Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva

Obaveštavamo zainteresovane za učešće u programu Evropa za građane i građanke o novim pozivima za partnerstva:

  • Slovački grad Filakovo traži partnere za projekat Mreža gradova čiji je cilj formiranje međunarodne mreže za razmenu znanja u oblasti socijalnog preduzetništva.  U slučaju zainteresovanosti za saradnju, možete se obratiti direktno predstavnicima grada Filakovo na adrese: heiserova@jklproduction.eu, jkl@jklproduction.eu.
  • Fondacija „Open Door iz Bugarske zainteresovana je da bude partner na projektu koji se bavi pitanjima građanskih prava, učešća građana u donošenju odluka, društvenog razvoja i kulturne razmene. Više informacija o ovoj fondaciji možete pronaći na linku, a kontakt je: otvorena_vrata@abv.bg.
  • Opština Toplita iz Rumunije zainteresovana je da bude partner na projektu koji se bavi pitanjima građanskih prava, učešća građana u donošenju odluka, društvenog razvoja i kulturne razmene. Više informacija o opštini Toplita možete pronaći na linku, a kontakt je: vioricamail@yahoo.com.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.