Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javni poziv za učešće na regionalnoj konferenciji „Citizens & Culture: Fuse. Transform. Revive!“ u okviru EU programa “Evropa za građane i građanke“

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao nacionalna kontakt tačka za program Evropske unije “Evropa za građane i građanke“ u Srbiji, poziva organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave i predstavnike kulturnih, obrazovnih i naučnih institucija sa teritorije Republike Srbije da prijave svoje predstavnike za učešće na regionalnoj konferenciji „Citizens & Culture: Fuse. Transform. Revive!“ u okviru pomenutog programa, koju organizujemo u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Bugarske.

Na regionalnoj konferenciji koja će se održati u Plovdivu, Bugarska od 28-29. marta 2019. godine će se promovisati saradnja Plovdiva kao evropske prestonice kulture 2019. godine i Novog Sada kao evropske prestonice kulture 2021. godine, kao i sam program „Evropa za građane i građanke“. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa uspešnim projektima u oblasti kulture u okviru ovog programa i razmene ideje za buduće projektne predloge, zajedno sa potencijalnim partnerima iz Srbije i Bugarske. Radni jezik konferencije će biti engleski.

Organizatori su u mogućnosti da pokriju troškove smeštaja i puta (prevoz minibusom i 2 noćenja u Plovdivu) za najviše 10 predstavnika organizacija civilnog društva i lokalne samouprave. Potencijalni kandidati treba da dostave popunjen prijavni formular u kojem će objasniti projektnu ideju koju bi želeli da razviju na skupu ili lokalne probleme koje žele da reše zajedničkim projektom. Prijavni formular treba da bude popunjen na engleskom jeziku.

Prijave treba poslati elektronskim putem najkasnije do 12. marta 2019. godine na mejl adresu jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs

Komisija Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom će od pristiglih prijava odabrati najbolje i o rezultatima obavestiti sve kandidate.

Glavni prioriteti Programa “Evropa za građane i građanke“ su da doprinese da građani razumeju Evropsku Uniju, njenu istoriju i različitosti, kao i da promoviše evropsko građanstvo i unapredi građansko i demokratsko učešće na nivou EU. Posebni prioriteti Programa su podizanje svesti u pogledu sećanja, zajedničke istorije i vrednosti, kao i cilja Unije kojim se promovišu mir, njene vrednosti i dobrobit njenih naroda podsticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža. Poseban akcenat se daje i podsticanju demokratskog i građanskog učešća na nivou Unije, razvoju građanskog razumevanja postupka donošenja politika Unije i podsticanju mogućnosti društvenog i međukulturnog angažovanja i volontiranja na nivou Unije. Više o samom programu možete videti ovde.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani mogu kontaktirati Jelenu Todorović, savetnicu u Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije, na gore navedenu elektronsku adresu ili putem telefona (011) 3130 968.

Prijavni formular

Javni poziv

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.