Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javna rasprava o aktima i propisima za unapređenje izbornog procesa

U okviru unapređenja izbornog procesa, 25. oktobra 2019. godine organizuju se dva okrugla stola po sledećem rasporedu:

1. Prvi Okrugli sto - Javna rasprava o nacrtima akata koje će doneti Republička izborna komisija i merama koje će preduzeti u cilju unapređenja izbornog procesa.

Okrugli sto će se održati u Novom Sadu, u petak 25. oktobra 2019. godine, sa početkom u 10.00 časova (Skupština APV, sala na drugom spratu).

Potrebne akte možete preuzeti na sajtu Republičke izborne komisije http://www.rik.parlament.gov.rs/javna-rasprava.php

2. Drugi Okrugli sto - Javna rasprava o tri nacrta zakona (Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima).

Okrugli sto će se održati u Novom Sadu, (Skupština APV, sala na drugom spratu, 25.10.2019. godine, 12 časova).

Radne verzije propisa možete pogledati ovde:

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.