Pristupačnost Palate Srbija

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije
Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo11070 Beograd
Obezbeđena rampa na ulazu u Palatu Srbija. Obezbeđen je prilaz kolima do ulaza.

U istočnom krilu Palate Srbija postoje tri lifta koja mogu da koriste i osobe sa invaliditetom.

Ulaz u restoran je u suterenu zgrade pristupačan je za osobe sa invaliitetom pomoću jednog lifta.

Na svakom spratu istočnog krila Palate Srbija postoji toalet prilagođen osobama sa invaliditetom. Toaleti su jasno označeni.

Trenutno ispred istočnog krila Palate Srbija nije moguće parkirati vozila. U cilju nesmetanog ulaska osoba sa invaliditetom potrebno je najaviti posetu Kancelariji kako bi se informisala služba obezbeđenja koja će osigurati nesmetan ulazak vozila u prostor ispred glavnog ulaza u zgradu.

Pristupačnost sajta

Korišćenje sajta prilagođeno je slepim i slabovidim osobama.
Zakoni kojima se definišu prava osoba sa invaliditetom: Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakon o prihvatanju Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Zakon o prihvatanju Opcionog protokola uz Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom.

Sajt Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom je potpuno pristupačan za slabovide osobe.
Na svakoj stranici je moguće povaćanje veličine slova, promena kontrasta teksta, štampanje stranice. Najveći deo sajta je preveden na engleski jezik i svaka stranica i na engleskom jeziku je pristupačna. Za navigaciju po sajtu možete koristiti tastaturu i u mogućnosti ste da lako odaberate sadržaj za vaš čitač ekrana.

Sadržaji se mogu birati upotrebom tastera tab pri otvaranju sajta, pri čemu će se otvoriti padajući meniji. Otvaranje željene stranice ili linka vrši se pritiskom tastera „enter“. Svaki link označen bojom.

Pored otvaranja linkova pomoću tastera tab možete koristiti i sledeće kombinacije:

Crtl+ + (uvećavanje veličine prikaza sadržaja)
Ctrl+ - (umanjivanje veličine prikaza sadržaja)
Šhift + Tab (kretanje po linkovima unazad)
Strelica gore ili strelica dole (kretanje po stranici gore, dole)
Backspace (povratak na prethodnu stranicu)
Ctrl + End: (idi na dno stranice)