Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Ministarstvo pravde u postupku pripreme izmena i dopuna Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, u periodu od 10. do 29. oktobra 2019. godine sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Primedbe, predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona dostavljaju se na imejl: vladimir.vins@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26.

Tekst Nacrta zakona biće predstavljen na Okruglom stolu pod nazivom „Predstavljanje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije”, koji će se, u organizaciji Ministarstva finansija i Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (KDILjP) u koordinaciji i praćenju sprovođenja primene preporuka za unapređenje izbornog procesa, održati 16. oktobra 2019. godine u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova.

Nacrt zakona sa obrazloženjem i obrazac za dostavljanje komentara preuzmite na internet stranici Ministarstva pravde .
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.