Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Konsultacije o Radnom tekstu Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2019-2025. godine

U cilju doprinošenja izradi nacrta Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela, Ministarstvo pravde poziva stručnu javnost da u okviru konsultativnog procesa dostavi svoje komentare na radni tekst Strategije.

Svoje komentare možete dostaviti putem elektronske pošte na adresu iva.kovacevic@mpravde.gov.rs do petka, 15. marta 2019. godine.

Nakon razmatranja dostavljenih komentara, biće izrađen finalni nacrt Strategije i započet formalni proces javne rasprave.

Radni tekst Nacionalne strategije

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.