Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Evropa za građane i građanke: Programski vodič za 2019. godinu i Prioriteti Programa za 2019-2020.

Evropska komisija objavila je Programski vodič za 2019. godinu, kao i Prioritete za 2019-2020 programa „Evropa za građane i građanke“.

U odnosu na Vodič iz 2018. godine skrećemo pažnju na sledeće promene:

  • Promenjeni su rokovi za podnošenje prijava
  • Rok za objavljivanje rezultata od strane EACEA produžen je sa 4 na 6 meseci
  • Postoji mogućnost da tokom 2019. godine Portal za obrazovanje, audiovizualnu politiku, kulturu, građanstvo i volontersko učešće bude prebačen na Portal za finansije i tendere
  • Novina je i da je uveden izuzetak da prijavu za projekat može da podnese i fizičko lice ako ispunjava uslove iz Finansijske uredbe 2018/1046 (član 196. i član 197., stav 2. - ako su njihovi predstavnici ovlašćeni za preuzimanje pravnih obaveza u ime subjekata i ako subjekat ima operativnu sposobnost koja je izjednačena sa onom koju ima pravno lice).

Programski vodič 2019 za program „Evropa za građane i građanke“ možete preuzeti na linku: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.