Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (28.8.2018.)

Obaveštavamo zainteresovane za učešće u programu Evropa za građane i građanke o novim pozivima za partnerstvo:

  • Povilas Višinskis javna biblioteka iz grada Šiauliai iz Litvanije traži partnere za projekat u okviru Poglavlja 2 – Demokratski angažman i građansko učešće, mera 2.2. Mreže gradova. Projekat se bazira na organizaciji evropskog festivala amaterskog kratkog filma na teme zastupljene u programu Evropa za građane i građanke i ima za cilj da istraži identitet građana Evropske unije kao i to kako građani istočne i zapadne Evrope percipiraju sebe u kontekstu evropskog identiteta, budućnosti Evrope i evroskepticizma.

Podsećamo da je otvoren poziv za prijavljivanje projekata u okviru programa Evropa za građane i građanke za mere 2.1. Bratimljenje gradova i 2.2. Mreže gradova. Rok za prijave je 3. septembar 2018. godine.

U slučaju interesovanja za uspostavljanje partnerstva, možete se direktno obratiti organizaciji koja predlaže projekat.

Takođe, možete se obratiti Kancelariji kako bismo uputili vaš zahtev za uspostavljanje partnerstva zainteresovanim organizacijama širom Evrope.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.