Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Evropa za građane i građanke: Istorija definiše našu budućnost

Predstavnici Kancelarije učestvovali su na konferenciji „Evropa za građane i građanke – Istorija definiše našu budućnost“ (“Europe for Citizens – History defines our Future”), koja je održana 2. i 3. aprila u Briselu, u organizaciji Evropske komisije.

Sa izborima za Evropski parlament u maju 2019. godine ovaj dvodnevni događaj stavio je fokus na ulogu evropskih građana i građanki u definisanju budućnosti Evropske unije.

U svom uvodnom obraćanju, Komesar za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo, Dimitris Avrampoloulos posvetio je ovaj događaj svim građanima Evrope govoreći o skupu kao našem zajedničkom evropskom snu i našem zajedničkom putovanju, o putevima prošlosti koji služe kao izvor inspiracije za našu zajedničku budućnost. Prema komesaru Avramopoulosu, ključno pitanje je kako ojačati evropske vrednosti, dostignuća i identitet, a istovremeno zadržati ponos u vlastitom nasleđu. On je takođe istakao da nikako ne smemo da zanemarimo istoriju. Berlinski zid je pao pre 30 godina i ove godine se obeležava i 40 godina od prvih izbora u Evropskom parlamentu, ali borba za osnovne evropske vrednosti, za demokratiju, solidarnost i različitost traje do danas.

"U ovim sve burnijim vremenima u kojima živimo, moramo nastaviti da odajemo počast borbama naših prethodnika", rekao je on.

U uvodnom panelu g-din Avramopoulos, g-đa Vera Jourova, Komesar za pravosuđe, potrošače i rodnu ravnopravnost i Korina Kretu, Komesar za regionalnu politiku složili su se da građani Evrope imaju pravo da kažu kakvu budućnost EU žele u maju na izborima za Evropski parlament 2019. godine ali da je važno uvek imati na umu da istorija definiše našu budućnost samo ako je ignorišemo.

Drugog dana konferencije, održane su dve radionice na temu evropskog sećanja - uloge sećanja i građanskog učešća u današnjoj i sutrašnjoj Evropi i na temu građanskog učešća - sa akcentom na značaj medijske pismenosti, suprotstavljanja dezinformacijama i važnoj ulozi organizacija civilnog društva u tome. Nakon toga usledile su diskusije o tome kako najbolje proširiti uticaj projekata koji se finansiraju u okviru programa „Evropa za građane i građanke“ i koje promene se mogu očekivati u novoj finansijskoj perspektivi 2021-2027.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.