Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona političkim partijama

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se u periodu od 08.maja do 31. maja 2019. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, putem elektronske pošte na adresu: prava.slobode.registri@mduls.gov.rsili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama“.

Tekst Nacrta zakona biće predstavljen na okruglom stolu koji će se održati 28. maja 2019. godine sa početkom u 11 časova u Beogradu, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, sala Beograd.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti na svojoj internet prezentaciji i Portalu eUprava.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama sa obrazloženjem, koji je Zaključkom o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona odredio Odbor za pravni sistem i državne organe.

Važeći Zakon o političkim strankama donet je 2009. godine, a njegove izmene su pokrenute radi obaveze usklađivanja sa Zakonom o opštem upravnom postupku kao i zbog potrebe preciziranja pojedinih pitanja za kojima se u primeni Zakona ukazala potreba.

Predloženim izmenama se osnivači stranaka oslobađaju nepotrebnih troškova, a proces osnivanja stranke ubrzava i olakšava. Istovremeno se precizira i postupak osnivanja stranke i pokretanja inicijative, održavanja osnivačke skupštine, kao i brisanje i prestanak rada političke stranke.

Detalje poziva i prateća dokumenta možete preuzeti u nastavku:

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.