Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

8. sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva EU-Srbija

Evropski ekonomski i socijalni odbor (EESC) i Srbija održali su 8. sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva (ZKO) 27. februara 2019. godine u Briselu, Belgija. Ova platforma civilnog društva između EESC i civilnog društva u Srbiji uspostavljena je u okviru institucionalnog okvira Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije (SAA) kako bi se omogućilo organizacijama civilnog društva na obe strane da prate pregovore o pristupanju zemlje. To je ujedno i platforma koja služi za diskusiju o pitanjima od zajedničkog interesa i informisanje javnosti o izazovima koji predstoje tokom perioda pristupanja. Pored trenutnog stanja u odnosima EU i Srbije i procesa pridruživanja, glavne teme 8. sastanka ZKO su: digitalizacija kao alat za socijalni i ekonomski razvoj, reforma javne uprave i pregled stanja civilnog društva i vladavine prava u Srbiji. Zajednička deklaracija ZKO doneta je nakon sastanka i može se preuzeti ispod.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.