Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javni poziv organizacijama civilnog društva za učešće na Treningu za trenere HELP metodologije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu upućuje javni poziv organizacijama civilnog društva za učešće na Treningu za trenere HELP metodologije organizovanog u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „JAČANjE EFIKASNIH PRAVNIH SREDSTAVA ZA SPREČAVANjE KRŠENjA LjUDSKIH PRAVA U SRBIJI“.

Odsek za primenu ljudskih prava na nacionalnom nivou, Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope, sprovodi projekat „Jačanje efikasnih pravnih sredstava za sprečavanje kršenja ljudskih prava u Srbiji“u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“. Jedan od ciljeva projekta jeste jačanje sveukupne zaštite ljudskih prava u Srbiji u skladu sa evropskim standardima.

U tu svrhu, Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu preduzima aktivnosti u pravcu promocije Evropskog programa za obrazovanje pravnika u oblasti ljudskih prava Saveta Evrope (HELP) i jačanja kapaciteta svih aktera za njegovo korišćenje. U pitanju je osnovna platforma za edukaciju pravnih stručnjaka čiji je cilj da obuči pravne stručnjake na temu evropskih standarda zaštite ljudskih prava, o kojoj se detaljne informacije mogu naći OVDE.

Javni poziv

Potrebni obrasci, kao i dodatne informacije za njihovo popunjavanje nalaze se u okviru sledećih dokumenata:


Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.