Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Predstavljanje Programa "Evropa za građane i građanke" u Bujanovcu

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao nacionalna kontakt tačka za program Evropske unije „Evropa za građane i građanke” u Srbiji, u saradnji sa Službom Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa poziva organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, obrazovne i kulturne institucije i druge zainteresovane aktere, da prijave svoje predstavnike za učešće u prezentaciji programa „Evropa za građane i građanke”.

Prezentacija će se održati 20. februara 2019. godine u Bujanovcu, u prostorijama odeljenja Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu, ulica Karađorđa Petrovića b.b. u 12:00 časova.

Cilj prezentacije je predstavljanje ciljeva i prioriteta programa Evropske unije „Evropa za građane i građanke”, upoznavanje sa njegovom strukturom i rokovima za podnošenje predloga projekata, kao i predstavljanje dosadašnjih rezultata učesnika iz Srbije.

Na skupu će takođe biti predstavljeni planovi Službe Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa za finansiranje organizacija civilnog društva za ovu godinu kao i najvažnije aktivnosti Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i podrška koju Kancelarija može pružiti civilnom i javnom sektoru.

Prijavljivanje za učešće je isključivo elektronskim putem na adresu: office@civilnodrustvo.gov.rs, najkasnije do ponedeljka 18. februara 2019. godine u 14:00 časova, sa naznakom „Prijava za prezentaciju EFC – Bujanovac”.

Opšti ciljevi programa „Evropa za građane i građanke” su doprinos razumevanju Evropske unije, njene istorije i različitosti, kao i promocija evropskog građanstva i unapređenje građanskog i demokratskog učešća na nivou EU. Za više informacija o programu EFC posetite sajt Kancelarije ili se obratite putem telefona (011) 31 30 968.

Napomena: Organizatori nisu u mogućnosti da nadoknade putne troškove učesnika/ca.

Pozivno pismo

Agenda

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.