Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Trening za trenere koji će sprovoditi obuke za profesionalce iz sistema alternativne brige o pravima dece

Fondacija SOS Dečija sela Srbija u okviru Projekta „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“ raspisuje Javni poziv za trening trenera koji će na teritoriji Republike Srbije sprovoditi obuke za profesionalce iz sistema alternativne brige o pravima dece.

Projekat ima za cilj da doprinese boljoj praksi ostvarivanja prava dece u okvirima alternativne brige. Kroz kvalitetne nastavne module, kontekstualni priručnik i propratne materijale za treninge, obučeni treneri će nastaviti aktivnosti izgradnje kapaciteta stručnjaka baziranih na pravima dece a u skladu sa osnovnim načelima zagarantovanim Konvencijom UN o pravima deteta. Nacionalni treneri će sprovoditi treninge o pravima dece u sistemu alternativne brige sa što većim brojem profesionalaca u sistemu brige o deci u Srbiji.

Kriterijumi za prijavljivanje su sledeći:

1.Obrazovanje iz oblasti humanističkih nauka

2. Prethodno iskustvo u vođenju praktičnih treninga

3. Najmanje 3 godine radnog iskustva u području alternativne brige

4. Iskustvo u neposrednom radu sa decom u sistemu socijalne zaštite.

Trening za trenere će se održati na Zlatiboru, hotel „Mona“ u navedenim terminima:

I - 10,11.i 12. septembar

II - 13, 14. i 15. septembar

III - 26, 27. i 28. septembar

IV - 01, 02. i 03. oktobar.

Molimo da se prilikom prijave opredelite za neki od navedenih termina radi lakše organizacije.

Za učesnike organizator je obezbedio smeštaj na bazi punog pansiona i edukativni materijal. Troškovi prevoza do mesta održavanja treninga nisu pokriveni.

Da biste se prijavili na konkurs, molimo vas da svoju dokumentaciju za prijavu pošaljete na elektronsku adresu: decijaprava@sos-decijasela.rs

Rok za podnošenje prijava je do 17. avgusta 2018. godine.

Nepotpune i/ili neblagovremene prijave će se smatrati nevažećim.

Kompletna prijavna dokumentacija sadrži: radnu biografiju (CV) podnosioca zahteva i popunjen upitnik – LINK

Fondacija SOS Dečija sela Srbija kontaktiraće kandidate koji uđu u uži izbor.

Tekst poziva
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.