Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javna rasprava o nacrtu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, kao i da daju svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina sprovodi se u periodu od 8. do 28. decembra 2016. godine.

Obaveštavamo vas da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku Misije OEBS u Republici Srbiji, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, 22. decembra 2016. godine, u Beogradu, Palata „Srbija“, Bulevar Mihajla Pupina 2a, sala „Beograd“ (centralni ulaz), sa početkom u 11,00 časova, organizuje Okrugli sto. Agenda je u prilogu.

Planirano je da učešće u javnoj raspravi uzmu predstavnici relevantnih državnih organa, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, organizacija civilnog društva, predstavnici stručne javnosti, međunarodne zajednice i druge zainteresovane strane.

Pozivaju se zainteresovane organizacije civilnog društva, koje deluju u oblasti ljudskih i manjinskih prava da uzmu učešće na ovom okruglom stolu.

Molimo vas da svoju prijavu sa imenom i prezimenom, i nazivom organizacije pošaljete na adresu: ljiljana.bekcic@mduls.gov.rs.

S obzirom na kapacitet sale, broj mesta je ograničen. Prevod na engleski jezik će biti obezbeđen, a organizator nije u mogućnosti da pokrije putne troškove organizacijama.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare da dostavljaju Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na e-mail: ljiljana.bekcic@mduls.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina“.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina

Obrazloženje

Agenda Beograd

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.