Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Poziv za OCD na treći sastanak Dijaloga o politici upravljanja javnim finansijama

Ministarstvo finansija u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom poziva organizacije civilnog društva na treći sastanak Dijaloga o politici upravljanja javnim finansijama, koji će se održati u ponedeljak, 18. marta 2019. godine, u hotelu Hajat (Kristalna sala), sa početkom u 10 časova.

Na sastanku će biti predstavljen napredak u realizaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama u 2018. godini i aktivnosti koje su predviđene novim Akcionim planom Programa, za period 2019-2021.

Molimo vas da nam do petka, 15. marta 2019. godine dostave imena učesnika ispred svoje organizacije na elektronsku adresu pfmdijalog@mfin.gov.rs

Radni jezik sastanka je srpski. Za sva dodatna pitanja, možete kontaktirati Tehnički sekretarijat Programa reforme upravljanja javnim finansijama (telefon: 011 3642 632).

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.