Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Obuke o ljudskim i manjinskim pravima i antidiskriminaciji

Stalna konferencija gradova i opština u okviru Programa „PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija kroz IPA 2016 organizuje obuku o ljudskim i manjinskim pravima, integrisanom pristupu, aktivnom uključivanju, antidiskriminaciji i prevenciji nasilja u porodici.

Obuka je prvenstveno namenjena predstavnicima lokalnih samouprava i organizacijama civilnog društva, dok su predstavnici drugih lokalnih institucija takođe pozvani da se prijave i prisustvuju.

Obuka ima za cilj doprinos ostvarivanju uspešnog sprovođenja mera zaštite ljudskih i manjinskih prava, kao i podizanja svesti kroz razmenu informacija, znanja, naučenih lekcija i primera dobre prakse o politikama i merama inkluzije Roma na lokalnom nivou.

Obuka traje dva dana i održavanje obuke, radni materijal i smeštaj za učesnike biće obezbeđeni iz sredstava Programa, dok refundacija troškova puta za učesnike nije predviđena.

Obuka se sastoji iz jednog modula, koji će biti predstavljen regionalno u periodu od jula do oktobra 2018. godine.

Prva dva ciklusa obuke od planiranih sedam biće organizovana:

  • Beograd, 14. i 15. jun 2018. godine. Rok za prijavu je 4. jun 2018. godine.
  • Niš, 26. i 27. jun 2018. godine. Rok za prijavu je 11. jun 2018. godine.
  • Novi Sad, 4. i 5. jul 2018. godine

Tačni datumi i mesta održavanja obuka biće poznati nakon završenog prijavljivanja, a prijavljeni učesnici biće o tome blagovremeno obavešteni.

Rok za prijavljivanje je 25. jun 2018. godine.

Prijavni formular je potrebno poslati u naznačenom roku elektronskim putem na ipa2016obuke@skgo.org.

Broj učesnika je ograničen, a nepotpune prijave neće biti uzete u obzir.

NAPOMENA: Zbog ograničenog broja učesnika, a imajući u vidu geografsku zastupljenost, SKGO će kontaktirati prijavljene kandidate u skladu sa raspoloživim budžetom Programa.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Dušanu Jovanoviću, programskom savetniku, na adresu: dusan.jovanovic@skgo.org ili telefonom na broj: 064-870-33-57.

Poziv je objavljen i na sajtu SKGO.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.