Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Evropa za građane i građanke - Otvoreni pozivi za podnošenje projekata u okviru Poglavlja 2 – Demokratski angažman i građansko učešće

Obaveštavamo sve zainteresovane dajeotvoren novi poziv za podnošenje projekata u okviru programaEvropa za građane i građanke”.

U ovom pozivu možete aplicirati za projekte u okviru Poglavlja 2 – Demokratski angažma, mera 2.2. Mreže gradova

Poziv se zatvara 1. septembra 2020. godine.

U okviru drugog poglavlja „Demokratski angažman i građansko učešće” sledeći prioriteti su u fokusu za 2019. godinu:

  • Debata o budućnosti Evrope i evroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi
  • Promovisanje solidarnosti u vremenu krize
  • Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa

Preporučujemo da pre pripreme aplikacije obavezno pažljivo pogledate novi Programski vodič i Radni program za 2020. godinu.

Detaljnije imformacije o ovim pozivima možete naći na sajtuEACEA.

Za Bratimljenje gradova nalinku https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2020-round-2_en

Za Mreže gradova na linku https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2020-round-2_en

Takođe podsećamo da je u decembru objavljen i poziv za podnošenje projekata u okviru Poglavlja 2 – Demokratski angažman i građanskoešće: mera 2.3. Projekti organizacija civilnog društva koji se zatvara 1. septembra 2020. godine.

Više o ovom pozivu možete pročitati na linku https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2020_en

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.