Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Evropa za građane i građane na Forumu Kreativna Evropa: Relacije, moć kulturne saradnje

Forum Kreativna Evropa 2019

RELACIJE - moć kulturne saradnje

Novi Sad, 16-17. maj

Niš, 30-31. maj

Beograd, 7-8. novembar

Nove relacije: poznati i novi akteri; poznati i novi susreti; poznata i nova mesta, novi predlozi; novi formati, nove veze; nova prepoznavanja

Pitanje kojim se ovogodišnji Forum bavi glasi: na koji način projekti i modeli organizovanja u kulturi mogu da podstiču saradnju, boreći se protiv mržnje, stereotipa i različitih oblika društvene nejednakosti. S idejom neophodnosti jačanja saradnje i povezivanja, Forum je organizovan kroz partnerstva u tri grada (Novi Sad, Niš, Beograd) i podrazumeva horizontalne načine učenja, razmene, uključivanja i povezivanja domaćih i inostranih profesionalaca.

Program Foruma organizovan je u tri bloka, koji će se realizovati u sva tri grada: Kritičko mišljenje i medijska pismenost, Participativno upravljanje u kulturi, Horizontalno znanje.

U vremenu preispitivanja modela budućeg društvenog funkcionisanja našeg kontinenta, prepoznata je neophodnost daljeg razvijanja demokratkih upravljačkih principa, jačanja autonomije donosilaca odluka u kulturi, kao i kapaciteta za kritičko mišljenje i delovanje. Biće reči o pojmovima poput zajedničko upravljanje, participacija, lokalne zajednice, ko-kreacija, te o uvođenju participativnih modela upravljanja u kulturi i biće predočeni primeri dobre prakse (npr. primena Faro konvencije), te definisane smernice za uvođenje tih modela kod nas.

Program pod nazivomHorizontalno znanje čine treninzi domaćih i inostranih profesionalaca u kulturi u oblastima relevantnim za program Kreativna Evropa (razvoj publike, nove tehnologije u kulturi, kulturni turizam i slično), kao i peer-to-peer otvorena platforma za razmenu znanja i veština među profesionalcima u kulturi. Ovaj segment programa biće organizovan na osnovu konkursa-poziva profesionalcima da predlože svoje treninge, radionice, programe.

U sva tri grada biće organizovane prezentacije uspešnih projekata u program Kreativna Evropa iz 2018 godine, obuke za konkurisanje na program Kreativna Evropa, konsultacije o projekntim idejama, prezentacije različitih izvora finansiranja u kulturi, umetnički programi i kokteli. U okviru pratećeg programa biće organizovano formiranje biblioteke elektronskih izdanja - publikacija koje se bave temom kulturne saradnje, a čiji su izdavači domaće organizacije u kulturi. Budući da Novi Sad 2019. godine nosi titulu Omladinske prestonice Evrope, poseban deo programa biće posvećen prenosu znanja i veština mladi-za-mlade.

U oba grada predstavnice Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom će predstaviti i EU Program "Evropa za građane i građanke", i trenutno otvoren poziv za predloge projekata.

Glavni partneri Foruma su Uprava grada Niš, udruženje Mladi ambasadori Niš, Fondacija Novi Sad 2021, Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019 - OPENS, EU Info mreža, Kancelarija za saradnju s civilnim društvom Vlade RS i tradicionalno - Zadužbina Ilije M. Kolarca.


Prijave se vrše putem linka odabirom mesta događaja kome želite da prisustvujete nakon čega će se pojaviti novi link za online prijavu.

Program - Novi Sad, 16. maj 2019. godine

Program - Niš, 30. maj 2019. godine

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.