Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javna rasprava o Predlogu nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu

U postupku pripreme Predloga nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu, kojim se uređuje oblast aktivne politike zapošljavanja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sprovodi javnu raspravu o Predlogu nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu.

Javna rasprava o Predlogu nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu sprovodi se u periodu od 22. novembra do 12. decembra 2019. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja putem elektronske pošte na e-mail adresu javnaraspravanapz@minrzs.gov.rs ili putem pošte na adresu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Predlogu nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu”.

Predlog akcionog plana i ostale informacije dostupne su OVDE.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.