Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javna rasprava o Predlogu nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji za period 2019-2025. godine sa akcionim planom za period 2019-2022. godine

Ministarstvo pravde objavilo je sprovođenje postupka Javne rasprave o Predlogu nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji za period 2019-2025. godine sa akcionim planom za period 2019-2022. godine.

Primedbe, predlozi, sugestije i komentari na Predlog nacionalne strategije dostavljaju se na imejl adresu: iva.kovacevic@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, najkasnije do 17. decembra 2019. godine.

Predlog strategije sa akcionim planom, obrazac za komentare i ostala dokumenta mogu se preuzeti OVDE .

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.