Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Drugi sastanak dijaloga o politici reforme upravljanja javnim finansijama

Ministarstvo finansija, uz podršku Nemačke razvojne saradnje (GIZ), organizuje Drugi sastanak dijaloga o politici reforme upravljanja javnim finansijama, 27. aprila 2018. godine u hotelu "Zira" (Beograd) sa početkom u 10,00 časova.

Sastanak je posvećen razmatranju napretka koji je Republika Srbija ostvarila u oblasti reforme upravljanja javnim finansijama, započetih usvajanjem Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020. godine, u novembru 2015. godine. Napredak će biti predstavljen kroz prezentaciju Nacrta izveštaja o realizaciji pomenutog Programa koji obuhvata vremenski period od decembra 2015. do decembra 2017. godine.


Organizatori pozivaju sve zainteresovane organizacije civilnog društva da svoje prijave dostave Tehničkom sekretarijatu Programa najkasnije do 26. aprila 2018. godine u 10,00 časova, na elektronsku adresu pfmdijalog@mfin.gov.rs .

U nastavku možete preuzeti:Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.