Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javna rasprava o predlogu strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizuje javnu raspravu o Predlogu strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine sa dvogodišnjim akcionim planom, 29. novembra 2019. godine od 12:00 do 14:45 časova u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U radnom delu rasprave, stručni saradnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predstaviće tekst Predloga. Nakon toga, predviđena je diskusija za učesnike, odnosno narodne poslanike, predstavnike državnih organa i organizacija civilnog društva, akademsku zajednicu i zainteresovane pojedince.

Republika Srbija predstavlja navedeni predlog u godini u kojoj se u svetu obeležava 30 godina od donošenja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta.

Više informacija dostupno je na veb prezentaciji nadležnog ministarstva .

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.