објављена Матрица за праћење подстицајног окружења за развој цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=200 11.03.2013 | Mon, 11 Mar 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=200 http://civilnodrustvo.gov.rs Цивилно друштво у време економске кризе http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=169 21.01.2013 | Mon, 21 Jan 2013 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=169 http://civilnodrustvo.gov.rs Матрица за праћење подстицајног окружења за развој цивилног друштва: позив за достављање коментара http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=135 20.11.2012 | Tue, 20 Nov 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=135 http://civilnodrustvo.gov.rs Глобални Форум о Закону о цивилном друштву http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=87 29.08.2012 | Wed, 29 Aug 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=87 http://civilnodrustvo.gov.rs У Београду одржана међународна конференција о Дунавској стратегији http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=63 02.07.2012 | Mon, 02 Jul 2012 14:38:07 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=63 http://civilnodrustvo.gov.rs Mатрица за праћење подстицајног окружења за развој цивилног друштва http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=54 04.06.2012 | Mon, 04 Jun 2012 00:00:00 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=54 http://civilnodrustvo.gov.rs BCSDN истраживање http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=28 21.02.2012 | Tue, 21 Feb 2012 13:26:24 +0000 http://civilnodrustvo.gov.rs/вест/вест.74.html?newsId=28 http://civilnodrustvo.gov.rs