Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Istraživanje Građanskih inicijativa: potrebe OCD tokom pandemije COVID 19

Građanske inicijative su u prethodnom periodu sprovele istraživanje o potrebama i aktivnostima organizacija civilnog društva u uslovima primene mera radi sprečavanja širenja zaraze koronavirusom, uključujući i potrebe ciljnih grupa i korisnika usluga organizacija, te njihove aktivnosti u narednom periodu.

Rezultati istraživanja u kojem su učestvovale 92 organizacije civilnog društva kroz popunjavanje onlajn upitnika, pokazuju da su samo 3 organizacije prestale potpuno sa svojim radom, dok se najveći broj organizacija (skoro trećina) bavi humanitarnim radom. Ukupno 15 organizacija obavlja svoje redovne aktivnosti.

Glavni nalazi pokazuju da je u cilju zaštite najugroženijih grupa potrebno civilnom društvu obezbediti:
 • Dezinfekciona sredstva, hrana, zaštitna oprema
 • Praćenje stepenazaštite ljudskih prava
 • Tačno i objektivno informisanje građana
Zatim, da su oblasti u kojima organizacije mogu da pruže pomoć:
 • Pomoć najugroženijima
 • Istraživanje i informisanje
 • Pravna pomoć
Konačno, kao posebno ugrožene grupe kojima organizacije mogu da pruže pomoć izdvojeni su:
 • Osobe sa invaliditetom
 • Romi
 • Žene
 • Deca
 • Stari
 • Beskućnici, migranti...
Sve podatke istraživanja Građanskih inicijativa, kao i priče pojedinačnih organizacija koje deluju u periodu pandemije možete pogledati na : https://www.gradjanske.org/udruzeno-civilno-drustvo-odgovara-na-potrebe-gradjana/
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.