Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Otvoreni poziv za učešće na radionici za socijalne inovacije za izbeglice

Igmanska inicijativa objavljuje otvoreni poziv za kompanije, zadruge, start-up, mala i srednja preduzeća, preduzetnike, istraživače, poslovne asocijacije i klastere, mreže i organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na radionici za socijalne inovacije za izbeglice.

Potencijalni kandidati za učešće na radionici moraju ispuniti jedan ili više od sledećih kriterijuma:

  • da imaju iskustvo i / ili stručnost u oblasti socialne inovacije,
  • da razumeju i poznaju pitanja iz oblasti koja se odnosi na ciljnu grupu (korisnici Regionalnog housing programa, RHP),
  • da su uključeni u upravljanje inovacijama i njihovoj komercijalizaciji,
  • da su zainteresovani za pokretanje inovacija u okviru svoje organizacije / institucije,
  • da angažuju društveni kapital kako bi osigurali učešće drugih zainteresovanih strana,
  • da imaju adekvatne finansijske i ljudske resurse koji se mogu proširiti na inkluzivni poslovni model,
  • da su pokazali uspeh u pružanju inovativnih rešenja za potrebe i probleme svojih klijenata.

Zainteresovani kandidati se na otvoreni poziv mogu prijaviti na e-mail: grants@igman-initiative.org do 11. marta 2009. godine.

Kandidati koji budu izabrani za učešće na radionici biće obavešteni o vremenu i drugim detaljima u vezi sa održavanjem radionice.

Radionica će se održati u Novom Sadu, a putne troškove i troškove boravka snosi Igmanska inicijativa, organizator događaja.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.