Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javna rasprava o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u skladu sa Poslovnikom Vlade i u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, poziva organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i ostalu zainteresovanu javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti i daju svoje predloge, sugestije i komentare na pripremljeni tekst Nacrta zakona.

Javna rasprava o pomenutom Nacrtu sprovodiće se u periodu od 14. juna do 5. jula 2018. godine u obliku diskusija u pet gradova u Republici Srbiji od 9 do 14 časova, po sledećem rasporedu:

  • Novi Sad, 25. jun 2018. godine, prostorije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, ul. Vladike Platona bb
  • Beograd, 26. jun 2018. godine, Mala salaNarodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića br. 3
  • Kragujevac, 28. jun 2018. godine, prostorije Skupštine grada Kragujevca, ul. Trg slobode br. 3
  • Niš, 29. jun 2018. godine, prostorije Skupštine grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24
  • Novi Pazar, 3. jul 2018. godine, prostorije Skupštine grada Novog Pazara, ul. Stevana Nemanje br.2

Predlozi, sugestije i komentari na pripremljeni tekst Nacrta zakona mogu se tokom trajanja javne rasprave dostaviti i putem elektronske pošte, na propisanom obrascu, na adresu javnarasprava.rodna@minrzs.gov.rs

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će analizirati pristigle komentare učesnika, na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na svojoj internet stranici i portalu E-uprava.

Napomena: Organizator nije u mogućnosti da obezbedi refundaciju putnih troškova.

U nastavku se mogu preuzeti sledeća dokumenta:

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.