Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Informativne sesije o pozivu za podnošenje predloga projekata organizacija civilnog društva i kancelarija za mlade

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) organizuje informativne sesije povodom objavljivanja Poziva za podnošenje predloga projekata namenjen organizacijama civilnog društva, omladinskim organizacijama i kancelarijama za mlade, kako bi se potencijalni korisnici ovog programa podrške upoznali sa detaljima prijavljivanja i učešća.

Poziv je raspisan u okviru projekta „Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji“ koji IOM sprovodi uz finansijsku podršku Švajcarske Konfederacije. Cilj projekta je da doprinese jačanju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programa podrške u lokalnim zajednicama.

Poziv za podnošenje predloga projekata će omogućiti da se kroz uključivanje i partnerstvo sa organizacijama civilnog društva, omladinskim organizacijama i kancelarijama za mlade, proširi spektar usluga podrške i zaštite migranata u zajednicama u kojima borave.

Kako bi se zainteresovane organizacije i institucije upoznale sa detaljima programa podrške, procesom prijavljivanja i učešća na javnom pozivu i kriterijumima za izbor projekata i dobijanja bespovratnih sredstava, IOM će organizovati informativne sesije prema sledećem rasporedu:

  • Niš: utorak, 12. februara 2019. godine u 13.00h, Centar za socijalni rad u Nišu (adresa: Svetozara Markovića 41, III sprat, Niš)
  • Beograd: sreda, 13. februara 2019. godine u 12.00h, Medija centar (adresa: Terazije 3, II sprat, Beograd)

Više informacija o samom pozivu, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na internet stranici IOM-a putem sledećeg linka: https://serbia.iom.int/node/452

Raspored informativnih sesija

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.