Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javna rasprava o Predlogu strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine

Uprava za javne nabavke, u okviru postupka izrade Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine, sprovodi javnu raspravu o Predlogu navedenog dokuemnta javne politike..

Javna rasprava o Predlogu strategije sprovodi se u periodu od 8. do 29. jula 2019. godine.

U tom periodu Uprava za javne nabavke organizovaće okrugli sto u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, Beograd, 17. jula 2019. godine (sreda), sa početkom u 10:00 časova. Prijave za okrugli sto možete dostaviti na e-mail adresu milos.stankovic@ujn.gov.rs (obaveštavamo vas da je, zbog ograničenog broja mesta, moguće prijaviti samo jednog učesnika po organizaciji/instituciji).

Pored okruglog stola, zainteresovani građani i stručna javnost mogu poslati svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare Upravi za javne nabavke putem elektronske pošte na e-mail adresu office@ujn.gov.rs ili poštom na adresu Uprava za javne nabavke, Beograd, Nemanjina br. 22-26, sa napomenom: „Za Predlog strategije razvoja javnih nabavki”.

redlog strategije, Akcioni plan za sprovođenje Strategije za period 2019-2020. godine, Program javne rasprave, kao i Obrazac za dostavljanje komentara možete preuzeti na internet prezentaciji Uprave za javne nabavke.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.