Godišnji zbirni izveštaj

Izrada Godišnjeg zbirnog izveštaja o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije definisana je mandatom i delokrugom rada Kancelarije

Izrada Zbirnog izveštaja ima za cilj da:

  • unapredi planiranje i dodelu sredstava, kao i praćenje realizacije podržanih projekata i njihovih efekata;
  • obezbedi efikasnije i svrsishodnije trošenje budžetskih sredstava;
  • uspostavi transparentan sistem izveštavanja o dodeljenim sredstvima;
  • osnaži sistem fiskalne odgovornosti;
  • informiše javnost o tome koje se organizacije, programi i projekti finansiraju iz budžeta Republike Srbije;
  • podstiče i unapredi integritet državnih institucija;
  • osnaži poverenje građana u rad državnih institucija;
  • osnaži poverenje građana u rad organizacija civilnog društva;
  • unapredi saradnju javnog i civilnog sektora u sprovođenju javnih politika;
  • osigura dostavljanje kvalitetnijih predloga projekata za finansiranje iz budžeta Republike Srbije.

Pošaljite predlog za unapređenje: jasmina.bogosavljevic@civilnodrustvo.gov.rs

Godišnji zbirni izveštaj za 2016. godinu

Godišnji zbirni izveštaj za 2015. godinu

Godišnji zbirni izveštaj za 2014. godinu

Godišnji zbirni izveštaj za 2013. godinu
Godišnji zbirni izveštaj za 2012. godinu
Godišnji zbirni izveštaj za 2012. godinu - Sažetak
Godišnji zbirni izveštaj za 2012. godinu - Aneks 1 i 2
Godišnji zbirni izveštaj za 2012. godinu - Aneks 3 i 4
Godišnji zbirni izveštaj za 2012. godinu - Aneks 5
Godišnji zbirni izveštaj za 2012. godinu - Aneks 6
Godišnji zbirni izveštaj za 2011. godinu