Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javna rasprava o Nacrtu strategije suprotstavljanja iregularnim migracijama za period od 2018. do 2020. godine

U postupku pripreme Predloga strategije suprotstavljanja iregularnim migracijama za period od 2018. do 2020. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova započinje Javnu raspravu o pripremljenom nacrtu pomenutog dokumenta za predstavnike državnih organa, javnih službi, privrednih subjekata, sindikata, udruženja poslodavaca, stručne i akademske javnost, međunarodnih organizacija, civilnog sektora i drugih zainteresovanih učesnika.

Okrugli sto u okviru javne rasprave održaće se 11. jula 2018. godine u Beogradu, Palata Srbija, istočno krilo, sala 129., sa početkom u 10 časova.

U vezi sa tim, Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva da svoje predstavnike prijave za učešće na javnoj raspravi do 10. jula 2018. godine, do kraja dana, na imejl adresu: stratesko.planiranje@mup.gov.rs . Pisani komentari mogu se dostaviti na imejl adrese anica.stanisic@mup.gov.rs i slavica.jankovic@mup.gov.rs , najkasnije do 11. jula 2018. godine.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova analiziraće pristigle predloge i komentare, na osnovu njih unaprediti tekst Nacrta strategije i izraditi Izveštaj sa Javne rasprave koji će biti dostupan svim zainteresovanim stranama na internet prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

U prilogu možete preuzeti:

Sa detaljima teksta javnog poziva možete se upoznati na internet stranici ministarstva unutrašnjih poslova ili OVDE.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.