Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Dijalog Zapadnog Balkana: OGP na niovu regiona

Predstavnik Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom bio je član delegacije Republike Srbije koja je učestvovala je na Regionalnoj konferenciji Partnerstva za otvorenu upravu koja je održava u Tirani, od 10. do 11. septembra 2015. godine, posvećenoj dijalogu zemalja Zapadnog Balkana. Delegaciju je predvodio Željko Ožegović, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Predstavnici delegacije Republike Srbije su na konferenciji, u zavisnosti od delokruga rada svojih državnih organa, prisustvovali različitim sesijama. Predstavnik Kancelarije učestovao je na panelima: Indikatori odgovornosti i transparentnosti državne uprave; Otvoreni parlament, uključivanje građana u zakonodavni proces na sesiji posvećenoj organizacijama civilnog društva.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.