Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa

Iniciјаtivоm Kаncеlаriје usvојеnе kао prvi аkt оvе vrstе u Rеpublici Srbiјi

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa predstavljaju osnovni dokument za buduće sistemsko rešavanje modaliteta saradnje državnih organa i organizacija civilnog društva.

Usvajanjem ovog dokumenta 26. avgusta 2014. godine, Vlada Republike Srbije potvrdila je razumevanje uloge i značaja učešća organizacija civilnog društva u kreiranju i sprovođenju reformskih procesa.

Smernice imaju za cilj da pruže dodatnu podršku organima državne uprave u procesu razumevanja i unapređenja postojećih modela informisanja, savetovanja i uključivanja organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa.

Preporuka Vlade Srbije, da se pored organa državne uprave sadržajem Smernica rukovode i organi autonomne pokrajine kao i jedinica lokalne samouprave, govori o potrebi da se pitanje saradnje javnog i civilnog sektora reši na svim nivoima vlasti, kao jedan od ključnih preduslova daljeg rasta i razvoja civilnog društva u Srbiji, ali i ukupnog unapređenja rada institucija u cilju transparentnog donošenja odluka i njihove delotvorne i efikasne primene.

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa
Priručnik za primenu Smernica