Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

GREVIO: rezultati izbora nezavisnih ekperata/ekspertkinja

Komisije za izbor nezavisnih eksperata/ekspertkinja za članstvo u Grupi eksperata pri Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici(Istanbulska konvencija) – GREVIO, sastavljena od predstavnika Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i Ministarstva spoljnih poslova, objavljuje rezultate Javnog poziva nezavisnim ekspertima/ekspertkinjama za kandidaturu za članstvo u Grupi eksperata pri Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) – GREVIO, koji je bio objavljen 24. decembra 2018. godine.

Rezultati obuhvataju:

Podnosioci/podnositeljke prijava mogu izjaviti prigovor na Odluku v.d. direktoru Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u roku od 5 dana od dana objavljivanja ovih rezultata na internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, na adresu i način naznačen u Odluci.

Za sva eventualna pitanja podnosioci/podnositeljke prijava se mogu obratiti Sanji Atanasković Opačić, rukovoditeljki Grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom – članu komisije putem kontakt telefona 011/313-0968 ili e-mail adrese sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs .


Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.