Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Evidentiranje stvarnih vlasnika nastavlja se i posle 31.01.2019.

Podsećamo organizacije civilnog društva (udruženja, fondacije i zadužbine, kao i njihova strana predstavništva) na zakonsku obavezu da evidentiraju stvarne vlasnike u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika Agencije za privredne registre, shodno Zakonu o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika do 31. januara 2019. godine.

Napominjemo da će aplikacija Agencije za privredne registre biti otvorena i nakon pomenutog roka. Pozivamo organizacije civilnog društva da unesu podatke o stvarnim vlasnicima u najkraćem mogućem roku.


Više informacija možete naći na sajtu Agencije za privredne registre.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.