Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

„Evropa za građane i građanke“ u Nišu

U sklopu Završne konferencije u okviru projekta SENSE, 30. septembra 2015. godine, predstavljen je program „Evropa za građane i građankeˮ.

Jelena Pajović van Reenen ispred Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kao kontakt tačke za ovaj program EU, prisutne je upoznala sa ciljevima i prioritetnim temama ovog programa, koji podrazumevaju podizanje svesti u pogledu sećanja, zajedničke istorije i vrednosti Unije i promovisanje društvenog i međukulturnog angažovanja na nivou Unije.
Preko četrdeset učesnika i učesnica takođe je upoznato sa dosadašnjim rezultatima domaćih organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave, koji su iz godine u godinu sve bolji, što svedoči o rastu interesovanja za učešće u Programu.

Završna konferencija u okviru projekta SENSE održana je u Nišu od 30. septembra do 2. oktobra, u organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.